Branko Bać

Branko Bać, dipl. ing. mat., honorarni nastavnik

Diplomirani inženjer matematike Branko Bać radio je kao honorarni nastavnik iz predmeta "Privredna matematika" na Višoj privrednoj školi u Zagrebu od 1957. do 1968. godine.

DJELA:

Bać, B., Miljanić, N. i Vojnić, D. (1967.), Neki problemi daljeg razvoja sisteme proširene reprodukcije, Zagreb: Ekonomski institut; Naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta.

Bać, B., Gazivoda, B. i Vojnić, D. (1967.), Neki problemi investicione potrošnje i sistema financiranja investicija u sadašnjoj etapi razvoja i provođenja privredne reforme, Zagreb: Ekonomski institut.

Bać, B. (1960.), Uvjeti odobravanja, korišćenja i otplate zajmova iz općeg investicionog fonda: namijenjeno interesentima za zajmove i investitorima, Zagreb: Narodne novine.

Bać, B. (1953.), Prijelaz na sistem kreditiranja investicija u privredi (prikazi), Ekonomist, 4(5-6), 206- 214. 

Bać, B. (1954.), O sistemu financiranja investicija u privredi, Ekonomist, 5(11), 700-718. 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Branko Bać, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/branko-ba%C4%87?authuser=0