Šimun Babić

Šimun Babić

Dr. Šimun Babić (Ugljane kod Trilja, 7. VII. 1899. – Zagreb, 21. X. 1970.) , redoviti profesor

Rođen je 7. srpnja 1899. u selu Ugljane kod Trilja. Gimnaziju je završio 1919. u Zadru, diplomirao je 1923. u Hochschule für Welthandel u Beču, a doktorirao 1925. na Fakultetu socijalnih i ekonomskih nauka u Frankfurtu na Majni obranivši disertaciju pod naslovom „Die südslawische Agrarreform“.

Nakon toga zapošljava se kao službenik u Beogradu, a od 1928. godine počinje njegov nastavnički rad, najprije kao suplent, a poslije kao profesor na Trgovačkoj akademiji u Zemunu. Stručni ispit za profesora trgovačkih akademija položio je 1932. godine u Beogradu. Kao profesor u Zemunu predavao je „Političku ekonomiju“, „Privredno pravo“, „Knjigovodstvo“ i „Ekonomsku geografiju“. Na Ekonomskom tečaju Kolarčevog univerziteta u Beogradu predavao je (1935/37.) „Bankarsku tehniku i politiku“ te „Analizu bilanca“ a na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu (1937/38.) „Privredno poslovanje“. U novoosnovanoj Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Beogradu počinje raditi 1938. godine, gdje ostaje raditi do 1945. (s prekidom aktivnosti od 1941.-45. radi rata). Okupacija sasvim prekida njegov nastavni rad, jer je odmah (1941.) stavljen na raspoloženje, a zatim (1942.) i umirovljen s pravom na mirovinske prinadležnosti po postojećim zakonskim propisima, no mirovina mu nikada nije bila ni regulirana ni isplaćivana. Kroz cijelo vrijeme okupacije živio je u selu Vrdnik u Srijemu. Nakon oslobođenja Srijema vraća se na svoju dužnost u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Beogradu. Na poziv dr. Mije Mirkovića da bude redoviti profesor i član Komisije za obnovu rada Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Zagrebu odaziva se 1. 9. 1945 i od tada do kraja života radio je na ovom fakultetu. Kao profesor Visoke škole odnosno Fakulteta predavao je najprije predmet „Knjigovodstvo I, II i III“ (1945/49.), zatim „Osnovi knjigovodstva“ (1949/55.), odnosno „Osnovi računovodstva“ (1955/66.) i „Računovodstvo poduzeća“ (1966/70.) te predmet „Industrijsko knjigovodstvo sa trgovinskim i bankarskim knjigovodstvom“ (1950/55.), zatim „Specijalno knjigovodstvo“ (1955/57.) te „Specijalno računovodstvo“ (1957/60.) Uz postojeće predmete razvijao je i predavao predmet „Osnove poslovanja privrednih poduzeća“ (1958/61.) te „Osnovi ekonomike poduzeća“ (1961/69.) odnosno „Ekonomika poduzeća“ (1969/70.) i predmet „Teorija i politika cijena“ (1968/70.). Organizirao je nastavu trećeg stupnja iz područja ekonomike poduzeća (1961.). Pored toga, dr. Babić organizirao je i prvi poslijediplomski studij iz područja ekonomike poduzeća na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Osim rada na Fakultetu držao je predavanja iz „Ekonomike poduzeća“ u Visokoj privrednoj školi u Zagrebu (1958/60.)

Bio je član Glavnog odbora Udruženja, kasnije Saveza knjigovođa Hrvatske, a od 1964. godine do smrti i predsjednik Saveza.

Profesor Babić bio je predsjednik Katedre za tehniku privrednog poslovanja, odnosno Katedre za teoriju i tehniku trgovačkog knjigovodstva u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi (1945/47.), odnosno Katedre za tehniku poslovanja poduzeća (1947/48.), organizaciju i poslovanje socijalističkih poduzeća (1948/68.) u Ekonomskom fakultetu te Katedre za ekonomiku i poslovnu politiku poduzeća u Fakultetu ekonomskih nauka do umirovljenja (1968/70.)

Bio je dekan Ekonomsko-komercijalne visoke škole (1945/47.) odnosno Ekonomskog fakulteta (1947/50., 1952/53., i 1954/55.) i prodekan (1950/51., 1953/54., i 1955/56.).

Povodom obilježavanja 80-te obljetnice Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 2001. godine, u auli Fakulteta postavljena je bista dr. Šimuna Babića. Na ovaj način je dr. Babiću, uz dr. Miju Mirkovića, odano posebno priznanje Fakulteta za razvoj Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i razvitak ekonomske misli u Hrvatskoj.

Svojim dugogodišnjim radom stvorio je fundamentalan opus koji sadrži brojne monografije, studije, članke, referate i saopćenja, a autor je i udžbenika, skripata i priručnika za potrebe sveučilišne nastave odnosno prakse.

VAŽNIJA DJELA:

Babić, Š. (1934.), Mašina spasenje ili mašina prokletstvo, Beograd: Knjižarnica S. B. Cvijanovića.

Babić, Š. Uvod u ekonomiku privrednih poduzeća, Zagreb: Školska knjiga. (izdano pet izdanja)

Babić, Š. (1940.), Teorija i tehnika trgovačkog knjigovodstva, Izdanje Udruženja studenata Ekonomsko-komercijalne visoke škole u Beogradu.

Babić, Š. ,Matutinović, T. i Bruck, D. (1948.), Proizvodnja, realizacija i kapitalna izgradnja, Zagreb: Ministarstvo drvne industrije NR Hrvatske.

Babić, Š. (1954.), Stari raspored konta i novi jedinstveni kontni plan, Ekonomika poduzeća (2).

Babić, Š. (1958.), Djelo i život Bene Kotruljevića, Knjigovođa (7-8).

Babić, Š. (1958.), Promjene u vezi sa zakonima o raspodjeli i o sredstvima privrednih organizacija i knjigovodstvena terminologija, Knjigovođa (1).

Babić, Š. (1958.), Sistem četiri-računskog dvojnog knjigovodstva, Knjigovodstvo (4).

Babić, Š. (1960.), Kontne teorije II, Knjigovodstvo (8-9).

Babić, Š. (1960.), Kontne teorije III, Knjigovodstvo (10).

Babić, Š. (1960.), Kontne teorije IV, Knjigovodstvo (12).

Babić, Š. (1962.), Nacrt nove Uredbe o knjigovodstvu privrednih organizacija, Knjigovođa (10).

Babić, Š. (1963.), Cijene, kalkulacija i samoupravljanje, Ekonomist (3-4).

Babić, Š. (1963.), Evidencija zaliha može se prilagoditi operativnim zadacima poduzeća, Knjigovođa (2).

Babić, Š. (1963.), U povodu prijedloga novog kontnog plana, Knjigovođa (8-9).

Babić, Š. (1965.), Da li metoda „Direct Costing“ može postojati i u socijalističkim poduzećima?, Informator (1223).

Babić, Š. (1967.), Primjenljivost obračuna po metodi marginalnog računovodstva, u: Zbornik referata sa simpozija „Metode obračuna u privrednim organizacijama u uvjetima neposrednog radničkog samoupravljanja“. Zagreb: Informator; Udruženje knjigovođa Hrvatske.

Babić, Š. (1968.), Analitički prikaz odredaba Osnovnog zakona o utvrđivanju i raspodjeli dohotka, Informator (1536-37).

(Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Babić, Š. (2020.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, preuzeto 25. studenog 2020. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5022

LZMK (2009.–2020.), Babić Šimun, preuzeto 25. studenog 2020. s http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=966

Medić, Đ. Š. (2002.), Šimun Babić u spektru škola ekonomske misli, Ekonomski pregled, 53(7-8), 658-683.

Ekonomski fakultet Zagreb (1980.), Dr. Mijo Mirković, akademik, redoviti profesor, u: Novak, M. (ur.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb: Ekonomski fakultet, 249-251.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Šimun Babić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/b/%C5%A1imun-babi%C4%87