Aleksandar Bazala

Aleksandar Bazala

Dr. Aleksandar Bazala (Zagreb, 30. III. 1928. – Zagreb, 23. III. 2008.), redoviti professor

Dr. Aleksandar Bazala rođen je 1928. godine u Zagrebu. Otac Vladimir je bio liječnik, a majka Nada domaćica. Osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju završio je u Zagrebu, maturirao je 1946. godine. Nakon toga se upisuje na Ekonomski fakultet u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1950. godine. Doktorsku disertaciju na temu „O metodama istraživanja tržišta za robu široke potrošnje u FNRJ“ obranio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1962. godine.

Kao honorarni službenik - pripravnik zapošljava se 1951. godine u Zavodu za statistiku i evidenciju NR Hrvatske, a 1952. godine premješten je u Zavod za statistiku i evidenciju N. O. Grada Zagreba najprije na pripravničko mjesto statističar-ekonomist, a kasnije je bio pomoćnik direktora sve do1956. godine kada se zapošljava kao stručni suradnik ekonomskog odjela Zavoda za prehrambenu industriju na poslovima savjetovanja poduzeća u organizaciji poslovanja i investicijskih programa (rekonstrukcija pogona tjestenine „Pionir“, Subotica, rekonstrukcija tvornice tjestenine „Istranka“, Umag i rekonstrukcija tvornice keksa „Koestlin“, Bjelovar te izgradnja novih objekata industrijskih parnih pekara Karlovac, Buje, Novi Sad i Sisak, tvornice tjestenine Bečej i industrijske prodavaonice „Zagorja“ iz Zlatar Bistrice u Zagrebu). Nakon odlaska iz Zavoda za prehrambenu industriju i dalje je surađivao s njima kao vanjski suradnik. Do prelaska na Ekonomski fakultet u Zagrebu 1958. godine radio je  u Interpublicu, najprije kao šef odjela za ispitivanje tržišta, pa kao propagandni savjetnik i kasnije kao komercijalni rukovodilac i sekretar redakcije Jugoslavija-Export.

Od 1958. godine zapošljava se kao asistent na Katedri za poslovanje socijalističkih poduzeća za predmet „Ekonomika industrijskih poduzeća“, sa reizborom u isto zvanje 1961. godine. Za docenta na istoj katedri izabran je 1964. godine iz predmeta „Istraživanje tržišta“ i „Planiranje u poduzeću“. Za izvanrednog profesora iz predmeta „Istraživanje tržišta“ izabran je 1969. godine. Za zvanje redovnog profesora izabran je 1974. godine iz predmeta „Marketing“, ali je sudjelovao i u nastavi predmeta „Osnove tržišnog poslovanja“. U zvanje redovnog profesora ponovno je izabran 1980. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu bio je predsjednik Katedre za ekonomiku i poslovnu politiku poduzeća (1970./71.), direktor Zavoda za permanentno obrazovanje (1970./71.) i prodekan u razdoblju od 1979. do 1981. godine. Od 1972. godine bio je predsjednik fakultetske Komisije za biblioteku. Vodio je nekoliko generacija poslijediplomskog studija „Teorija i politika plasmana – Marketing“. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je do odlaska u mirovinu 30. rujna 1993. godine.

Kao izvanredni i redoviti profesor predavao je predmete „Istraživanje tržišta“, „Osnove tržišnog poslovanja“ i „Marketing“ na ekonomskim fakultetima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu izabran je u zvanje izvanrednog profesora, gdje je honorarno predavao četiri akademske godine. Od 1969. godine sudjelovao je u poslijediplomskoj nastavni na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Bio je nositelj predmeta „Marketing“ na Ekonomskom fakultetu u Splitu, te je povremeno sudjelovao na poslijediplomskim studijima na ekonomskim fakultetima u Rijeci, Sarajevu, Osijeku, Skopju, Nišu i Beogradu.

Dr. Bazala bio je zastupnik Sveučilišta u Kulturno-prosvjetnom vijeću Sabora SRH (1968.-1972.), predsjednik Sveučilišnog odbora sindikata (1968.-1972.), član Centralnog odbora Saveza sindikata Jugoslavije (1968.-1972.), član komisije za razvoj obrazovanja Glavnog odbora SSRNJ, član komisije za visoko školstvo, član komisije za društveno-ekonomski razvoj SSRNH (1979.) te član Sekretarijata OOSK „Razmjena i tržište“. Bio je član Svjetskog udruženja za istraživanje mišljenja (WAPOR) i Evropskog udruženja za istraživanje tržišta (ESOMAR). Bio je predsjednik Komisije za marketing Hrvatskog društva ekonomista.

(Pripremila Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Bazala, A. (1963.), Metode istraživanja tržišta, Zagreb: Progres. (dopunjena i proširena izdanja 1966., 1970. i 1973. godine)

Bazala, A. Korošić, M. i Fačini, Z. (1966.), Kako unaprijediti prodaju, Zagreb: Progres.

Bazala, A. (1973.), Istražuvanje na marketingot, Skopje: (s. n.).

Bazala, A. (1991.), Istraživanje tržišta: metode i područja istraživanja, Zagreb: Velebit-Velegraf.

Bazala, A. (1991.), Poduzetništvo i marketing kao osnova razvoja društvenih djelatnosti, Ekonomski vjesnik, 4(2), 185-191.

Bazala, A. i Šunić, Š. (1991.), Marketing: mogući pogled na razvoj marketing koncepcije ulaskom u 21. stoljeće, Zagreb: Privredni vjesnik: „Ognjen Prica“.

Bazala, A. (1992.), Marketing inovacija, Stručne informacije za poduzeća i druge pravne osobe, 41(8), 702-704.

Bazala, A. (1992.), Novije primjene marketinga, Ekonomski vjesnik, 5(2), 193-198.

Bazala, A. (1993.), Analiza primjene marketing koncepcije (i otpora) u gospodarstvu Republike Hrvatske, Tržište, 5(1/2), 74-81.

Bazala, A. (1996.), Kultura i marketing, Ekonomija, 3(1), 65-77.

Bazala, A. (1996.), Marketinška koncepcija između makroekonomski i mikroekonomske politike, Ekonomija, 3(3), 355-373.

Bazala, A. (1996.), Politički marketing: polazne osnove, Ekonomija, 3(1), 79-105.

Bazala, A. (1996.), Priprema i unapređenje prodaje: element marketinga, Hrvatska gospodarska revija, 45(5), 55-62.

Bazala, A. (1997.), Moderni – inovacijski marketing kao osnovno strateško opredjeljenje privrede – privrednih subjekata, Hrvatska gospodarska revija, 46(5), 22-26.

Bazala, A. (1999.), Marketinška koncepcija kao jedna od osnova strategije gospodarskog razvoja RH, Ekonomija, 6(4), 443-449.

Bazala, A. i Šimurina, M. (2002.), Marketing koncepcija, Ekonomija, 9(4), 833-844.

Bazala, A. (2003.), Marketing concept as one of the basis of the economic development strategy of the Republic of Croatia, Ekonomija, 10(4), 667-674.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 184-185.

Bazala, A. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 22. veljače 2023. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6397

Flego, V. (1983.), Hrvatski biografski leksikon, Zagreb: LZ „M. Krleža“, preuzeto 22. veljače 2023. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1522

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Aleksandar Bazala, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/aleksandar-bazala