Franjo Budrović

Franjo Budrović, dipl. iur. (Kozarevac kod Đurđevca, 29. XI. 1911. - Zagreb, 19. I. 1987.), tajnik (Hrvatske) Ekonomsko-komercijalne visoke škole

Franjo Budrović rođen je 1911. godine u Kozarevcu, općina Đurđevac od oca Vida i majke Ane r. Pavleković, zemljoradnika. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju u Zagrebu (1932), te Pravni fakultet u Zagrebu (1938).

Nakon apsolviranja i položenog sudskog ispita na Pravnom fakultetu u Zagrebu zaposlio se početkom 1937. u Privilegiranoj agrarnoj banci u Zagrebu i obavljao poslove u pravnom odsjeku iste banke oko likvidacija zemljoradničkih dugova kroz dvije i pol godine. Nakon toga zapošljava se na Kotarskom sudu u Kutini i Bjelovaru u svojstvu sudskog pripravnika, a nakon toga kao sudac Kotarskog suda u Bjelovaru, Đurđevcu i Novoj Gradiški. Tajnikom (Hrvatske) Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu imenovan je 3. IV. 1945. godine i na toj dužnosti ostao je do 1. VI. 1947. godine, kada Visoka škola ulazi u sastav Sveučilišta u Zagrebu pod imenom Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Nakon toga zapošljava se kao ekonomist u Državnom osiguravajućem zavodu u Zagrebu, a potom kao pravnik u Kotarskom narodnom odboru u Bjelovaru i Vrbovcu, te naposljetku odlazi u advokatsko zvanje. Od 15. II. 1952. upisan je u članstvo Advokatske komore u Zagrebu te tri godine obavlja advokatske poslove u Glini, te dvadeset godina u Petrinji. Od 1966. godine radio je kao advokat u Zagrebu.

OSTALI IZVORI:

Novak, M., ur. (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 389.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Franjo Budrović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/b/franjo-budrovi%C4%87