Ivo Bakija

Mr. Ivo Bakija (Dubravka kod Dubrovnika, 16. VIII. 1926. - Dubrovnik, 25. X. 2015.), honorarni nastavnik

Ivo Bakija rođen je 1926. godine u Dubravci kod Dubrovnika. Gimnaziju je završio 1948. godine u Dubrovniku, a 1955. godine diplomirano na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Znanstveni stupanj magistra tehničkih znanosti iz područja znanstvene organizacije rada stekao je 1973. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Na stručnim usavršavanjima boravio je u Rochesteru, SAD (1962.-1963.), Rotterdamu, Nizozemska (1967.) i u Velikoj Britaniji (1990.).

Od 1955. do 1960. godine radio je u Industriji alata u Trebinju, potom u Jugoalatu Novi sad od 1960. do 1964. godine, a nakon toga kao rukovodilac službi kontrole kvalitete u tvornici telekomunikacijskih uređaja Nikola Tesla u Zagrebu do 1981. godine.  Za to vrijeme specijalizirao se za područje kontrole kvalitete u inozemstvu, gdje je boravio u više navrata. Do 1990. godine radio je kao viši savjetnik za osiguranje kvalitete u Produktivnost-management-consulting u Ljubljani, a nakon toga kao savjetnik tvrtke QA Sistemi i registrirani prosuditelj za certifikaciju sustava kvalitete. 

Nastavni rad započeo je 1968. do 1970. godine kao asistent iz predmeta "Tehnička kontrola" i "Upravljanje kvalitetom" na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a bio je i profesor u Višoj školi za organizaciju rada u Zagrebu iz predmeta "Kontrola kvalitete", profesor Više statističke škole u Zagrebu iz predmeta "Statistička kontrola kvalitete", te je od 1979. godine bio honorarni nastavnik iz predmeta "Statistika kontrola kvalitete" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 

Od osnivanja Jugoslavenskog saveza organizacija za unapređenje kvalitete (JUSK), Beograd i Društva za kontrolu kvalitete SRH (1965.) bio je stalni član upravnih tijela, a od 1975. do  1979. i potpredsjednik JUSK-a i predstavnik Jugoslavije u savjetu Evropske organizacije za kontrolu kvalitete (EOQC), Bern, Švicarska. Također, bio je član Upravnog odbora Hrvatskog društva za kakvoću i American Society for Quality Control.

Dobitnik je zlatne plakete "72. godine kvalitete" u SFRJ.

Ivo Bakija sudjelovao je na raznim domaćim i stranim konferencijama i skupovima te je objavio više od 20 stručnih članaka na temu kvalitete.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Bakija, I. (1978.), Kontrola kvalitete, Zagreb: Tehnička knjiga.

Bakija, I. (1991.), Osiguranje kvalitete po ISO 9000, Zagreb: Privredni vjesnik.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 324.

Golden marketing (1996.), Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu, Zagreb: Golden marekting, 18.


CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Ivo Bakija, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s