Ante Botić

Ante Botić ('; 1939. - Prgomet, 15. III. 2020.), predavač

Ante Botić radio je kao predavač u dopunskom radnom odnosu na Fakultetu za vanjsku trgovinu i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu od 1979. do 1983. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb: Ante Botić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/ante-boti%C4%87