Ivo Bićanić

Ivo Bićanić

Dr. Ivo Bićanić (Zagreb, 9. II. 1951. - Zagreb, 27. XI. 2021.), redoviti profesor 

Dr. Ivo Bićanić rođen je 1951. godine u Zagrebu. Majka Sonia Wild Bićanić rodom je bila Engleskinja, koja je nakon Drugog svjetskog rata preselila u Zagreb, gdje je predavala engleski jezik i književnost.  Otac Rudolf Bićanić bio je poznati ekonomist i član HSS-a, koji je nakon sporazuma Cvetković-Maček pobjegao u London, gdje je bio viceguverner Narodne banke Jugoslavije u izbjeglištvu. Bio je oženjen i otac dvoje djece.

Završio je gimnaziju u Zagrebu, te je diplomirao na Fakultetu ekonomskih nauka (1974.) i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na Sveučilištu u Oxfordu postigao je akademski naslov Bachelor of Philosophy, Economics, što mu je priznato kao akademski stupanj magistra ekonomskih znanosti.

Od 1. 12. 1976. godine bio je zaposlen kao asistent na Katedri za ekonomiku Jugoslavije. U zvanje znanstvenog asistenta izabran je 1980. godine, za izvanrednog profesora (1991.) i kasnije u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Više od četrdeset godina bio je istaknuti član Katedre za makroekonomiju i gospodarski razvoj, a bavio se područjem makroekonomije, teorije rasta i razvoja, ekonomske nejednakosti i političke ekonomije. Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb radio je do umirovljenja 2016. godine.

Osim na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, predavao je kao suradnik (Senior Associate Felow) na St. Antony's College u Oxfordu (1985.) i na Woodrow Wilson International Center for Scholars u Wahingtonu (1993.-1994.) te kao gostujući profesor na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (1996.-2010.), gdje je predavao teorije rasta i na Sveučilištu u Zürichu (od 2012.).

Predsjednik Republike Hrvatske posmrtno ga je u prosincu 2021. godine odlikovao Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge za gospodarstvo te dugogodišnji iznimno uspješni i međunarodno priznati nastavni i znanstveno-istraživački rad.

Publicirao je veći broj znanstvenih i stručnih radova, koji su proizašli djelomično i iz međunarodnih istraživačkih projekata koje je vodio. Bio je vrstan prevoditelj klasičnih i suvremenih ekonomskih djela s engleskog jezika (J. M. Keynes, A. K. Sen i dr.). Tijekom svoje karijere kao sveučilišni profesor često je komentirao aktualna politička zbivanja u zemlji i inozemstvu u hrvatskim dnevnim i tjednim tiskovinama, na konferencijama, okruglim stolovima i promocijama knjiga.


VAŽNIJA DJELA:

Knjige

Bićanić, I. i Deskar-Škrbić, M. (2018.), Makroekonomika I : za ekonomiste i neekonomiste : s hrvatskim primjerima, Zagreb: Arhivanalitika.

Bićanić, I. (2012.), Generiranje postojanog rasta u Hrvatskoj u silaznoj fazi gospodarskog ciklusa, u: Zakošek, N. (ur.), 3. Zagrebački ekonomski forum 2012. : ZEF, Zagreb : Zaklada Friedrich Ebert.

Bićanić, I. i Franičević, V. (2006.), The poor, excluded and transition losers in the south-eastern European transition economies, u: Petmesidou, M. i Papatheodorou, C. (ur.), Poverty and social deprivation in the Mediterranean : trends, policies and welfare prospects in the new millennium, London; New York: Zed Books, [399]-404.

Keynes, J.  M. (1987.), Opća teorija zaposlenosti, kamate i novca, prijevod Ivo Bićanić, Zagreb: Cekade; Centar za kulturnu djelatnost.

Macesich,  G. (1987.), Dugovi: stvarnost i mit. prijevod Ivo Bičanić, Zagreb: "August Cesarec".

Sen, A.  K. (1985.), O ekonomskoj nejednakosti, prijevod Ivo Bićanić, Zagreb: Cekade. 

Barnet, R. J. (1979.), Globalni zahvat: moć multinacionalnih korporacija, preveli Ivo Bičanić i Nikolina Jovanović, Zagreb: Globus.

Članci

Bićanić, I. i Tuđa, D. (2014.), Dugoročne serije BDP-a Hrvatske, Privredna kretanja i ekonomska politika, 23(1134), 37-69.

Bićanić, I. i Kukavčić, J. (2010.), Brdo regresija, malo novih rezultata (3), Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 17 (3), 78-79.

Bićanić, I. i Kukavčić, J. (2010.), Brdo regresija, malo rezultata (1), Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 17(1), 68-69.

Bićanić, I. i Kukavčić, J. (2010.), Brdo regresija, malo rezultata (2), Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 17(2), 72-73.

Bićanić, I. i Deskar-Škrbić, M. (2010.), Ima li nade za pomoć s neba, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 17(12), 74-75.

Bićanić, I. i Deskar-Škrbić, M. (2010.), Kahnov multiplikator: pravila i sumnje, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 17(9), 74-75.

Bićanić, I. i Kukavčić, J. (2010.), Konvergencija Hrvatske, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 17(4), 72-73.

Bićanić, I. i Deskar-Škrbić, M. (2010.), Pokidane veze, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 17(10), 74-75.

Bićanić, I. i Kukavčić, J. (2010.), Potražnja za novcem: monetarna analiza, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 17(5), 76-77.

Bićanić, I. i Deskar-Škrbić, M. (2010.), Potrošene godine i kilometri, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 17(11), 74-75.

Bićanić, I. i Kukavčić, J. (2010.), Testiranje Okunovog zakona, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 17(6), 74-75.

Bićanić, I. (2010.), Vrijedi li Phillipsova krivulja u Hrvatskoj, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 17(7), 68-69.

Bićanić, I. (2009.), Kako prepoznati pravi ciklus, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 16(11), 82-83.

Bićanić, I. (2008.), Uozbiljite se, ljudi, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 15(3), 19.

Bićanić, I. (2007.), Neumreženi, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 15(6), 24-25.

Bićanić, I. i Franičević, V. (2006.), The poor, excluded and transition losers in the south-eastern European transition economies, u: Petmesidou, M. i Papatheodorou, C. (ur.), Poverty and Social Deprivation in the Mediterranean: Trends, Policies and Welfare Prospects in the New Millennium, London; New York: Zed Books & CROP International Studies in Poverty Research, 188-217.   

Bićanić, I. i Franičević, V. (2005.), Izazovi stvarnoga i subjektivnog siromaštva i porasta nejednakosti u ekonomijama jugoistočne Europe u tranziciji, Financijska teorija i praksa: časopis za financijsku teoriju i praksu, 29(1), 13-36.

Bićanić, I., Franičević, V., Bađun, M. i Vukoja, O. (2004.-2005.), Uvjeti ubrzane realne konvergencije gospodarstva prvog jugoistočnog proširenja Europske unije, u: Znanstvena istraživanja : interni projekti, 34-64.

Bićanić, I. (2004.), Pošteni euroskepticizam, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 13(10), 22-23.

Bićanić, I. (2003.), Nove mane, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 12(10), 18-20.

Medak, D. i Bićanić, I. (2001.), Nemoćni kad su najpotrebniji, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 11(12), 30-32.

Bićanić, I. (2000.), Dugo, toplo čekanje, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 10(6), 15-16.

Bićanić, I. (2000.), Ne omanulo im se!, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 10(2), 18-20.

Bićanić, I. (2000.), Vašar taština, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 10(11), 27-28.

Bićanić, I. (1999.), Izdržati - do kraja, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 9(6), 26-29.

Bićanić, I. (1999.), Nekoliko stopa do propasti, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 9(9), 11-12.

Bićanić, I. (1999.), Povratak zdravom razumu, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 9(9), 91-93.

Bićanić, I. (1999.), Predizborna namiguša, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 9(10), 51-53.

Bićanić, I. (1999.), Referenti na službenom putu, Banka: financijsko-poslovni mjesečnik, 9(5), 33-34.

(Pripremila: Z.U.B.)

OSTALI IZVORI:

Bićanić, I. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 29. ožujka 2022. s https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=69547

IRB (2022.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 29. ožujka 2022. s https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/20324

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), Mr Ivo Bičanić, znanstveni asistent, u: Novak, M. (ur.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb: Ekonomski fakultet, 185-186.

Deskar Škrbić, M. (2023.), Ekonomski intelektualac Ivo Bićanić, Ekonomski znalac, 1(1), 51-55.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivo Bićanić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/ivo-bi%C4%87ani%C4%87