Zvonimir Aržek

Zvonimir Aržek

Dr. Zvonimir Aržek (Sisak, 16. V. 1934. - Zagreb, 9. VIII. 2014.), redoviti profesor

Dr. Aržek, sin oca Franje, klobučarskog obrtnika i majke Vilme, rođen je u Sisku 1934. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju (1953). Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1958. godine, pravosudni ispit položio 1968., a magistrirao je na istom fakultetu 1972. godine na temu „Prijevoz tereta u unutrašnjoj plovidbi“. Doktorski studij upisuje na Pravnom fakultetu u Beogradu, gdje je doktorirao 1976. godine na temu „Ekonomsko financijski aspekti razvoja i položaja riječnog brodarstva u SFRJ“. Iste godine bio je na specijalizaciji na Institutu za transport Ekonomskog fakulteta u Amsterdamu.

Prije dolaska na Fakultet radio je u Dunavskom Lloydu u Sisku (1960-1970). Od 1970. do 1977. godine radio je Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu (1970-1977), a nakon integracije nastavio je raditi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu do umirovljenja. Predavao je na kolegiju „Međunarodni transport i osiguranje“.

Bio je član Savjeta za promet HAZU, Društva za unaprjeđenje pomorstva – Zagreb i Društva za izgradnju kanala R-M-D-Nürnberg.

Znanstveni interes dr. Aržeka bio je usmjeren na područje transporta, špedicije i osiguranja. Izdao je nekoliko knjiga i većeg broja znanstvenih i stručnih članaka.

VAŽNIJA DJELA:

Aržek, Z. (1978.), Transport i osiguranje, Zagreb: Fakultet za vanjsku trgovinu. (Više dopunjenih izdanja knjige: 1997, 2000, 2002 i 2008)

Aržek, Z. i Botić, A. (1980.), Špeditersko poslovanje. Zagreb: Fakultet za vanjsku trgovinu.

Aržek, Z. (1992.), Kanal Rajna-Majna-Dunav i njegovo značenje za riječni transport Hrvatske, Promet, 5(suppl. br. 2), str. 55-58.

Aržek, Z. (1992.), Sloboda plovidbe na rijekama i položaj Republike Hrvatske, Promet, 4(suppl. Br. 1), str. 25-28.

Aržek, Z. (1993.), Perspektiva riječnog transporta Hrvatske i njegovo uključivanje u europske prometne tokove, Promet, 5(suppl. br. 5), str. 111-114.

Andrijanić, I., Aržek, Z. ... (2001,), Transportno i špeditersko poslovanje, Zagreb: Mikrorad; Ekonomski fakultet.


OSTALI IZVORI:

Golden marketing (1996.), Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu, Zagreb: Golden marketing, str. 12.

Čavrak, V. (2014.), In memoriam prof. dr. sc. Zvonimir Aržek, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 12(2), str. 97.

Aržek, Z. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, preuzeto 20. svibnja 2021. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4108

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zvonimir Aržek, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/zvonimir-ar%C5%BEek