Kosovka Aničić

Kosovka Aničić (Vela Luka na Korčuli, 21. IV. 1929. – Zagreb, 17. I. 2012.), stručni referent na Odjelu za evidenciju studija

Kosovka Aničić rođena je 1929. godine u Veloj Luci. Na Fakultetu je radila do 1991. godine na poslovima stručnog referenta na Odjelu za evidenciju studija Više ekonomske škole vanjsko-trgovinskog smjera, Visoke škole za vanjsku trgovinu, Fakulteta za vanjsku trgovinu i Ekonomskog fakulteta.


CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Kosovka Aničić, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/kosovka-ani%C4%8Di%C4%87