Frane Buljevac

Frane Buljevac (Biograd, ?), predavač

Major Jugoslavenske narodne armije Frane Buljevac vodio je Kabinet za predvojničku obuku na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu akademske godine 1960/61.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 329.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Lekiskon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Frane Buljevac, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s  https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/frane-buljevac