Ante Bratinčević

Ante Bratinčević (?, 1922. - Zagreb, 28. IX. 1991.), viši predavač

Ante Bratinčević radio je kao viši predavač u dopunskom radnom odnosu na Fakultetu vanjske trgovine do 1982. godine.

VAŽNIJA DJELA:

Bratinčević, A. (1991.), Obračun i knjiženje poreza na promet proizvoda i usluga, Računovodstvo, revizija i financije, 1 (10), 6-12.

Bratinčević, A. et al (1991.), Priručnik o porezima, Zagreb: RRIF - Poduzeće za ekonomske usluge.

Bratinčević, A. et al (1991.), Računovodstvo privatnih poduzeća, Računovodstvo, revizija i financije, 1(6), 7-10.

Bratinčević, A. et al (1990.), Knjigovodstveni priručnik za poduzeća, Zagreb: Inženjerski biro.

Bratinčević, A. et al (1989.), Kontni plan za poduzeća, Zagreb, Savez računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske.

Bratničević, A. et al (1988.), Kontni plan za organizacije udruženog rada i radne zajednice, Zagreb, Savez računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske.

Bratinčević, A., Drobac, R. i Milišić, I. (1987.), Kontni plan za organizacije udruženog rada : prijedlog analitičkog kontnog plana : pravilnik o sadržaju pojedinih konta u kontnom planu, Zagreb: Inženjerski biro. 

Bratinčević, A. et al (1986.), Plaćanje i osiguravanje plaćanja između korisnika društvenih sredstava : priručnik za primjenu propisa o plaćanju i osiguravanju plaćanja, Zagreb: Savez računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske.

Bratničević, A. et al (1985.), Kontni plan za organizacije udruženog rada : prijedlog analitičkog kontnog plana, primjeri knjiženja, sheme knjiženja, pregled značajnijih propisa, pravilnik o sadržaju pojedinih konta, Zagreb: Savez računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske.

Bratinčević, A. et al (1985.), Sastavljanje završnog računa : za 1985., Zagreb: Inženjerski biro.

Bratinčević, A. et al (1985.), Priručnik o ukupnom prihodu i dohotku, rezervama i sanaciji, Zagreb: Savez računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske.

Bratinčević, A. et al (1982.), Kontni plan za organizacije udruženog rada i radne zajednice, Zagreb: Savez računovodstvenih financijskih radnika Hrvatske.

Amon, F., Bratinčević, A. i Habek, M. (1979.), Vođenje knjigovodstva i obavještavanje radnika u uvjetima udruživanja rada i sredstava, Zagreb: Narodne novine.

Bratinčević, A. et al (1975.), Kontni plan za organizacije udruženog rada u oblasti privrede i neprivrednih djelatnosti, Zagreb: Savez računovodstvenih i financijskih radnika Hrvatske.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Ante Bratinčević, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/ante-bratin%C4%8Devi%C4%87