Anka Angeli-Radovani

Anka Angeli Radovani, prof. (London, 30. III. 1918. - 1969.), viši predavač

Prof. Anka Angeli-Radovani rođena je 1918. godine u Londonu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1941. godine Engleski, Francuski i Talijanski jezik te Jugoslavensku književnost.

Bila je članica kazališne skupine Družina mladih.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radila je punih 11 godina (do 1969.) i to najprije kao predavač (od 1961. do 1967. godine), odnosno kao viši predavač (od 1968. godine).

Prije zaposlenja na Fakultetu radila je kao profesor u Realnoj gimnaziji u Dubrovniku (1945./47.), u IX oglednoj gimnaziji u Zagrebu (1947./48.), u Centru za učenje stranih jezika u Zagrebu (1953./59.), gdje je predavala Engleski jezik, a uz to bila zamjenica direktora, inspektorica i mentorica nastavnicima Engleskog, Francuskog i Talijanskog jezika. Kao honorarni nastavnik predavala je Metodiku Engleskog jezika na Pedagoškom institutu u Zagrebu (1951./55.)

Poznavanje Engleskog jezika usavršavala je na tečajevima u British Councilu u Liverpoolu (1949.), na tečajevima za nastavnike srednjih škola u Novom Vinodolu (1951./52.), u Lincoln University, u Oxfordu (1954.) te American Studies, u Salzburgu (1955.).

(Pripremila Z. U. B.)

DJELA:

Intenzivno se bavila prevođenjem, pisala je skripte za potrebe sveučilišne nastave te udžbenike za srednje škole.

Posebno su značajni sljedeći radovi:

Angeli-Radovani, A. (1975.), English course: stage 1, Zagreb: [s. n.].

Brihta, J., Grgić, B. i Angeli-Radovani, A. (1973.), An English reader: a seventh-year English course: čitanka engleskog jezika: sedma godina učenja, Zagreb: Školska knjiga. (Druga izdanja 1975., 1979.)

Angeli-Radovani, A. i Brihta, J. (1958.), Short stories by American Authors, Zagreb: Školska knjiga. (Druga izdanja 1966., 1970., 1973.)

Brihta, J. i Angeli-Radovani, A. (1960, 1966,1972) Some stories and a play, Zagreb: Školska knjiga. (Druga izdanja 1966., 1972.)

Angeli-Radovani, A., ur. (1968.), Engleski jezik: prvi stupanj, Zagreb: Centar za učenje stranih jezika.

OSTALI IZVORI:

Midžić, S. i Bezić, N. (2017.), Družina mladih: čudesna teatarska igra, Zagreb: ArTresor naklada: Hrvatski glazbeni zavod.

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, str. 180.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Anka Angeli-Radovani, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/a/anka-angeli-radovani