Ante Babić

Dr. Ante Babić, predavač

Dr. Ante Babić bio je predavač na Fakultetu ekonomskih nauka, Odjel u Dubrovniku u dopunskom radnom odnosu od 1972. do 1974. godine.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Lekskikon Ekonomskog fakulteta - Zagreb, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/ante-babi%C4%87