Ivana Bacan

Ivana Bacan

Ivana Bacan, mag. philol. franc., mag. philol. lusit., mag. bibl. (Zagreb, 12. II. 1988. -), diplomirani knjižničar

Ivana Bacan rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski naziv magistre francuskog jezika i književnosti i portugalskog jezika i književnosti. Akademski naziv magistre bibliotekarstva stekla je na Filozofskom fakultetu 2020. godine.

U razdoblju od travnja do listopada 2014. godine radila je kao stažist prevoditelj u hrvatskom odjelu Glavne uprave za pismeno prevođenje (DG TRAD) Europskog parlamenta u Luksemburgu. U travnju 2015. zaposlila se na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na mjestu koordinatorice za međunarodnu mobilnost u Uredu za međunarodnu suradnju, gdje ostaje do travnja 2016. Nakon toga zapošljava se u Knjižnično‑dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta na mjestu knjižničara. Iste godine upisuje izvanredni diplomski studij bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu. Od siječnja 2018. godine zaposlena je na radnom mjestu diplomiranog knjižničara u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivana Bacan, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/ivana-bacan