Jelena Antunović

Jelena Antunović, dipl. ing. mat. (Zlatar, 8. III. 1920. - Zagreb, 18. X. 1996.), viši predavač

Gimnaziju i Prirodoslovno-matematički fakultet završila je u Zagrebu diplomiravši 1948. godine u grupi I za teorijsku matematiku.

1948. godine radila je honorarno kao nastavnik matematike u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu i istovremeno kao fizičar istraživala optiku u "Fotokemici" u osnivanju. Iste godine stalno je zaposlena kao profesor gimnazije u Delnicama, a zatim je premještena u gimnaziju u Krapini (1948.-1949.). Od tamo je po potrebi službe premještena u Vojnu pomorsku akademiju u Divuljama, gdje je predavala "Matematiku" i "Višu matematiku" (1949.-1951.). Zatim seli u Beograd i zapošljava se u II. beogradskoj gimnaziji predajući kao profesor matematike od 1951. do 1954. Nastavlja s radom u VIII. beogradskoj gimnaziji (1955.-1956.). Nakon toga obitelj seli u Zagreb te se zapošljava kao profesor u Narodnoj osmogodišnjoj školi Jordanovac u Zagrebu (1956.-1957.) te Narodnoj osmogodišnjoj školi u Petrovoj ulici u Zagrebu (1958.-1962.). 1962. radi honorarno kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, da bi od 1963. do 1969. radila kao stariji asistent u stalnom radnom odnosu. Kao asistent vodila je vježbe iz predmeta "Osnove matematike za ekonomiste" za redovite i izvanredne studente. Osim toga, držala je predavanja i vježbe iz predmeta "Repetitorij matematike". Pored rada na Fakultetu, bila je honorarni nastavnik u III. Ekonomskoj školi u Zagrebu (1962.-1963.), a također je predavala i održavala ispite u Centrima za izvanredni studij u Karlovcu, Zaboku i Petrinji. 1970. izabrana je za predavača Fakulteta ekonomskih nauka u Zagrebu za predmet "Matematika za ekonomiste" i na ekonomskim fakultetima u Dubrovniku i Splitu u prvim godinama njihovog rada.

Za svoj rad kao profesor srednje škole bila je pohvaljena od Ministarstva prosvjete NRH (1949.) i nagrađena u ideološko-političkom kursu Ministarstva prosvjete NRH (1949.). Kao asistent na Ekonomskom fakultetu također je nagrađena za svoj rad.

DJELA:

Marx, K. (1978.), Matematički rukopisi, prevela Jelena Antunović, Zagreb: Stvarnost.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 181.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Jelena Antunović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/jelena-antunovi%C4%87