Berislav Andrijević

Berislav Andrijević

Dr. Berislav Andrijević (Šimići kod Banja Luke, BiH, 1. IX. 1936. – Zagreb, 27. V. 2021.), redoviti profesor

Dr. Berislav Andrijević rođen je 1936. u mjestu Šimići kod Banja Luke. Osnovnu školu završio je u Ivanjskoj, a nižu i višu gimnaziju u Banja Luci i Prijedoru. Po završetku trogodišnje vojne škole u Beogradu (1964.) upisuje Fakultet ekonomskih nauka u Zagrebu, gdje je diplomirao 1973. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu magistrirao je 1975. godine na temu „Mogućnosti primjene koncepcije marketinga u ratnim uvjetima općenarodne odbrane“, te doktorirao 1980. godine obranivši temu „Istraživanje marketinga za potrebe općenarodne obrane“.

Po završetku magisterija (1975.) zapošljava se kao predavač na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu, a od 1980. radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1980. izabran za izvanrednog profesora, 1987. u zvanje redovnog profesora i znanstvenog savjetnika, a 1995. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. Predavao je predmet „Ekonomika obrane“, „Poslovanje turističkih poduzeća u posebnim uvjetima“ i „Tehnika opskrbe u posebnim uvjetima“. Povremeno je predavao i u dislociranim centrima Ekonomskog fakulteta u Njemačkoj, Švicarskoj i Hrvatskoj. Od 2007. godine zapošljava se kao profesor na Visokoj poslovnoj školi za turistički i hotelski menadžment „Utilus“, gdje je predavao predmet „Osnove marketinga“, a na Veleučilištu „Hrvatsko zagorje – Krapina“ predavao je predmete „Osnove menadžmenta“, „Menadžment“, „Marketing u transportu“ i „Upravljanje malim i srednjim poduzećima“.

Obnašao je dužnost dopredsjednika Sabora prognanih Hrvata iz Republike Srpske. Od 2002. godine obnašao je dužnost predsjednika Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir.

Znanstveni rad dr. Andrijevića obuhvaćao je područje marketinga i vojne obrane, a naročito polemologijska pitanja rata i ekonomike obrane te marketinga u funkciji obrane. Objavio je nekoliko knjiga i više od 100 članaka iz područja ekonomije.

Za knjigu Ekonomika obrane dobio je 1992. godine nagradu Ekonomskog fakulteta „dr. Mijo Mirković“ za izvanredan doprinos ekonomskoj znanosti.

VAŽNIJA DJELA:

Andrijević, B. (1997.), Ekonomika nacionalne obrane i sigurnosti, Zagreb: Mikrorad: Ekonomski fakultet. (Više izdanja: 1999., 2001., 2004. i 2006.)

Andrijević, B. (1997.), Terorizam kao globalni problem svih turističkih razvijenih područja = Terrorism as a global problem of all regions with developed tourism, Acta turistica, 9(2), str. 109-135.

Andrijević, B. (1992.), Osnove ekonomike u obrambenom ratu, Zagreb: Ekonomski fakultet: Mikrorad.

Andrijević, B. (1983.), Marketing koncepcija u pripremi općenarodne obrane, Samobor: "Zagreb". (Više izdanja: 1986., 1988., 1990.)

Andrijević, B. (1979.), Istraživanje marketinga za potrebe općenarodne obrane: (doktorska disertacija), Zagreb: vlastita naklada.

Andrijević, B. (1975.), Mogućnosti primjene koncepcije marketinga u ratnim uvjetima općenarodne odbrane: magistarski rad, Zagreb: vlastita naklada.

OSTALI IZVORI:

Wikipedija (2021.), Berislav Andrijević, preuzeto 1. lipnja 2021. s https://hr.wikipedia.org/wiki/Berislav_Andrijevi%C4%87

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2021.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Berislav Andrijević, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/berislav-andrijevi%C4%87