Ivo Belin

Ivo Belin

Dr. Ivo Belin (Trpanj na Pelješcu, 14. VI. 1891. – Zagreb, 25. IX. 1975.), honorarni docent

Ivo Belin rođen je u Trpnju 1891. godine gdje je završio osnovnu školu. Realnu gimnaziju završio je u Splitu (1901.-1906.), nakon čega odlazi u Trst gdje je 1010. godine završio Trgovačku akademiju. Ekonomiju je studirao u Frankfurtu n/M 1912/13. godine i Zürichu 1913/14. godine. Diplomu Više trgovačke škole u Kölnu stekao je 1914. godine, a 1916. godine je u Frankfurtu n/M obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Problemi pomorstva i pomorske politike u Austrougarskoj“.

 

Od 1919. do 1924. godine službovao je u Zagrebu kao bankarski činovnik, a nakon toga je do 1945. godine radio kao tajnik Burze za robu i vrednote u Zagrebu. Od 1926. do 1935. godine predavao je predmete „Nauka o financijama i financijalna politika“ i „Burza“ u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu za koje mu je povjerena honorarna docentura. Belin je bio prvi nastavnik financija i financijske politike na EKVŠ-u i to punih deset godina. Od 1936. do 1941. godine bio je viceguverner Narodne banke u Beogradu. U Zagreb se vraća 1941. godine, da bi bio 1941. do 1942. zatočen u Jasenovcu i Staroj Gradiški. Po povratku iz logora radio je kao bankovni činovnik, da bi 1945. godine bio ponovo uhapšen i osuđen na 10 godina zatvorske kazne, ali je uskoro ta odluka suspendirana i oprošten mu je ostatak neizdržane kazne. Do 1951. godine radio je razne poslove kako bi preživio, a od 1951. do umirovljenja 1963. bio je redaktor Jugoslavenskog leksikografskog zavoda u Zagrebu.

 

Belin se bavio ekonomikom Jugoslavije, posebno financijskom ekonomikom. Iz širokog područja njegovog djelovanja posebno se mogu istaknuti problemi jugoslavenske valute i njegova kritika kreditne politike Narodne banke, odnos prema ulaganju stranog kapitala, sanacija novčarstva Jugoslavije tijekom velike gospodarske krize i odnos prema financijskoj i ekonomskoj teoriji.

Od 1923. godine bio je urednik ekonomske rubrike u polumjesečniku „Nova Evropa“. Bio je istaknuti član HSS-a u međuratnom razdoblju. Dobitnik je odlikovanja Orden sv. Save i Jugoslavenske krune.

(Pripremila: Z. U. B.)

 

VAŽNIJA DJELA:

Objavio je 2 knjige i oko 700 stručnih članaka, a veći broj radova iz područja ekonomije objavljivao je u novinama i časopisima Politika, Trgovinski glasnik, Tekstil, Privredni pregled, Jugoslavenska njiva, Nova Evropa i Ekonomist. Bio je urednik struke ekonomika pomorstva u Pomorskoj enciklopediji JLZ-a od 1954. do 1964. godine.

 

Belin, I. (1924.), Problemi naše valute: Studija za sanaciju naše privredne krize“, Zagreb: Nova Evropa.

Belin, I. (1930.), Zvanične izjave o kreditnoj politici Narodne banke, Zagreb: (s. n.)

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 325.

Stipetić, V. (2003.), Dr. Ivo Belin (1891.-1975.) – zaboravljeni iznimni financijski stručnjak, Računovodstvo, revizija i financije, 13(4), 99-105.

Flego, V. (1983.), Hrvatski biografski leksikon, preuzeto 27. veljače 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1645

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivo Belin, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/ivo-belin