Dragutin Alfier

Dragutin Alfier

Dr. Dragutin Alfier (Zlarin, 12. IV. 1916. – Dubrovnik, 6. XI. 1988.), redoviti profesor

Osnovnu školu završio je u rodnom Zlarinu, Klasičnu gimnaziju završio je u Šibeniku, a titulu inženjera ekonomije stekao je 1943. godine u Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu. Doktorat društvenih znanosti postigao je 1975. obranivši rad pod naslovom "Zaštita prirode u razvijanju turizma". Radio je kao pomoćni referent za statistiku robnog prometa na Ekonomskom institutu Banovine Hrvatske, kao referent za trgovinska poduzeća u Ministarstvu trgovine i opskrbe NRH, referent za organizaciju u Zemaljskom hotelskom poduzeću Hrvatske, planer za turizam u Ministarstvu trgovine i opskrbe NRH, šef plana u hotelskom poduzeću "Istra" u Opatiji, referent za ekonomska pitanja u Komitetu za turizam i ugostiteljstvo, planer u Glavnoj upravi hotelskih poduzeća Hrvatske, planer ekonomista u Savjetu za robni promet robom i Ugostiteljsko-turističkoj komori Hrvatske, samostalni stručni referent za proučavanje turizma u Turističkom savezu Hrvatske te kao suradnik i znanstveni suradnik u Ekonomskom institut Hrvatske.

Bio je član Zajedničke komisije Sabora i IV NRH za turizam, Državne komisije za turizam FNRJ, Komisije Savjeta za kulturu i nauku NRH, Savjeta Nacionalnog parka Mljet i Međunarodnog udruženja znanstvenih stručnjaka za turizam (A.I.E.S.T. – Association internationale des experts scientifiques du tourisme).

Bio je nastavnik Ugostiteljsko-turističkog tehnikuma u Opatiji (1947./48.), honorarni profesor u Višoj turističkoj školi iz predmeta "Analiza i planiranje turizma" (1962.-1964.) i "Turistička politika" (1965.-1970.). Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je kao honorani nastavnik od 1954. do 1962. godine, kada izabran je za izvanrednog profesora, a 1969. godine za redovnog profesora, gdje ostaje do umirovljenja 1983. godine.

Na matičnom ili na drugim fakultetima predavao je na kolegijima "Ekonomika turizma", "Turistička politika", "Prostorno planiranje u turizmu", "Analiza i planiranje turizma", "Ekonomika Jugoslavije" i "Ekonomika unutrašnje trgovine".

Vodio je četiri poslijediplomska studija iz "Ekonomike turizma" na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a predavao je i u poslijediplomskim studijima u Zagrebu , Mariboru i Beogradu.

Na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku predavao je "Ekonomiku Jugoslavije", "Ekonomiku turizma", "Turističku politiku" i "Prostorno planiranje u turizmu".

Osim u Zagrebu i Dubrovniku, kao znanstvenik i predavač radio je na fakultetima i visokim školama u Zadru, Opatiji, Mariboru i Beogradu.

Znanstveno-istraživačkim radom počeo se baviti 1946. godine te publicirao više od dvjesta radova iz područja ekonomike, organizacije, politike i sociologije turizma, turističkog zakonodavstva, planiranja turizma, istraživanja turističkih tržišta, problematike razvoja domaćeg i inozemnog turizma, ekonomike ugostiteljstva, ekonomike unutrašnje trgovine, zaštite prirode i prostornog planiranja.

Za svoje znanstvene radove dva puta je nagrađen nagradom "Mijo Mirković" (1968. i 1978. godine), a za društveni rad na unaprjeđenju turizma odlikovan je Ordenom rada sa srebrnim vijencem 1968. godine.

(Pripremila: Z. U. B.)

DJELA:

Radove i prikaze iz područja turizma objavljivao je u raznim znanstvenim i stručnim serijskim publikacijama, poput Revue de tourisme (1957), Ekonomski pregled (1962), Dubrovnik (1970, 1977, 1979), Andragogija (1971), Život umjetnosti (1971), Turizmologija (1972), Zbornik radova Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu (1977), Zbornik radova Ekonomskog fakulteta (1978).

Alfier, D. (1956.), Uloga turizma u lokalnoj privredi Dubrovnika : rezultati ankete o veličini i sastavu prihoda od turizma na području Dubrovnika u 1954 i 1955 godini, Zagreb: (s. n.).

Alfier, D. i Planina, J. (1960.), Prijedlog za osnivanje više turističke škole u Dubrovniku : organizacija škole in nastavni plan, Zagreb: (s. n.).

Alfier, D. (1962.), Proces evropske turističke integracije i novi problemi u razvoju našeg inozemnog turizma, Zagreb: Ekonomski institut Narodne Republike Hrvatske.

Alfier, D. i Pekić, V. (1963.), Francuska, Beograd: Institut za proučavanje turizma.

Alfier, D. i Pekić, V. (1963.), Italija, Beograd: Institut za proučavanje turizma.

Alfier, D. et al. (1964.), Ekonomika Jugoslavije: II dio, Zagreb: Informator.

Alfier, D. et al. (1964.), Ekonomika Jugoslavije: posebni dio, Zagreb: Informator. (Publikacija je tiskana u 7 izmijenjenih i dopunjenih izdanja 1964., 1971., 1975., 1982.,1988. i 1990.)

Alfier, D. (1967.), Uvod u ekonomiku unutrašnje trgovine, Zagreb: Informator.

Alfier, D. (1971.), Turistička politika: proširene teze za predavanja, Dubrovnik: Viša turistička škola.

Alfier, D. (1972.), Formes et cosequenes de la pousee touristique vers la cote de la mar = Oblici i posljedice turističkog pritiska na obalu i more, Beograd: (s.n.).

Alfier, D. et al. (1984.), Dugoročni razvoj ugostiteljstva i turističkog posredovanja u SR Hrvatsko, Zagreb: Republička zajednica za znanstveni rad SR Hrvatske; Sveučilišna naklada Liber.

Alfier, D. (1994.), Turizam: izbor radova, Zagreb: Institut za turizam; Fond za stipendiranje mladih za zaštitu prirode i turizma; Masmedia.

Alfier, D. (2010.), Zaštita prirode u razvijanju turizma : doktorska disertacija koju je autor podnio dne 10.03.1975. godine Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, u smislu člana 27. st. 5. Zakona o organizaciji Znanstvenog rada (Narodne novine broj 51/74), Zagreb: Nebo.


OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 177–178.

Institut za turizam (1994.), Prof. dr. Dragutin Alfier (1916-1988). Turizam: izbor radova. Zagreb: Institut za turizam; Fond za stipendiranje mladih za zaštitu prirode i turizma - Zagreb 1990. (Sadrži kompletnu bibliografiju D. Alfiera, str. 337.-352)


FOTOGRAFIJA:

Alfier, D. (1994.), Turizam: izbor radova, Zagreb: Institut za turizam; Fond za stipendiranje mladih za zaštitu prirode i turizma; Masmedia. (Na naslovnici autorova slika)


CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Dragutin Alfier, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/a/dragutin-alfier