Ivana Bernat

Ivana Bernat

Ivana Bernat, mag. oec. (Bjelovar, 28. II. 1992.), asistentica

Ivana Bernat (rođ. Valenta) rođena je u Bjelovaru. Državljanka je Republike Hrvatske. Čehinja. Češku osnovnu školu završila je u Daruvaru kao i Ekonomsku i turističku školu, smjer ekonomist. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2010. godine, a diplomirala je 2015. godine na smjeru Računovodstvo i revizija. U prosincu 2017. godine upisala je Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon završetka fakulteta 2015. godine zaposlila se u Plivi d.o.o. u Centru financijskih aktivnosti u kojem je obavljala računovodstvene poslove. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlila se u prosincu 2007. godine kao asistentica na Katedri za računovodstvo.

Od zaposlenja do danas, aktivno sudjeluje u izvođenju nastave iz više kolegija koji se izvode na Katedri za računovodstvo. Na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Računovodstvo II, Financijsko računovodstvo i Upravljačko računovodstvo. Na Preddiplomskom stručnom studiju „Poslovne ekonomije“ sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Poslovno planiranje, a na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju „Ekonomika poduzetništva“ sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Primjena standarda financijskog izvještavanja.

U svom dosadašnjem radu, objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz područja računovodstva, financijskog računovodstva, upravljačkog računovodstva i računovodstva financijskih instrumenata. Aktivno je sudjelovala na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i konferencijama.

Od zaposlenja do danas aktivno je sudjelovala na dva znanstveno-istraživačka projekta. Bila je suradnica na projektu „Korištenje računovodstvenih informacija za upravljanje novcem u poduzećima u Republici Hrvatskoj“ u 2017. godini, za koji je dobivena kratkoročna financijska potpora istraživanju od strane Sveučilišta u Zagrebu. U 2018. i 2019. godini bila je suradnica na projektu Međuovisnost primjene koncepta fer vrijednosti i poreznog opterećenja poslovnih subjekata iz realnog sektora u Republici Hrvatskoj“ koji je također financiran od strane Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno se služi engleskim i češkim jezikom.

DJELA:

Gulin, D., Hladika, M. i Valenta, I. (2019.), Assessment of fair value - is it reliable and useful for investors? MultiScience, u: XXXIII. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, Miskolc, Madžarska: University of Miskolc, 1-7.

Gulin, D., Hladika, M. i Valenta, I. (2019.), Digitalization and the Challenges for the Accounting Profession, u: Proceedings of the 5th ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET", 502-511.

Bernat I. (2019.), Provedba poslovnih spajanja, pripajanja i akvizicija u društvima s ograničenom odgovornošću, Računovodstvo i financije, 65(12), 53-55.

Valenta I. (2019.), Najčešći indikatori financijskih poteškoća poslovnih subjekata, Računovodstvo i financije, 65(5), 55-56.

Valenta I. (2019.), Financijski plan za startup poduzeća, Računovodstvo i financije, 65(4), 44-46.

Hladika, M., Valenta, I. i Milčić, I. (2018.), Analiza međuovisnosti između novčanog toka i zaduženosti u hotelskoj industriji u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova (Journal of Economy and Business), 24, 195-207.

Gulin, D. i Valenta, I. (2018.), Sastavljanje i korištenje financijskog plana (novčanog proračuna) poduzetnika, Računovodstvo i financije, 64(12), 98-101.

Hladika, M. i Valenta, I. (2018.), Analysis of the effects of applying the new IFRS 16 Leases on the financial statements, u: Book of Proceedings (Economic and Social Development), Varaždin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North; Warsaw: Faculty of Management University of Warsaw; Rabat, Morocco: Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University, 255-263.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Ivana Bernat, preuzeto 22. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/racunovodstvo-29788/clanovi-29977/ivana-bernat-mag-oec/30353

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivana Bernat, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/ivana-bernat