Samuel David Aleksander

Samuel David Aleksander

Samuel David Aleksander (Zagreb, 13. VII. 1862. - Zagreb, 8. III. 1943.), predavač VŠTP

Samuel David Aleksander rođen je 1862. godine u uglednoj i poznatoj zagrebačkoj židovskoj obitelji. Otac Jonas bio je trgovac koji se u Zagreb doselio iz Gradišća, Austrija, gdje se oženio Rozom, koja je rođena u uglednoj zagrebačkoj obitelji Stern. Otac Jonas je obnašao funkciju gradskog zastupnika u Zagrebu, te je bio član uprave "Hrvatske trgovačke i obrtničke komore" i potpredsjednik tadašnje "Zagrebačke štedionice".

Samuel David završio je Gimnaziju u Zagrebu te Trgovačku akademiju u Grazu. Po povratku u domovinu jedan period je radio kao voditelj podružnice trgovine u Sisku, gdje je 1893. kupio pivovaru i sagradio tvornicu slada, a 1912. i Zagrebačku dioničku pivovaru i tvornicu slada. U Sisku je obnašao funkciju gradskoga zastupnika. Preselivši se u Zagreb 1925. godine osnovao je Prvu hrvatsku tvornicu ulja, 1929. Ugljenokopno d.d. "Mirna" i građevnu industriju Zagorka d.d. , a sudjelovao je i u osnivanju mnogih drugih tvornica. Aleksanderov doprinos zabilježen je i u otvaranju sisačke gimnazije, Tehničke visoke škole i Visoke škole za trgovinu i promet u Zagrebu. Osim toga, bio je predsjednik Hrvatskoga pjevačkoga društva Danica, te je bio zamjenik potpredsjednika Zagrebačkoga zbora, zamjenik predsjednika Zagrebačke burze, predsjednik Privredne štampe d.d., predsjednik Štedne i predujamne zadruge za grad i kotar Sisak, potpredsjednik Štednoga i pripomoćnoga... Kako se navodi u Židovskom biografskom leksikonu, prozvan je nestorom hrvatskih industrijalaca, a bio je poznat i kao der Gescheite (Pametni).

Odmah po osnivanju kraljevske Visoke škole za trgovinu i promet 1920.-te godine, odlukom Profesorskoga vijeća imenovan je za predavača u rangu honorarnog docenta na kolegiju "Trgovina Žitaricama"

Za vrijeme NDH oduzeta mu je nepokretna imovina, a u veljači 1942. završio je u zatvoru na Savskoj cesti. Narušenog zdravlja nakon izlaska iz zatvora smjestio se u sanatroji Đ. Vranešića u Zelengaju, gdje je i umro 1943. godine.

(Pripremila: Z. U. B.)

DJELA:

Radove gospodarske tematike objavljivao je u periodičkim publikacijama "Agramer Tagblatt" (1915.-1918.), Hrvatski ekonomista (1918.-1919.), Riječ (1921.-1922.), Bankarstvo (1924.-1931.), Die Drau (1924., 1926.-1927.) i Jugoslavenski Lloyd (1934., 1938.).

Zemaljski savez industrijalaca (1929.), 25-godišnjica Zemaljskog saveza industrijalaca, Zagreb. 1904-1929, Zagreb: (s. n.), (Zagreb: Jugoslovenska štampa). [Uvod / S. D. Alexander]

Kosier, Lj. St., ur. (1930-1931) Valutna reforma u Jugoslaviji, (suradnici S. D. Alexander ...), Beograd; Zagreb; Ljubljana: (s. n.).


OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1920.-1922.) Sjednička knjiga profesorskog vijeća kr. Visoke škole za trgovinu i promet u Zagrebu: započeto 16./7. 1929. - 21. XII. 1922., Zagreb: Ekonomski fakultet.

Hrvatski leksikografski zavod M. Krleža (b. d.), Židovski biografski leksikon. Aleksander, Samuel David (Alexander, Dragutin), preuzeto s https://zbl.lzmk.hr/?p=3010

Wikipedija (2019.), Samuel David Aleksander, preuzeto s https://hr.wikipedia.org/wiki/Samuel_David_Aleksander

FOTOGRAFIJA:

Wikipedija (2019.), Samuel David Aleksander, preuzeto s https://hr.wikipedia.org/wiki/Samuel_David_Aleksander

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Samuel David Aleksander, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/a/samuel-david-aleksander