Zvonimir Šafranko

Zvonimir Šafranko

Doc. dr. sc. Zvonimir Šafranko, docent

Zvonimir Šafranko rođen je 1. studenog 1978. godine u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2005. godine na temu "Obilježja ortaštva", te je doktorirao 2016. godine na temu "Pravni aspekti korištenja elektroničkih prenosivih zapisa u trgovačkim transakcijama".Tijekom diplomskog studija zaposlen je u trgovačkom društvu Valentino moda d.o.o. Po završetku studija volontirao je pola godine na Općinskom sudu u Zagrebu u svojstvu sudačkog vježbenika, a 2006. godine zapošljava se na Trgovačkom sudu u Zagrebu. 2008. godine položio je pravosudni ispit, nakon čega je u svojstvu sudskog savjetnika samostalni nositelj sudske referade te postupa u ovršnim i parničnim postupcima iz nadležnosti trgovačkih sudova.

Od 2010. godine zaposlen je kao asistent, od 2016. kao poslijedoktorand, a od 2019. kao docent na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu nastavnih aktivnosti izvodi nastavu iz kolegija Osnove trgovačkog prava, Trgovačko pravo i Pravo međunarodne trgovine. Izlagao je i aktivno sudjelovao na nekoliko savjetovanja, okruglih stolova i međunarodnih konferencija.

Pored toga, 2001. godine stekao je Uvjerenje o osposobljenosti za poslove agenta prodaje nekretnina na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu, a 2003. Europsku računalnu diplomu u Hrvatskoj (ECDL). Od 2011. do 2015. godine bio je direktor u trgovačkom društvu Valentino moda d.o.o. Tehnički je urednik i član uredničkog odbora časopisa INTEREULAWEAST Journal. 2015. i 2016. godine aktivno je sudjelovao u radu UNCITRAL-ove IV. radne skupine (Elektronička trgovina). Zvonimir Šafranko aktivno se služi engleskim jezikom te poznaje talijanski jezik. Autor je, odnosno koautor nekoliko monografija, znanstvenih i stručnih članaka te osvrta.

VAŽNIJA DJELA:

Šafranko, Zvonimir: O pravnim pristupima za uvođenje elektroničke teretnice u hrvatsko pravo // Zbornik radova 2. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja INTRANSLAW 2017 Zagreb / Ćorić, Dorotea ; Radionov, Nikoleta ; Čar, Aleksandra (ur.).Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. str. 85-109

Šafranko, Zvonimir: The Notion of Electronic Transferable Records // InterEULawEast, 3 (2016), 2; 1-31

Horak, Hana; Dumančić, Kosjenka; Preložnjak, Barbara; Šafranko Zvonimir; Poljanec, Kristijan: Uvod u trgovačko pravo / Horak, Hana ; Šafranko, Zvonimir (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016

Šafranko, Zvonimir: Uloga pravnog instituta trgovca pojedinca u hrvatskom pravu i praksi // Zakon o trgovačkim društvima: 20 godina primjene u interdisciplinarnom okruženju (Zbornik radova sa znanstvenog skupa) / Horak, Hana ; Dumančić Kosjenka (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. str. 89-106

Horak, Hana; Dumančić, Kosjenka; Šafranko Zvonimir: Komparativni osvrt na jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću // Pravo i porezi, 22 (2013), 4; 37-43

Horak, Hana; Dumančić, Kosjenka; Šafranko, Zvonimir: Sloboda poslovnog nastana trgovačkih društava - što donosi prijedlog Četrnaeste direktive u pravu Europske unije? // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 33 (2012), 2; 573-597

Šafranko, Zvonimir: Kritički osvrt na provedbu Direktive 2011/7/EU u hrvatsko pravo – drugi dio: suzbijanje zakašnjelih plaćanja i zloporabe ugovorne autonomije na štetu vjerovnika // Pravo u gospodarstvu, 51 (2012), 5; 1227-1250

Šafranko, Zvonimir: Kritički osvrt na provedbu Direktive 2011/7/EU u hrvatsko pravo (prvi dio) // Pravo u gospodarstvu, 51 (2012), 2; 457-479

Šafranko, Zvonimir: Ovrha na novčanim sredstvima po računu i oročenim novčanim sredstvima u prijelaznom razdoblju // Pravo u gospodarstvu, 50 (2011), 2; 413-436

Šafranko, Zvonimir: Zadužnica i njezino novo pravno uređenje // Pravo u gospodarstvu, 49 (2010), 6; 1487-1527

Šafranko, Zvonimir: Rebus sic stantibus // Pravo u gospodarstvu, 49 (2010), 5; 1277-1312

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/325014 [17.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Zvonimir Šafranko [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/zsafranko [17.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Zvonimir Šafranko [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1m0wfcrk-NefVNYgT4cZD92NKWTfYhdt5/edit [upisati datum pristupanja]