Vlasta Andrlić

Dr. Vlasta Andrlić rođ. Stari (Beograd, 9. VII. 1930. - Zagreb, 7. II. 1997.), viši predavač

Dr. Vlasta Andrlić rođena je 1930. godine u Beogradu. Srednju školu završila je u Zagrebu 1949. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1959. godine Engleski i Talijanski jezik, a na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je 1974. godine iz područja istraživanja marketinga s temom Društveno-ekonomski aspekti ekonomske propagande kao discipline komuniciranja s tržištem, te je doktorirala 1986. godine s temom Marketing razvijenih zemalja Zapada i izvozna orijentacija SFR Jugoslavije na tržišta tih zemalja. U zvanje višeg predavača na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izabrana je 1980.-te godine.

Od 1957. do 1961. godine radila je kao nastavnica Engleskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi, a zatim do 1966. godine na Višoj ekonomskoj školi vanjskotrgovinskog smjera u Zagrebu. Nakon toga radila ja u radnim organizacijama, uglavnom na poslovima ekonomske propagande te u Republičkom komitetu za odnose sa inozemstvom (1975.-1980.). Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je od 1980. do 1991. godine.

Bila je članica Društva za marketing - CROMAR, aktivna društveno-politička radnica, članica SKOJ-a (1945.) i KPJ (1948.), aktivna omladinska rukovoditeljica te aktivistica SSRNH u mjesnoj zajednici "Gornji Grad" i u općini "Centar". U organizaciji SK Izvršnog vijeća bila je zamjenica sekretara OO SK (1975.-1977.) te članica drugih izbornih tijela.

(Pripremila: Z. U. B.)

DJELA:

Objavila je više skripata za potrebe nastave i tečajeva koje je vodila, a radila je i na projektu englesko-hrvatskog i hrvatskosprsko-engleskog poslovnog rječnika za potrebe Ekonomskog instituta Zagreb.

Prevodila je i objavila više publikacija i radova, od kojih ističemo sljedeće:

Ilijić, T., Andrlić, V. i Špiljak, V. (1987.), Business English and commercial correspondence, Zagreb: Informator. (Drugo izdanje 1989.)

Šimek, I., ur. (1994.), Croatian world business directory = Hrvatski svjetski poslovni adresar : 3700 tvrtki i udruga u svijetu, 380 katoličkih misija, 910 hrvatskih predstavništva u inozemstvu i stranih u Hrvatskoj, gospodarske institucije i banke, udruženja, zavodi, savezi i društva, prijevod na engleski = translation to English Vlasta Andrlić, Zagreb: Masmedia: Hrvatski informativni centar.

Andrlić, V. (1991.), Odnos izbora strategija prema karakteru tržišta, Tržište, 3 (1-2), str. 105-118.

Andrlić, V. (1988.), Rječnik terminologije jugoslavenskog političko-ekonomskog sistema: (englesko-hrvatskosrpski) = Dictionary of Yugoslav political and economic terminology: (English-Croato-Serbian), Zagreb: Informator.

Kotler, P. (1988.), Upravljanje marketingom, prevela: Vlasta Andrlić, Zagreb: Informator. (Druga izdanja 1994., 1999.)

Andrlić, V. (1964.), An Introduction to Business English: skripta, Zagreb: Visoka privredna škola.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 180.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vlasta Andrlić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/vlasta-andrli%C4%87