Fernando Forriosis Alcala Galiano y Smit, Conde de Torriijos

Fernando Forriosis Alcala Galiano y Smith, Conde de Torrijos (Newcastle, UK, 1883. - Zagreb, 4. IV. 1958.), honorarni nastavnik - lektor EKVŠa i HEKVŠ-a

Fernando Alcala Galiano y Smith potekao je iz ugledne grofovske španjolske obitelji. Rodio se u Newcastleu, UK, gdje mu je otac u to vrijeme obnašao funkciju španjolskog diplomata i oženio se Irkinjom Mary Smith.

Fernando je pratio očevu diplomatsku karijeru, te se kasnije i sam počeo baviti diplomatskim poslovima. Svoju diplomatsku karijeru konzula Republike Španjolske dovršio je 17. listopada 1936. u Kraljevini Jugoslaviji, u kojoj je boravio od 7. rujna 1926. Nakon toga se nastanjuje u Zagrebu i radi kao profesor Španjolskoga jezika na Sveučilištu u Zagrebu.

Prema zapisima II. sjednice vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu od 2. 7. 1947. godine, bivši poslanik Republike Španjolske u Jugoslaviji Fernando Alcala Galiano y Smith prima se za stalnog honorarnog nastavnika za predmet "Povijest međunarodnih odnosa" i fakultativni predmet "Španjolski jezik", polazeći od njegovih stečenih znanja za vrijeme školovanja "u Oxfordu, Marsseilesu i Madridu..."

(Pripremila: Z. U. B.)

DJELA:

Budor, K. (2004.), España y Croacia entre diplomacia y política: el diplomático español D. Fernando Alcalá Galiano y Smith, Conde de Torrijos (1883-1958), Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Secretaría General Técnica


OSTALI IZVORI:

Cano, E. H. (n. d.), José Alcalá-Galiano y Fernández de las Peñas, preuzeto s http://dbe.rah.es/biografias/70565/jose-alcala-galiano-y-fernandez-de-las-penas

Ekonomski fakultet (1942.-1947.), Sjednički zapisnik profesorskog vieća H.E.K.V.Š. počam od 23. prosinca 1942, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 200.

Wikipedia (2019.), Embajadores de España en Yugoslavia, preuzeto s https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Embajadores_de_Espa%C3%B1a_en_Yugoslavia

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Fernando Forriosis Alcala Galiano y Smith, Conde de Torrijos, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/a/fernando-forriosis-alcala-galiano-y-smit-conde-de-torriijos