Jakov Blažević

Jakov Blažević

Jakov Blažević, dipl. pravnik (Bužim kraj Gospića, 24. III. 1912. – Zagreb, 10. XII. 1996.), honorarni nastavnik

Jakov Blažević rodio se 1912. godine u Bužimu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Gospiću, a studij prava upisuje 1930. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Po završetku studija 1936. godine vraća se u Gospić gdje radi u odvjetničkoj kancelariji. Od najranije mladosti (od 1928.) postao je politički izrazito aktivan, što je praktički utjecalo na njegov životni put u karijernom smislu. Za sekretara Okružnog komiteta KPH za Liku izabran je 1940. godine, članom Izvršnog odbora ZAVNOH-a postao je 1943. godine. Za prvog predsjednika Vrhovnog suda ZAVNOH-a izabran je 1944. godine. Nakon rata, od 1945. do 1948. godine, bio je prvi javni tužilac Hrvatske, a iz ovog razdoblja je ostao posebno zapamćen kao tužilac koji je zastupao optužnicu u procesu protiv nadbiskupa Alojzija Stepinca (1946.). Početkom pedesetih obavljao je dužnosti saveznog ministra za trgovinu i opskrbu, potpredsjednika Vlade i predsjednika Savjeta za privredu u Vladi NRH, a od 1953. do 1962. godine je obnašao dužnost predsjednika Izvršnog vijeća Sabora SRH, nakon čega postaje predsjednik Privredne komore Jugoslavije i potpredsjednik SIV-a. Predsjednik Sabora SRH bio je od 1967. do 1974. te član Predsjedništva SKJ od 1969. do 1972. godine. U tom vremenu (Hrvatsko proljeće) je pripadao reformskoj struji hrvatskog vodstva, da bi nakon sjednice u Karađorđevu 1971. sudjelovao u slomu ovog pokreta. Od 1974. do 1982. bio je predsjednik Predsjedništva SRH. Za zasluge u Narodnooslobodilačkom pokretu u Hrvatskoj odlikovan je 1953. godine odličjem Orden narodnog heroja.

U razdoblju od 1946. do 1947. godine radio je kao honorarni nastavnik za predmet "Sociologija" na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi (EKVŠ). Za dugogodišnji rad kao pravnik i državnik izabran je 1981. godine za počasnog doktora Sveučilišta u Zagrebu. Bio je osnivač i suradnik časopisa Narodni tužilac, Nova trgovina i Naša zakonitost. Radove je objavljivao u mnogim domaćim časopisima, između ostalog u Ekonomskoj politici, Međunarodnoj politici, Pomorstvu, Naše teme, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Privreda i pravo, Trgovinski almanah, Nova trgovina, Privredni pregled itd.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Blažević, J. (1976.) Tražio sam crvenu nit, Zagreb: „Zagreb“.

Blažević, J. (1980.), Bez alternative, Zagreb: Mladost.

Blažević, J. (1982.), Historijsko pamćenje, Zagreb: „Zagreb“.

Blažević, J. (1980.), Mač, a ne mir: za pravnu sigurnost građana, Zagreb: Mladost; Beograd: Prosveta; Sarajevo: Svjetlost.

Blažević, J. (1983.), Povijest i falsifikati, Zagreb: „Zagreb“.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakultet u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 326.


Blažević, J. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 11. studeni 2022. http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8132

LZMK (1989.), Hrvatski biografski leksikon. Jakov Blažević, preuzeto 11. studeni 2022. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2122

FOTOGRAFIJA:

Izvor: Preuzeto 11. studeni 2022. s http://znaci.net/fotogalerija/fg/3.htm

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomsko fakulteta – Zagreb: Jakov Blažević, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/jakov-bla%C5%BEevi%C4%87