Gavro Badovinac

Prof. dr. Gavro Badovinac (28. XII. 1912. – 3. VII. 1984.), izvanredni profesor u dopunskom radnom odnosu VŠVT 1967.-

Prof. dr. Gavro Badovinac bio je sudac i predsjednik Vijeća u Višem privrednom sudu Hrvatske.

Od početka svoga rada u Zagrebu od 1949. godine bio je suradnik Jadranskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, gdje je sudjelovao u izradi zakonodavnih nacrta Instituta, a poseban doprinos ostavio je u radu na Nacrtu zakona o ugovorima o iskorištavanju pomorskih brodova.

Na Visokoj školi za vanjsku trgovinu bio je zaposlen kao izvanredni profesor u dopunskom radnom odnosu od 1967. godine.

Objavio je veći broj knjiga i članaka o pomorskom pravu i praksi u domaćim i stranim časopisima.

VAŽNIJA DJELA:

Aržek, Z. i Badovinac, G. (1986.), Transport i osiguranje, 2. izmij. i dop. izdanje, Zagreb: Izdavačko instruktivni biro.

Aržek, Z. i Badovinac, G. (1981.), Transport i osiguranje, Zagreb: Izdavačko instruktivni biro.

Aržek, Z. i Badovinac, G. (1978.), Transport i osiguranje, Zagreb: Fakultet za vanjsku trgovinu.

Badovinac, G. (1973.), Transport i osiguranje, Zagreb: Visoka škola za vanjsku trgovinu.

Badovinac, G. (1970.), Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova, Zagreb: Narodne novine.

OSTALI IZVORI:

Brajković, V. (b. d.), In Memoriam Prof. dr. Gavro Badovinac (28. XII 1912. – 3. VII 1984.), preuzeto 22. travnja 2022. s http://www.hazu.hr/jzavod/casopis/1-UPPPK/101-2_000viii_IM_Brajkovic.pdf

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Gavro Badovinac, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/gavro-badovinac