Vesna Andrijević Matovac


Vesna Andrijević Matovac

Dr. Vesna Andrijević Matovac (Prijedor, 25. XII. 1960. - Zagreb, 14. II. 2011.), docent

Dr. Vesna Andrijević Matovac rođena je u Prijedoru, BiH, a osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu diplomirala je 1984. godine na smjeru Vanjska trgovina. Poslijediplomski studij Ekonomika međunarodne razmjene završila je 1989. godine obranom teme: Transfer tehnologije kroz više oblike suradnje s inozemstvom na jugoslavenskoj privredi i značaj leasinga u tome te stekla akademski stupanj magistre znanosti. Doktorsku disertaciju pod naslovom Model izvoza znanja i tehnologije obranila je 2003. godine te time stekla naziv doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije.

Nastavnički rad započela je 1985. godine predajući ekonomsku grupu predmeta u Ekonomskom obrazovnom centru "Boris Kidrič" u Zagrebu, a od 1985. do 1989. godine radila je kao komercijalni referent u Ferimport-Tradeu, Zastupstva (3M, Cullighan). U razdoblju od 1989. do 1993. radi kao komercijalni referent u Voće Export-Importu, nakon čega prelazi u Pliva d. d. PP Farmaceutika, gdje radi kao stručni suradnik do 1998. godine. Od 1998. zapošljava se kao asistent na Ekonomskom fakultetu - Zagreb, a 2006. godine u zvanje docenta. Predavala je Međunarodnu ekonomiju i Preferencijalna trgovinska liberalizacija na Katedri za međunarodnu ekonomiju.

U području znanstveno-istraživačkog interesa bavila se transferima znanja i tehnologije, konkurentnošću i priključivanjem Hrvatske Europskoj uniji.

Tijekom dugogodišnje borbe s bolešću posvetila se realizaciji velikog cilja – stvaranja centra za pružanje potrebne psihosocijalne podršku bolesnima i liječenima, pa je sa svojim istomišljenicama je 21. ožujka 2008. osnovala Udrugu SVE za NJU!, kojoj je bila i prva predsjednica. Njoj u spomen i čast Udruga SVE za NJU! od 2012. godine dodjeljuje nagradu V.A.M. (nagrada Vesna Andrijević Matovac) za osobni doprinos pojedinca na tom području.

Preminula je 14. veljače 2011., a posthumno je dobila nagradu Grada Zagreba za 2010. godinu za društveni angažman i rad na području promicanja potreba žena oboljelih od raka te realizaciju ideje psihološke pomoći oboljelima i njihovim obiteljima.

(Pripremila: Z. U. B.)

DJELA:

Andrijević Matovac, V. (2012.), Žena s ružičastom vrpcom, Zagreb: V. B. Z.

Jošić, H. i Andrijević-Matovac, V (2010.), Održivost vanjskog duga Republike Hrvatske, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8 (1), str. 193-209.

Andrijević Matovac, V., Bilas, V. i Franc, S. (2010.), Understanding the importance of human capital and labor market competitiveness in the EU candidate countries and selected EU members, Ekonomska misao i praksa, 19 (2), str. 359-382.

Dabić, M., Kiessling, T. S. i Andrijević Matovac, V. (2009.), An Exploratory Study of Innovation in Croatia after Independence, Naše gospodarstvo, 55 (1-2), str. 40-50.

Radas, S., Dabić, M. i Andrijević-Matovac, V. (2009.), Destiny or decision: Competitive performance and its relationship to innovation, International Journal of Business Performance Management, 11 (4), str. 292-312.

Kersan-Škabić, I. i Andrijević-Matovac, V. (2009.), Innovation Policy in the EU and Challenges for Croatia, Economic Integration, Competition and Cooperation. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, str. 1-15.

Radas, S. i Andrijević Matovac, V. (2006.), Competitive position and its relationship to innovation, U. Galetić, L. (ur.), Proceedings of the 3rd International Conference An Enterprise Odissey: Integration and Disintegration, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Kersan-Škabić, I. i Andrijević-Matovac, V. (2005.), Technology as a factor of competitiveness of Croatian economy, u: Katalinić, B., Kljajin, M. i Budić, I. (ur.), Proceedings of the 4th DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries, Slavonski Brod: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, str. 599-604.

Andrijević Matovac, V. (2003.), Croatian National Innovation System: How to Create and Transfer Knowledge and Technology?, u: Knowledge Based Society, International Conference, Zagreb: Institute of Social Sciences "Ivo Pilar".

Dabić, M., Andrijević-Matovac, V. i Krznarić, N. (2002.), Innovation strategy for the Knowledge Economy: The Case of Croatia, u: Raposo, M. i Duarte, J. S. (ur.), XII Portuguese-Spanish conference of Scientific Management, str. 206-215.

Božičević, J., Dabić, M. i Andrijević Matovac, V. (2002.), Croatia bridges innovation gap: linking science and practise, u: International Conference an Enterprise Odyssey: Economics and Business in the New Millennium, Proceedings, Zagreb: Ekonomski fakultet; Mikrorad d.o.o.

Dabić, M. i Andrijevic-Matovac, V. (2001.), Utjecaj globalizacije na tehnološki razvoj malih zemalja, u: Božina, L. i Krbec, D. (ur.), 1. međunarodna konferencija Ekonomska globalizacija i razvoj u malim zemljama Europe: zbornik radova, str. 113-114.

Andrijević Matovac, V., Pejić Bach, M. i Dumičić, K. (1999.), Upravljanje i mjerenje izloženosti riziku međunarodne razmjene, Ekonomski pregled, (9), str. 987-999.

OSTALI IZVORI:

Jurčić, Lj. (2011.), In memoriam doc. dr. sc. Vesna Andrijević Matovac, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(2).

Udruga Sve za nju! (2011.), Vesna Andrijević Matovac, preuzeto s http://www.svezanju.hr/o-nama/vesna-andrijevic-matovac/

FOTOGRAFIJA:

Udruga Sve za nju!, preuzeto s http://www.svezanju.hr/vesna-andrijevic-matovac-osnivacica-sve-za-nju/

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vesna Andrijević Matovac, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/vesna-andrijevi%C4%87-matovac