Antea Barišić

Antea Barišić

Dr.sc. Antea Barišić (Split, 4. IV. 1988. -), asistentica

Antea Barišić rođena je 4. 4. 1988. godine u Splitu. Osnovnu školu je završila u Solinu, a potom je u Splitu završila Prvu jezičnu gimnaziju. Diplomirala je 2013. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. Uz ostvarenu stipendiju The Fund for American Studies 2010. godine usavršavala se na ljetnoj školi Georgetown University-a „American Institute on Political and Economic Systems“. Bila je demonstratorica na Katedri za međunarodnu ekonomiju. Tijekom studija se istaknula i kroz rad u studentskoj udruzi eSTUDENT, kao član tima a potom i voditelj projekta Case Study Competition 2012. Dobitnica je posebne rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu te stipendije grada Solina za nadarene studente (2008-2012).

Od rujna 2012. do prosinca 2016. godine bila je zaposlena u Zagrebačkoj banci d.d. gdje je prve dvije godine radila na poslovima analize poduzeća i prodaje u sektoru malih i srednjih poduzeća, a potom na istim poslovima u sektoru velikih poduzeća. Odabrana je za sudionicu 18-mjesečnog edukativnog internog programa u području vođenja gdje je bila ujedno i najmlađi sudionik od 25 selektiranih zaposlenika iz organizacije. Kroz niz predavanja i radionica te uključenost u strateški projekt društva usvajala je tako znanja potrebna za upravljanje na razini direktora sektora koji odgovaraju upravi društva. Osim edukacija na području vođenja i upravljanja, pohađala je i niz edukacija vezanih za unapređenje analitičkih i prodajnih vještina. Usporedno s radom u Zagrebačkoj banci, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u statusu vanjskog suradnika održavala je seminarsku nastavu iz kolegija Međunarodna ekonomija i Međunarodno poslovanje. Također, upisala je i poslijediplomski (doktorski) studij ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uz ostvarenu stipendiju, sudjelovala je na ljetnom kampusu organiziranom od strane The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration u Kazanu 2015. godine na temu „Education of the Future“. Volontirala je kao voditelj organizacijskog tima edukativnog programa s područja vodstva "Preparing Global Leaders Forum-a" u Hrvatskoj koji su predvodili predavači s renomiranih svjetskih sveučilišta a na kojem su sudjelovali mladi iz cijelog svijeta.

Od siječnja 2017. zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent na Katedri za međunarodnu ekonomiju. Usavršavala se na nekoliko istraživačkih i stručnih radionica u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Academy of Management te Ekonomskog instituta. Aktivno je sudjelovala na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija te stručnih skupova iz područja znanstvenog rada u zemlji i inozemstvu. Članica je udruge za mlade World Economic Foruma, Global Shapers. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom, a pasivno španjolskim jezikom.

DJELA:

Znanstveni radovi u časopisima:

Jošić, H. i Barišić, A. (2017.), Apple indices as a new informal measure of purchasing power parity, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 15(1), 113-131.

Franc, S., Čeh Časni, A. i Barišić, A. (2019.), Determinants of migration following the EU enlargement: A panel data analysis, South East European Journal of Economics and Business, 14(2), 13-22.

Jurčić, Lj., Franc, S. i Barišić, A. (2020.), Impact of Institutional quality on foreign direct investment inflow: Evidence from Croatia, Business systems research, 11(1), 44-58.

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnim recenzijama:

Jurčić, Lj. i Barišić, A. (2018.), Foreign direct investment inflow effects: The Croatian experience, u: Mašek Tonković, A., Crnković B. (ur.), 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia- Vision and Growth, Osijek: Ekonomski fakultet, 1005-1013.

Franc, S., Barišić, A. i Herceg, J. (2018.), Trade and innovation nexus, u: Soliman Khalid, S. (ur.), 32nd International Business Information Management Association Conference „Vision 2020“: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, New York: International Business Information Management Association, 1653-1659.

Wittine, Z., Jošić, H. i Barišić, A. (2018.), Analysis of characteristics and potential effects of the New Silk Road initiative, u: Mathes, N., Bonnici, J., Azzopardi, J. i Allen, M. (ur.), Conference of the International Journal of Arts and Sciences, 11(2), 255-260.

Jošić, H., Wittine, Z. i Barišić, A. (2018.), Investigating the determinants of Big Mac index: A panel data analysis, u: Načinović Braje, I., Jaković, B. i Pavić, I. (ur.), An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development, Zagreb: Ekonomski fakultet, 69-79.

Franc, S., Barišić, A. i Jurčić, Lj. (2019.), The impact of digitalization on global value chains, u: Leko Šimić, M. i Crnković, B. (ur.), 8thInternational scientific symposium Economy of Eastern Croatia- vision and growth, Osijek: Ekonomski fakultet, 583-595.

Franc, S., Wittine i Z., Barišić, A. (2019.), Multilateral governance of foreign direct investments in the digital economy, u: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.), Odyssey Conference 1/2019, 1(1), Zagreb: Ekonomski fakultet, 136 -145.

Barišić, A., Franc, S. i Barić, A. (2019.), Foreign direct investment and economic growth nexus in the CEE countries, u: Suresh, P. (ur.), International Conference on Economics and Accounting, Odisha, Indija: Institute of Research and Journals, 1-9.

Jurčić, Lj., Barišić, A. i Franc, S. (2020.), Potencijalni ekonomski efekti emigracije u Republici Hrvatskoj, u: Perić Kaselj, M. (ur.), Migracije i identitet: Kultura, ekonomija, država, Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 356. - 367.

Stručni radovi u zbornicima skupova:

Jurčić, Lj. i Barišić, A. (2017.), Analiza tekućeg računa platne bilance Republike Hrvatske, u: 25 Savjetovanje Hrvatskog Društva Ekonomista, Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista.

Jurčić, Lj. i Barišić, A. (2018.), Determinante, trendovi i implikacije suvremenih migracija, u: 26 Savjetovanje Hrvatskog Društva Ekonomista, Zagreb: Hrvatsko društvo ekonomista.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 3. rujna 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/361863

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Antea Barišić, preuzeto 3. rujna 2020. s Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/dr-sc-antea-barisic/30053

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Antea Barišić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/antea-bari%C5%A1i%C4%87