Franciska Baričević

Franciska Baričević, prof. (Lovinac, 18. X. 1915. – Zagreb, 18. XII. 2005.), rukovodilac biblioteke

Franciska Baričević rođena je 1915. godine u Lovincu. Obnašala je dužnost rukovodioca biblioteke od 1967.-1978. u Visokoj školi za vanjsku trgovinu i na Fakultetu za vanjsku trgovinu.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Franciska Baričević, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/franciska-bari%C4%8Devi%C4%87