Branko Bedenić

Branko Bedenić

Branko Bedenić (?, 1925. – Zagreb, 4. VI. 1987.), honorarni nastavnik

Branko Bedenić rođen je 1925. godine. Otac mu se zvao Hinko, a majka Josipa.

Poznato je da je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu predavao kao honorarni nastavnik krajem 1970-ih godina, iako nije poznato točno razdoblje njegovog djelovanja na Fakultetu.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 325.

FOTOGRAFIJA:

Macan, M. (2022.), Geni: Branko Bedenić: public profile, preuzeto 27. veljače 2023. s https://www.geni.com/people/Branko-Bedeni%C4%87/6000000041213484254

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Branko Bedenić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/branko-bedeni%C4%87