Dajana Barbić

Dajana Barbić

Izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić (Zagreb, 10. I. 1986. -), izvanredna profesorica

Dr. sc. Dajana Barbić rođena je 10. siječnja 1986 godine. Hrvatica je i državljanka Republike Hrvatske. U Osnovnu školu i III. Opću gimnaziju završila je u Zagrebu. 2004. godine upisala je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je u srpnju 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Financije. Tijekom studiranja dio kolegija je položila na engleskom jeziku u okviru programa „Economics and Business International Programme“.

Dobitnica je tri Dekanove nagrade, Rektorove nagrade te stipendije grada Zagreba za izvanredni akademski uspjeh. U srpnju 2011. stekla je zvanje sveučilišne specijalistice na poslijediplomskom studiju “Upravljanje financijskim institucijama” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U studenom 2014. obranila je doktorski rad na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu pod naslovom „Povezanost koncepta financijske pismenosti s uspješnošću upravljanja osobnim financijama” (mentor: prof. dr. sc. Marijana Ivanov).

U studenom 2008. zaposlena je kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu odobrenom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Modeli tržišnog financiranja namjena od javnog interesa“. Sudjeluje u izvođenju kolegija: “Javne financije”, “Osobne financije” ne preddiplomskom sveučilišnom studiju, na kolegijima “Public finance” i “Monetary policy” na BDIB programu, na kolegijima “Porezni sustav Hrvatske” i “Osobne financije” na preddiplomskom stručnom studiju, te na kolegiju “Osnove regulacije” na diplomskom stručnom studiju. Također, sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju “Porezni sustavi” na sveučilišnom preddiplomskom studiju “Ekonomika poduzetništva” u Varaždinu. Nositeljica je kolegija “Porezni sustav Hrvatske” na stručnom studiju. Za angažman u nastavi i rad sa studentima redovito je ocijenjena izvrsnim ocjenama na svim kolegijima koje predaje.

Na sjednici Vijeća društveno-humanističkog područja održanoj 27. travnja 2021. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice u području društvenih znanosti, polje ekonomija, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na sjednici Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomija, održanoj 16. listopada 2020. godine, izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomija. U Upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (CROSBI) upisana je pod matičnim brojem 315024.

Od svog dolaska na fakultet kandidatkinja redovito pohađa različite edukacije vezane uz područje financija, kao i one koji se odnose na poboljšanje izvođenja nastave i komunikacije sa studentima i suradnicima od kojih se posebno ističu “Seminar za unapređenje pedagoških i metodičkih kompetencija” u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, radionica “Partial Least Squares Structural Equation Modelling“ koju je održao prof. Joseph Hair u lipnju 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te radionica “An Introduction to Multilevel Regression” koju je održao prof. James M. LeBreton u lipnju 2022. godine. U sklopu projekta Europske Unije ERASMUS+ sudjelovala je u stručnom posjetu na Wirtschaftsuniversitat u Beču tijekom 2014. godine i Universitá del Salento u Lecceu, 2013. godine. Uz to, posjetila je i Corvinus University of Budapest u sklopu istraživačkih posjeta, tijekom 2012. godine. Kao predstavnica Republike Hrvatske (MC Member), od 2018. godine sudjeluje na projektu Europske unije COST, na akciji CA17135 „Constitution-making and deliberative democracy“.

Od 2014. do 2018. kao mladi istraživač sudjeluje na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod imenom “Statistical Modelling for Response to Crisis and Economic Growth in the Western Balkan Countries- STRENGHTS” čiji je voditelj prof. dr. sc. Ksenija Dumičić. Od 2014. do 2019. sudjeluje na tri projekta Sveučilišta u Zagrebu: „Modeliranje aktualnih odrednica konkurentnosti u poslovnoj ekonomiji Republike Hrvatske“ čiji je voditelj prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, “Održivost javnih financija i učinkovitost fiskalne politike u Hrvatskoj”, čiji je voditelj prof.dr.sc.Hrvoje Šimović i “Statističko modeliranje učinka financijskog obrazovanja na stavove i ponašanje potrošača” čija je voditeljica doc.dr.sc. Irena Palić. Od 2015. do 2016. sudjelovala je na znanstveno-istraživačkom projektu CERGE-EI Foundation “Financial literacy and the effect of financial training: Randomized field experiment in Croatia“ čija je voditeljica prof.dr.sc.Marijana Ivanov. Nadalje, od 2016. do 2017. suradnica je na hrvatsko-srpskom znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa "Financijska pismenost i socijalizacija djece kao potrošača". Od 2019. suradnica je na znanstvenom uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost pod imenom „Osnaživanje financijske sposobnosti mladih potrošača kroz programe edukacija i bihevioralne intervencije - EfFICAcY“ čiji je voditelj izv.prof.dr.sc.Andrea Lučić. Od 2022. zamjenica je voditelja dr.sc.Predraga Bejakovića na EU action grantu “Grants for actions for promoting stable debt services”, Single Market Programme (SMP Consumers), SMP-CONS-2021-DA .

Koautorica je znanstvene monografije, koautorica jednog sveučilišnog udžbenika i jednog sveučilišnog priručnika te autorica ili koautorica većeg broja znanstvenih i stručnih članaka iz područja financija objavljenih u zemlji i inozemstvu te je sudjelovala na 17 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova/konferencija kao izlagač, glavni govornik ili voditelj sesija. Također, dobitnica je priznanja „dr. Pero Jurković“ u skupini znanstvenih radova iz područja financija koji su objavljeni u časopisima, zbornicima ili su na drugi način učinjeni dostupnima znanstvenoj i stručnoj javnosti (skupina C) za rad „Measuring responsible financial consumption behaviour“ u 2019. godini, te dobitnica nagrade Akademije Zagrebačke burze za izuzetan doprinos edukaciji o tržištu kapitala za stručni projekt “Financije za svakoga” koji je organiziran kao projekt suradnje Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO) i Jutarnjeg lista.

Recenzent je za časopise “Journal of Consumer Studies”„ Društvena istraživanja“, „Business Systems Research Journal“, „Ekonomski pregled“, „Zagreb International Review of Economics and Business“, „Economics of Innovation and New Technology“, „International Journal of Contemporary Business and Entrepreneurship“, “Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business”, “Econviews - Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues”, „Notitia – časopis za održivi razvoj“, „Privredna kretanja i ekonomska politika“, „Croatian Operational Research Review Journal“, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, međunarodne znanstvene konferencije International Business Information Management Association (IBIMA) te međunarodne znanstvene konferencije International Odyssey Conference. Također, kandidatkinja je recenzirala Zbornik radova i zaključaka sudionika 2. Energetske konferencije: Energetski strateški prioriteti i kapitalna ulaganja u Republici Hrvatskoj (2019.) čiji su urednici Anto Bajo, Hrvoje Šimović i Marija Davidović. Od 2018. godine kontinuirano djeluje kao član programskog odbora konferencija IBIMA International Business Information Management Association (IBIMA). Također, pristupnica je osnivačica i voditeljica organizacijskog odbora projekta „Isplati se znati – Financijskim obrazovanjem do odgovorne potrošnje“ koji se organizira na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u travnju svake godine od 2016. Koautorica je srednjoškolskog programa i udžbenika "Moj novac, Moja budućnost" rađenog u suradnji s Hrvatskom agencijom za razvoj obrazovanja, Visa International te Štedopis – Institutom za financijsko obrazovanje, koautorica vodiča iz osobnih financija za građane “Pametno sa svojim novcem - vodič o osobnim financijama za građane” koji je također izdan u suradnji sa Štedopisom te je koautorica “Mirovinskog vodiča za građane” koji je izrađen za Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U 2017. oblikuje i provodi projekt “Financije za svakoga”, u organizaciji Ekonomskog fakulteta, UMFO i Jutarnjeg lista. 2018. i 2019. sudjelovala je kao predavač na projektu financijske i digitalne pismenosti „Naučimo upravljati novcem kako bismo lakše upravljali budućnošću“ projekta Europskog socijalnog fonda u srednjim školama Virovitice. Od 2019. djeluje kao predsjednica i članica istraživačkog tima Instituta za financijsku pismenost i odgovornu potrošnju. Od 2018. godine član je organizacijskog tima i predavač na projektu “Mala akademija financija”, kojeg organiziraju Večernji list, AZOO i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, UMFO i Ekonomski fakultet u Zagrebu. Od 2019. godine članica je organizacijskog odbora i predavač na projektu “Budi FIN! - Financijski pismen i odgovoran” koji provode Ekonomski fakultet u Zagrebu i Raiffeisen mirovinski fondovi. Članica je Rotary kluba za mentalno zdravlje Hrvatska, članica Operativne radne skupine za financijsku pismenost potrošača pri Ministarstvu financija te članica Hrvatskog društva za operacijska istraživanja. Aktivno se služi engleskim, a pasivno španjolskim i talijanskim jezikom.

DJELA:

Znanstveni radovi publicirani u cijelosti (u obliku knjižne ili elektroničke građe) u zborniku znanstvenog skupa s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima, odnosno zastupljenim u jednoj od relevantnih citiranih baza podataka:

Lučić, A., Barbić, D. i Uzelac, M. (2022.), Theoretical underpinnings of consumers’ financial capability research, International Journal of Consumer Studies, str. 1-27.

Barbić, D., Lučić, A. i Ming Chen, J. (2018.), Measuring responsible financial consumption behaviour, International Journal of Consumer Studies, 1(11), str. 1-11.

Bahovec, V., Barbić, D. i Palić, I. (2017.), The Regression Analysis of Individual Financial Performance: Evidence from Croatia, Business systems research, 8(2), str. 1-13.

Palić, I., Dumičić, K. i Barbić, D. (2017.), Testing market structure assumptions for DSGE modelling in Croatia using the SVAR model with long-run restrictions, Croatian Operational Research Review, 8(1), str. 19-31.

Šimurina, N. i Barbić, D. (2017.), Porezne promjene i dohodovne nejednakosti u Europskoj uniji tijekom financijske krize, Revija za socijalnu politiku, 24(2), str. 123-141.

Barbić, D., Palić, I. i Bahovec, V. (2016.), Logistic regression analysis of financial literacy implications for retirement planning in Croatia, Croatian Operational Research Review, 7(2), str. 319-331.

Bahovec, V., Barbić, D. i Palić, I. (2015.), Testing the effects of financial literacy on debt behavior of financial consumers using multivariate analysis methods, Croatian Operational Research Review, 6(2), str. 361-371.

Sokol, N., Mihelja, M. i Cvrlje, D. (2010.), Pensions reform in the Republic of Croatia: Open questions and dilemmas, Global Business and Economics Anthology, BiESI, 1, str. 65-79.

Morić Milovanović, B., Cvrlje, D. i Šmitran, T. (2008.), Venture capital in Central and Eastern European countries and Croatia. Challenges of Economic Sciences in the 21st Century, Institute of Economic Sciences, u: Zbornik radova International Scientific Conference on the Occasion of the 50th Anniversary of the IES "Challenges of Economic Sciences in the 21st Century", Belgrade, 4.12.-5.12.2008., str. 669-678.

Znanstveni radovi objavljeni u časopisu s međunarodno priznatom recenzijom i/ili uvrštene u relevantne citirane baze podataka:

Lučić, A., Barbić, D. i Uzelac, M. (2020.), The role of financial education in adolescent consumers' financial enhancement, Market-Tržošte, 32, Special Issue, str.115-130.

Barbić, D. i Palić, I. (2020.), Učinak starenja stanovništva na održivost sustava socijalnog osiguranja u Republici Hrvatskoj, u: Družić, G. i Šimović, H. (ur.), Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 76-88.

Barbić, D., Palić, I. i Lučić, A. (2018.), Investigating Retirement Planning Behavior of Financially (Il) Literate Citizens in Croatia, u: Khalid S. Soliman (ur.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference ; Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Španjolska, str. 5199-5204.

Barbić, D., Daraboš Longin, M. i Dražić, A. (2018.), Tax Literacy among the Youth in Croatia, u: Khalid S. Soliman (ur.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference ; Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Španjolska, str. 6799-6805

Cvrlje, D., Bahovec, V. i Palić, I. (2015.), Exploring The Effects of Financial Education: Analysis of Saving Behavior of Croatian Consumers. Economic and Social Development (ESD), u: Jovancai Stakic, A., Kovsca, V., Bendekovic, J. (ur.), Book of Proceedings, 5th Eastern European Economic and Social Development Conference on Social Responsibility; 21-22 May, 2015, Belgrade, Serbia, Beograd: Varaždin: Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia; University North, Koprivnica, Croatia ; Megatrend University, Belgrade, Serbia. str. 241-250.

Cvrlje, D., Bahovec, V. i Palić, I. (2015.), The analysis of the financial education impact on investment behavior in Croatia: Ordered logistic regression approach, u: L. Zadnik Stirn, J.Žerovnik, M.Kljajić Borštar, S.Drobne (ur.), Proceedings of the 13th International Symposium on Operational research, Bled: Slovensko društvo Informatika, str. 389-394.

Cvrlje, D. (2015.), Tax literacy as an instrument of combating and overcoming tax system complexity, low tax morale and tax non-compliance, The Macrotheme Review, 4(3), Spring, str. 156-167.

Cvrlje, D. i Ćorić, T. (2010.), Macro and Micro Aspects of the Standard of Living and Quality of Life in a Small Transition Economy: The Case of Croatia, The Business Review, Cambridge, 15(1), str. 254-261.

Ćorić, T. i Cvrlje, D. (2010.), Mjerenje nezavisnosti središnje banke, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(1), str. 119-135.

Poglavlja u knjizi:

Lučić, A., Barbić, D. i Bojčeta Markoja D. (2020.), Using Education as a Strategic Communication Tool - A Case Study Of Raising Financial Literacy And Voluntary Pension Fund Promotion, u: Tkalac Verčič, A., Tench, R. i Einwiller, S. (ur.), Joy: Using strategic communication to improve well- being and organizational succes , USA: Emerald, str. 183-200.

Barbić, D. i Glasnović, E. (2018.), Uloga različitih izvora financijskog obrazovanja u stvaranju financijski pismenih građana, u: Filipović, J. i Brečić, R. (ur.), Financijska pismenost i socijalizacija djece kao potrošača, Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb, str. 107-131.

Šimurina, N. i Barbić, D. (2017.), Tax changes in the EU-13 during the recent financial crisis, u: Wach, K., Knežević, B. i Šimurina, N. (ur.), Challenges for International Business in Central and Eastern Europe, Krakov: University of Ecnonomics, str. 139-151.

Palić, I., Barbić, D. i Lučić, A. (2020.), The Impact of Financial Education and Self-Efficacy on Financial Behavior in Croatia: Are We More Similar to Homo Economicus or Homer Simpson?, u: Mateev M. i Nightingale J. (ur.), Sustainable Development and Social Responsibility—Volume 1. Advances in Science, Technology i Innovation (IEREK Interdisciplinary Series for Sustainable Development), Springer International Publishing, str. 247-254.

Lučić, A., Brečić, R. i Barbić, D. (2018.), Analiza svjetskih praksi u području financijske pismenosti i percepcija nastavnika o uvođenju financijske pismenosti u školske kurikulume, u: Filipović, J. i Brečić, R. (ur.), Financijska pismenost i socijalizacija djece kao potrošača, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 107-131.

Ivanov, M. i Barbić, D. (2016.), Analiza rizika u upravljanju osobnim financijama, u: Stojanović, A. i Šimović, H. (ur.), Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, str. 209-228.

Znanstveni radovi, recenzirani, objavljeni u zborniku radova s međunarodnih znanstvenih skupova:

Barbić, D. i Razum, A. (2017.), Examining the importance of financial and political literacy in the context of public finance, u: Aribisala, B. (ur.), 2017 Conference Proceedings Institute for Public Policy and Economic Analysis - Knowledge for Global Advancement, New York: Institute for Public Policy and Economic Analysis, str. 69-75.

Cvrlje, D. (2012.), Financial exclusion analysis with a focus on the Croatian young people, u: Proceedings of the 5th International Colloquium on Business i Management (ICBM) / 4th International Conference on Business i Management Education (ICBME).

Ćorić, T. i Cvrlje, D. (2009.), Central bank independence: The case of Croatia, Knjiga s objavljenim cjelovitim radovima međunarodne konferencije: „Economic Policy and Global Recession“, 1, Beograd, str. 209-220.

Znanstveni radovi treće skupine:

Palić, I., Dumičić, K. i Barbić, D. (2016.), The estimation of money demand elasticity: case of Croatia, International Journal of Research in Business Management, 4(9), str. 89-98.

Barbić, D. (2017.), Investigating the Role of Financial Knowledge, Financial Skills and Behavioral Control in Explaining Individuals’ Successfulness in Managing Personal Finances, u: Ogutveren, U., Frydkova, E. i Pomazan, V. M. (ur.), Dubai International Conferences, str. 244-249.

Barbić, D. (2016.), Investigating financial literacy in Croatia, u: 2016 Conference Proceedings. International Academic Busines Conference Venice, 5-9.6.2016, Venecija, str.287-1-287-7.

Cvrlje, D. i Ćorić, T. (2015.), Analysing the effects of behavioral control on consumer over-indebtedness, u: Academic OASIS Conference Proceedings, Pariz, 18-20.5.2015.

Barbić, D. i Lučić, A. (2018.), Financijska pismenost i odgovorna potrošnja u svakodnevnom životu, Zagreb: Narodne novine, d.d.

Šimurina, N., Dražić Lutilsky, I., Barbić, D. i Dragija Kostić, M. (2018.), Osnove porezne pismenosti, Zagreb: Narodne novine, d.d.

Lučić, A., Barbić, D. i Erceg, N. (2020.), Financial socialization of children: Using education to encourage lifetime saving, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb.

Stručni radovi:

Ivanov, M., Barbić, D. i Razum, A. (2016.), Moj novac, moja budućnost, Štedopis, Zagreb: Institut za financijsko obrazovanje.

Barbić, D i Razum, A. (2016.), „Isplati se znati“, Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb

Barbić, D., Ivanov, M., Lučić, A. i Ralašić, M. (2017.), „Pametno sa svojim novcem- vodič o osobnim financijama za građane“.

Barbić, D. (2020.), „Kako nam novac curi kroz prste“, Novac za sutra, Zagreb: HANFA.

Doktorski rad:

Cvrlje, D. (2014.), Povezanost koncepta financijske pismenosti s uspješnošću upravljanja osobnim financijama. Doktorska disertacija, Zagreb: Vlastita naklada.

Specijalistički poslijediplomski ra:d

Cvrlje, D. (2011.), Analiza povezanosti vanjskog duga i životnog standarda na primjeru Hrvatske. Specijalistički poslijediplomski rad, Zagreb: Vlastita naklada.

OSTALI IZVORI:

IRB (2022.), Hrvatska znanstvena bibliografija, Zagreb: Institut Ruđer Bošković, preuzeto 20. srpnja 2022. s https://www.bib.irb.hr/profile/26034

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Ekonomski fakultet: Dajana Barbić, preuzeto 20. srpnja 2022. s https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/financije/clanovi-30910/izv-prof-dr-sc-dajana-barbic/30928

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Dajana Barbić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/dajana-barbi%C4%87