Jasna Brešan

Jasna Brešan

Jasna Brešan, viši ekonomist (Zagreb, 28. VII. 1959. -), tajnica prodekana

Jasna Brešan rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i pedagoški obrazovni centar – VI. gimnaziju. Diplomirala je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla naziv Viši ekonomist za unutarnju i vanjsku trgovinu.

U travnju 1979. godine zaposlila se na poslovima samostalnog referenta za radne odnose u Kadrovsko-pravnoj službi izdavačke trgovinske radne organizacije „Naprijed“, gdje ostaje do 1995. godine.

U siječnju 1996. godine zaposlila se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na radno mjesto tajnica katedre, a dvije godine kasnije na radno mjesto tajnice dekana i prodekana. Od 2003. godine radi na poslovima voditeljice protokola Fakulteta, a od 2006. godine je tajnica prodekana, što radi i danas.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jasna Brešan, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/b/jasna-bre%C5%A1an