Vladimir Arčabić

Vladimir Arčabić

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Arčabić (Zagreb, 7. VII. 1985. -), izvanredni profesor

Vladimir Arčabić rođen je 7. kolovoza 1985. u Zagrebu. U Zagrebu je završio Prvu ekonomsku školu i Ekonomski fakultet Zagreb, smjer Financije. Tijekom studija bio je demonstrator na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj i dobitnik Državne stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te stipendije grada Zagreba. Za uspjeh na studiju nagrađen je s tri dekanove nagrade 2006., 2008. i 2009. godine. Godine 2011. završava specijalistički poslijediplomski studij Ekonomika Europske unije. Uspješno brani specijalistički poslijediplomski rad pod nazivom „Usklađenost i prijenos poslovnih ciklusa Europske unije na Republiku Hrvatsku“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Radmile Jovančević. Iste godine upisuje i doktorski studij Ekonomije na Ekonomskom fakultetu - Zagreb. U veljači 2015. uspješno brani doktorsku disertaciju pod nazivom „Tehnološki šokovi i nominalne rigidnosti kao uzroci poslovnih ciklusa u posttranzicijskim zemljama Europske unije“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Radmile Jovančević. Od siječnja do prosinca 2016. boravio je na jednogodišnjem poslijedoktorskom usavršavanju na Sveučilištu u Alabami u Tuscaloosi, SAD pod mentorstvom dr. Junsoo Leeja. Osim formalnoga obrazovanja, redovito se usavršava na ljetnim školama od čega se ističu one u Surreyju i Essexu u Ujedinjenom Kraljevstvu te u Zagrebu.

Nakon završetka preddiplomskoga studija 2009. godine započinje s radom najprije u Institutu za međunarodne odnose u Zagrebu, a od rujna 2009. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj. Izvodio je nastavu i vježbe na preddiplomskome studiju iz Makroekonomije, Gospodarstva Hrvatske i Ekonomskog razvoja te Development Economics na engleskome jeziku. Od 2018. godine nositelj je kolegija Makroekonomska teorija stabilizacije i konvergencije na doktorskom studiju Ekonomije na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.

Sudjelovao na više znanstvenih projekata, od kojih se izdvajaju „Analiza strukturnih čimbenika konvergencije Republike Hrvatske tijekom tranzicijskog procesa - CONVRH“ (voditelj prof. dr. sc. Josip Tica), „Osnivanje i razvoj Centra za strukturno i nelinearno makroekonomsko modeliranje (MacroHub)“ (voditelj: doc. dr. sc. Tomislav Globan), „Hrvatska i Europska unija – Stanje i perspektive“ (voditelj: prof. dr. sc. Jurica Šimurina) financiranoga od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, „Implementacija stohastičko-dinamičke ekonomske analize i nelinearne ekonometrijske analize u nastavnom i istraživačkom radu“ (voditelj: prof. dr. sc. Josip Tica) financiranoga od Fonda za razvoj Sveučilišta, „Sustainability of Croatian Economic Policy and Development“ (voditelj: prof. dr. sc. Jurica Šimurina) financiranoga od Hrvatske zaklade za znanost te „Stvaranje preduvjeta za izgradnju računalnog makroekonomskog modela za Hrvatsku – SPIRITH“ (mentor: prof. dr. sc. Josip Tica) financiranoga od Europskog socijalnog fonda.

Istraživački interesi su mu makroekonomija, poslovni ciklusi, primijenjena ekonometrija, vremenske serije te dinamički makroekonomski modeli. U svome radu objavio je petnaest radova u međunarodnim časopisima, od čega je polovica objavljena u časopisima indeksiranim u bazi podataka Web of Science Current Contents, te je sudjelovao na više međunarodnih i domaćih konferencija.

U 2018. godini je dobio nagradu Marijan Hanžeković za članak „Fiscal convergence and sustainability in the European Union“ te nagradu Mijo Mirković za samostalnu znanstvenu knjigu pod nazivom „Recesije i poslovni ciklusi u Europskoj uniji“. U 2019. godini ponovno je dobitnik nagrade Mijo Mirković, ovoga puta za skupni znanstveni članak s istaknutim znanstvenim doprinosom „Persistence and stochastic convergence of euro area unemployment rates“. Prema Research Papers in Economics (RePEc) bazi podataka svrstan je u top 25% ekonomista u Hrvatskoj prema količini i dinamici publiciranja.

Do sada je recenzirao radove za priznate časopise među kojima se izdvajaju Economic Modelling, Journal of Empirical Finance, Economic Research, Public Sector Economics, Zagreb International Review of Economics and Business (ZIREB), International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation te Croatian Economic Survey, među ostalima.

Član je Odbora za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Ekonomskog fakulteta - Zagreb od 2018. godine, te je član uredništva Serije članaka u nastajanju/Working Paper Series (WPS) od 2013.

DJELA:

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima i/ili uvrštenim u relevantne citatne baze podataka:

Tica, J., Globan, T., Arčabić, V. (2019.), The Mundell-Fleming Trilemma and the Global Financial Cycle: An Empirical Test of Competing Hypotheses. Romanian Journal of Economic Forecasting, 22 (2019.), 3, str. 62-80.

Arčabić, V., Olson, E. (2019.), Estimates of Okun's law using a new output gap measure. Economics Bulletin, 39 (2), str. 923-936.

Arčabić, V. (2018.), Fiscal convergence and sustainability in the European Union. Public Sector Economics. 42 (4), str. 353-380.

Raguž Krištić, I., Rogić Dumančić, L., Arčabić, V. (2018.), Persistence and stochastic convergence of euro area unemployment rates. Economic Modelling 76, str. 192-198.

Arčabić, V., Tica, J., Lee, J., Sonora, R. J. (2018.), Public Debt and Economic Growth Conundrum: Nonlinearity and Inter-temporal Relationship. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. 22(1)

Im, K. S., Lee, J., Arčabić, V., Hur, M. (2018.), DF-IV Unit Root Tests Using Stationary Instrument Variables. Journal of Statistical and Econometric Methods. 7(1), str. 11-20.

Banerjee, P., Arčabić, V., Lee, H. (2017.), Fourier ADL Cointegration Test to Approximate Smooth Breaks with New Evidence from Crude Oil Market. Economic Modelling. 67(2017.), str. 114-124.

Arčabić, V. (2016.), Technology, Employment, and the Business Cycle in Post-transition Countries of the EU. Post-communist economies. 28(4), str. 537-560.

Globan, T., Arčabić, V., Sorić, P. (2016.), Inflation in New EU Member States: A Domestically or Externally Driven Phenomenon, Emerging markets finance and trade. 52(1), str. 154-168.

Arčabić, V., Globan, T., Raguž, I. (2013.), The relationship between the stock market and foreign direct investment in Croatia: evidence from VAR and cointegration analysis. Financial Theory and Practice, 37 (1), str. 109-126.

Globan, T., Arčabić, V. (2012.), Odrednice niske volatilnosti kapitalnih priljeva u Hrvatskoj. Privredna kretanja i ekonomska politika, 22 (131), str. 59-89.

Jovančević, R., Arčabić, V., Globan, T. (2012.), Prijenos poslovnih ciklusa zemalja Europske unije na Republiku Hrvatsku. Ekonomski pregled, 63 (1-2), str. 3-21.

Arčabić, V. (2011.), Usklađenost poslovnih ciklusa Republike Hrvatske sa zemljama Europske unije. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9 (1), str. 122-140.

Autorske knjige:

Arčabić, V. (2018.), Recesije i poslovni ciklusi u Europskoj uniji. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet.

Znanstveni radovi objavljeni u cijelosti (u obliku knjižne ili elektroničke građe) u zborniku radova s međunarodnog skupa s međunarodnim uredništvom i međunarodno priznatom recenzijom i/ili zastupljenom u jednoj od relevantnih citatnih baza podataka:

Arčabić, V., Škrinjarić, T. (2019.), Synchronization and spillovers of business cycles in the European Union. Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business, Šimurina, J., Načinović Braje, I., Pavić, I. (eds.). Opatija: Faculty of Economics & Business, University of Zagreb, (2019.) str. 113-127.

Arčabić, V., Globan, T., Nadoveza, O., Rogić Dumančić, L., Tica, J. (2016.), Does the foreign income shock in a small open economy DSGE model fit Croatian data? Proceedings of the 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", 8 – 11 June 2016, Zagreb, Croatia. Galetić, L., Načinović Braje, I., Jaković, B. (ur.), str. 351-357.

Arčabić, V., Globan, T., Nadoveza, O., Rogić Dumančić, L., Tica, J. (2016.), Macroeconomic effects of productivity shocks - a VAR model of a small open economy. Proceedings of the 8th International Conference "An Enterprise Odyssey: Saving the Sinking Ship Through Human Capital", 8 – 11 June 2016, Zagreb, Croatia. Galetić, L., Načinović Braje, I., Jaković, B. (ur.), str. 358-365.

Globan, T., Arčabić, V., Raguž, I. (2012.), Is there a long-term relationship between the stock market and foreign direct investment in Croatia? Proceedings of the 6th International Conference “An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy — path to sustainable future”, 13-16 June, Šibenik, Croatia. Galetić, L., Šimurina, J. (ur.), str. 158-170.

Jovančević, R., Globan, T., Arčabić, V. (2011.), Volatility of Capital Inflows in EU New Member States and Croatia. 8th Economic integrations, competition and cooperation Conference Proceedings, 6-9 April, Opatija, Croatia. Kandžija, V., Kumar, A. (ur.), str. 688-702.

Jovančević, R., Arčabić, V., Globan, T. (2010.), The consequences of global financial crisis on Croatian economy. 4th Biennial Conference of the Academy of World Business, Marketing and Management Development: Conference Proceedings, 12-15 July, Oulu, Finland. Ogunmokun, Gabriel (ur.). Perth: Academy of World Business, Marketing and Management Development, Vol. 4 (1), str. 525-540.

Znanstveni radovi objavljeni u zborniku radova sa domaćeg znanstvenog skupa:

Arčabić, V. (2018.), Hrvatska na putu u eurozonu: Analiza poslovnih ciklusa. U: Družić, G. i Družić, I. (ur.) Zbornik radova znanstvenog skupa: Modeli razvoja hrvatskog gospodarstva. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Ekonomski fakultet sveučilišta u Zagrebu, str. 157-176.

Jovančević, R., Arčabić, V. (2011.), Usporedba karakteristika poslovnih ciklusa u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj. U: Obadić, A., Šimurina, J., Tica, J. (ur.) Kriza: Preobrazba ili Propast?, Zagreb: Biblioteka Ekonomija i razvoj 1(1), str. 31-46.

Doktorski rad:

Arčabić, V. (2015.), Tehnološki šokovi i nominalne rigidnosti kao uzroci poslovnih ciklusa u posttranzicijskim zemljama Europske unije. Doktorski rad. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Specijalistički poslijediplomski rad:

Arčabić, V. (2011.), Usklađenost i prijenos poslovnih ciklusa Europske unije na Republiku Hrvatsku. Specijalistički poslijediplomski rad. Zagreb: Ekonomski fakultet.

Poglavlja u knjigama:

Arčabić, V., Globan, T., Rogić Dumančić, L. (2016.), Ekonomski odnosi s inozemstvom. U: Gospodarstvo Hrvatske. Obadić, A., Tica, J. (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet u Zagrebu, str. 87-125.

Družić, I., Tica, J., Arčabić, V. (2016.), Ekonomski razvoj i gospodarske krize. U: Gospodarstvo Hrvatske. Obadić, A., Tica, J. (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet u Zagrebu, str. 1-40.

Prikazi:

Raguž Krištić, I., Arčabić, V. (2016.), Prikaz knjige: “Econometric Modelling with Time Series: Specification, Estimation and Testing”, Vance Martin, Stan Hurn and David Harris. Ekonomski pregled 67(5).

Arčabić, V. (2012.), Prikaz knjige: „Applied Econometric Time Series“, Walter Enders. Privredna kretanja i ekonomska politika 22 (132).

Arčabić, V. (2011.), Prikaz knjige: „Recessions and Depressions: Understanding Business Cycles“, Todd A. Knoop. Privredna kretanja i ekonomska politika 21 (137).

Radovi u nastajanju (Working papers):

Raguž Krištić, I., Rogić Dumančić, L., Arčabić, V. (2017.), Persistence and stochastic convergence of euro area unemployment rates: Evidence from LM and RALS-LM unit root tests with breaks. EFZG Working Papers Series 1707. Faculty of Economics and Business, University of Zagreb.

Tica, J., Globan, T., Arčabić, V. (2017.), Efikasnost monetarne politike u uvjetima financijske globaliziranosti. EFZG Working Papers Series 1703. Faculty of Economics and Business, University of Zagreb.

Arčabić, V., Cover, J. P. (2016.), Uncertainty and effectiveness of fiscal policy. EFZG Working Paper Series 1611. Faculty of Economics and Business, University of Zagreb.

Arčabić, V., Globan, T., Nadoveza, O., Rogić Dumančić, L., Tica, J. (2016.), Does the foreign income shock in a small open economy DSGE model fit Croatian data? EFZG Working Paper Series/EFZG Serija članaka u nastajanju 1607. Ekonomski fakultet – Zagreb.

Arčabić, V., Globan, T., Nadoveza, O., Rogić Dumančić, L., Tica, J. (2016.), Macroeconomic effects of productivity shocks - a VAR model of a small open economy. EFZG Working Paper Series/EFZG Serija članaka u nastajanju 1606. Ekonomski fakultet – Zagreb.

Tica, J., Globan, T., Arčabić, V. (2016.), Monetary Policy Effectiveness, Net Foreign Currency Exposure and Financial Globalisation. EFZG Working Paper Series/EFZG Serija članaka u nastajanju 1603. Ekonomski fakultet – Zagreb.

Arčabić, V. (2015.), Djelovanje neizvjesnosti na bankarsko tržište u Republici Hrvatskoj. EFZG Working Paper Series/EFZG Serija članaka u nastajanju 1503. Ekonomski fakultet – Zagreb.

(Dostupno i kao: Arčabić, V. (2015) Djelovanje neizvjesnosti na bankarsko tržište u Republici Hrvatskoj. HUB Think Tank broj 4. Hrvatska udruga banaka)

Tica, J., Arčabić, V., Lee J. i Sonora, R. J. (2014.), On the Causal Relationship between Public Debt and GDP Growth Rates in Panel Data Models. EFZG Working Paper Series/EFZG Serija članaka u nastajanju 1409. Ekonomski fakultet – Zagreb.

Globan, T., Arčabić, V. i Sorić, P. (2014.), Inflation in New EU Member States: A Domestically or Externally Driven Phenomenon? EFZG Working Paper Series/EFZG Serija članaka u nastajanju 1405. Ekonomski fakultet – Zagreb.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 13. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/322415

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Vladimir Arčabić, preuzeto 13. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-vladimir-arcabic-31050/31050

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vladimir Arčabić, preuzeto [upisti datum preuzimanja s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/vladimir-ar%C4%8Dabi%C4%87