Jadranko Bendeković

Dr. Jadranko Bendeković (Karlovac, 8. V. 1938. – Zagreb, 20. XII. 2016.), redoviti profesor

Jadranko Bendeković rođen je 1938. godine u Karlovcu, gdje je završio gimnaziju 1957. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1961. godine, a pod mentorstvom Vladimira Farkaša doktorirao 1974. godine obranivši disertaciju pod nazivom „Politika cijena električne energije u cilju optimalizacije kapaciteta elektroenergetskog sistema“. Poslijediplomski studij završio je na Williams College-u u SAD-u.

U Jugoturbini radi od 1961. do 1963. godine, nakon čega prelazi u Ekonomski institut u Zagrebu gdje se bavi istraživanjem mikroekonomskih problema, investicijskih analiza i restrukturanja poduzeća. U zvanju redovnog profesora predavao je na Fakultetu za vanjsku trgovinu (kasnije Ekonomskom fakultetu u Zagrebu) od 1975. do 1983.

Bio je konzultant Vlade RH, te raznih banaka i poduzeća, savjetnik UNIDO-a, OECD-a, Svjetske banke i EBRD-a. Od 1972. do 1978. godine predsjedavao je RSIZ-om znanosti Hrvatske. Bio je suosnivač i predsjednik Hrvatskog društva investicijskih projektanata.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Bendeković, J. (1970.), Metode za donošenje investicionih odluka, Zagreb: Ekonomski institut.

Bendeković, J. et al. (1973.), Privredni sistem SFR Jugoslavije, Zagreb: Informator.

Bendeković, J. I Teodorović, I. (1975.), Investment project evaluation in Yugoslavia, Zagreb: Ekonomski fakultet. 

Bendeković, J. i Lasić, V. (1991.), Vrednovanje imovine i poslovanja poduzeća, Zagreb: Ekonomski institut.

Bendeković, J. et al. (1993.), Planiranje investicijskih projekata, Zagreb: Ekonomski institut; Hrvatska kreditna banka za obnovu.

Bendeković, J. et al. (2007), Priprema i ocjena investicijskih projekata,/ Zagreb: FOIP 1974.

Lasić, V., Bendeković, J. et al. (2010.), Osnove procjene ekonomske vrijednosti, Zagreb: Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika.

OSTALI IZVORI:

Katić, M. (2016.), Preminuo ekonomist Jadranko Bendeković, preuzeto 28. veljače 2023. s http://aktivirajkarlovac.net/2016/12/in-memoriam-prof-dr-sc-jadranko-bendekovic/

IRB (2023.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 28. veljače 2023. s https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/25769

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jadranko Bendeković, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/jadranko-bendekovi%C4%87