Lazo Antić

Lazar (Lazo) Antić

Dr. Lazo Antić (Trstenik, Srbija, 7. XII. 1916. - Zagreb, 21. IV. 1994.), redoviti profesor

Osnovnu i srednju školu polazio je u više mjesta po Jugoslaviji. Vojnu akademiju pohađao je u Beogradu (1931.-1936.), a Ekonomski fakultet u Zagrebu završio je 1958. godine. Doktorat ekonomskih znanosti polučio je 1962. godine iz znanstvenog područja ekonomike Jugoslavije, s tezom o stambenim problemima grada Zagreba.

Do 1938. bio je oficir, kada je po Zakonu o zaštiti države istjeran iz vojske, da bi nakon povratka iz zarobljeništva u Njemačkoj, od 1945. do 1958. bio oficir u JNA. Od 1958. do 1960. bio je direktor Gradskog fonda za stambenu izgradnju u Zagrebu, nakon čega radi kao samostalni savjetnik za stambene i komunalne poslove u Izvršnom vijeću Sabora SR Hrvatske. Od 1962. do 1968. bio je znanstveni savjetnik Ekonomskog instituta u Zagrebu.

Od 1972. bio je redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Predavao je predmete "Ekonomika stambene i komunalne djelatnosti" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Bio je i član komisije za ocjenu i obranu više magistarskih i doktorskih radova.

Osim na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, predavao je i na Arhitektonskom fakultetu (poslijediplomski studij "Urbanizam i prostorno planiranje", predmet "Stambena i komunalna djelatnost"), Medicinskom fakultetu u Zagrebu (poslijediplomski studij "Javno zdravstvo", predmet "Socijalna politika u funkciji udruženog rada"), te Hotelijerskom fakultetu u Opatiji (poslijediplomski studij "Organizacija i upravljanje u udruženom radu", predmetna tema "Gradilišna renta").

Uz više vojnih odlikovanja dodijeljeni su mu i Orden rada sa zlatnim vijencem, za stručni rad Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima, za angažirani društveni rad.

Objavio je oko 400 radova u području urbanizma i građevinarstva, građevinskog zemljišta, stambene i komunalne djelatnosti, zadovoljavanja zajedničkih potreba te obrazovanja i zdravstva.

(Pripremila: Z. U. B.)

VAŽNIJA DJELA:

Antić, L. et al. (1990.), Stambeno-komunalna privreda, Zagreb: Samoupravna interesna zajednica znanosti Hrvatske: Republički zavod za društveno planiranje Hrvatske.

Antić, L. (1990.), Društvene stanove treba prodati, a ne denacionalizirati, Stambena i komunalna privreda, 23 (6), str. 3-7.

Antić, L. (1987.), Eksploatacija građevinskog zemljišta: sa stanovišta rentnih odnosa, društvenog programiranja i ekonomske stabilizacije, Beograd: Ekonomika; Zagreb: Ekonomski institut.

Antić, L. ... (1980.), Samoupravno organiziranje i financiranje stambene izgradnje i stanovanja, Zagreb: Institut za financije.

Antić, L. (1978.), Programirano zadovoljavanje stambenih potreba, Beograd: Ekonomika.

Antić, L. (1974.), Samoupravne interesne skupnosti in njihova družbeno ekonomska funkcija, Zagreb: Globus; Ljubljana: Komunist.

Antić, L. (1974.), Samoupravne interesne zajednice i njihova društveno-ekonomska funkcija, Zagreb: Globus.

Antić, L. i Stefanović, D. (1973.) Stambeno-komunalna politika, Zagreb: Ekonomski institut.

Antić, L. (1974.), Samoupravni i programirani razvoj zdravstvenih institucija u gradu Zagrebu, Zagreb: Ekonomski institut.

Jurković, P. i Antić, L. (1972.), Bankovno kreditiranje stambene izgradnje, Zagreb: Ekonomski institut.

Antić, L. (1971.), Korištenje građevinskog zemljišta i djelovanje gradilišne rente, Zagreb: Centar za ekonomski razvoj grada Zagreba.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 322-323.

Leksikografski zavod M. Krleža (2009.-2020.) Antić Lazar, preuzeto 30. lipnja 2020. s https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=715

FOTOGRAFIJA:

Leksikografski zavod M. Krleža (1983.) Hrvatski biografski leksikon: 1: A-Bi. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, str. 177.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Lazar Antić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/lazo-anti%C4%87