Franjo Amon

Franjo Amon, dipl. ekon. i ovl. rev. (Virštanj, 1. IX. 1921. – Zagreb, 24. II. 2011.), viši predavač

Franjo Amon rođen je 1921. godine u Virštanju, Republika Slovenija. Diplomirao je na Visokoj školi za vanjsku trgovinu (1964.) te stekao titulu diplomiranog ekonomiste.

Bio je financijski direktor Autocentra (1951.-1954.), financijski direktor Jugonafte (Interpetrola) u Zagrebu (1955.-1962.), voditelj računovodstva Jugoinspekta u Zagrebu (1962.-1972.), financijski direktor Metalminerala u Zagrebu (1972.-1980.), sudac porotnik Privrednog (Visokog trgovačkog suda) i arbitar u Izbornom sudu pri HGK (1976.-1995.), a odlukom Hrvatskog sabora ponovo je 2001. imenovan za suca porotnika Visokoga trgovačkog suda RH.

Na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu honorarno je predavao kao viši predavač od 1970. do 1980. godine.

Bio je član Hrvatskog udruženja revizora.

Objavio je više od pedeset članaka u stručnim časopisima.

VAŽNIJA DJELA:

Amon, F. (1973.), Tečaj iz knjigovodstva.

Amon, F. (1976.), Računovodstvena obrada dužničko vjerovničkih odnosa.

Amon, F. i sur. (1989.), Osnivanje i organizacijsko oblikovanje poduzeća prema novim propisima i suvremenoj poslovnoj praksi, Zagreb: Progres.

Amon, F. i sur. (1995.), Mjenica, ček i drugi instrumenti osiguravanja plaćanja, Zagreb: RIF plus.

Amon, F. i sur. (1998.), Priručnik o trgovini s inozemstvom : komercijalni i računovodstveni poslovi u izvozu i uvozu s primjerima i primjenom PDV-a, Zagreb: RRIF-plus.

Amon, F. (2000.), Aktualnosti iz mjeničnog poslovanja, Računovodstvo, revizija i financije, 10(12), str. 64-69.

Amon, F. (2000.), Pojam i funkcija tečaja u valutnim klauzulama, Pravo i porezi : časopis za pravnu, poreznu i upravnu praksu, 9(2), str. 27-32.

Amon, F. (2000.), Računovodstvo reeksporta, Računovodstvo, revizija i financije, 10(9), str. 15-19.

Amon, F. (2000.), Valutni tečaj i utjecaj njegove promjene na gospodarstvo, Slobodno poduzetništvo : časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva, 7(2324), str. 3-13.

Amon, F. (2001.), Mjenično poslovanje, Slobodno poduzetništvo : časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva, 8(5), str. 14-25.

Amon, F. (2001.), Mjenično poslovanje, Slobodno poduzetništvo : časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva, 8(9), str. 3-17.

Amon, F. (2001.), Posredovanje u trgovini s inozemstvom (reeksport), Slobodno poduzetništvo : časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva, 8(17), str. 3-10.

Amon, F. (2002.) Leasing poslovi, Suvremeno poduzetništvo, 9(4), str. 3-10.

Amon, F. (2002.), Poslovni lizing, Suvremeno poduzetništvo, 9(8), str. 12-16.

Amon, F., Lulić, M., Momčinović, H., Vidović, A. (2002.), Osiguranje plaćanja : mjenica, ček, akreditiv, zadužnica, fiducija, Zagreb: RRiF plus.

Amon, F. i sur. (2004.), Mjenica i zadužnica : i ostali načini podmirenja obveza : prijeboj, cesija, asignacija, Zagreb: TEB-Poslovno savjetovanje.


OSTALI IZVORI:

Golden marketing (1996.), Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu, 2. dopunjeno izd., Zagreb: Golden marketing, str. 4.


CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Franjo Amon, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/franjo-amon