Vatroslav Škare

Vatroslav Škare

Vatroslav Škare (Split, 1. svibanj 1977. -), izvanredni profesor

Dr. sc. Vatroslav Škare je izvanredni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Školovanje nastavlja u Zagrebu gdje upisuje Visoku poslovnu školu (VI. stupanj) na Ekonomskom fakultetu. Diplomirao je 1999. godine, smjer Financije, te nastavio studij Poslovne ekonomije na smjeru Marketing. Na sveučilišnom studiju diplomirao je 2002. godine, nakon čega upisuje znanstveni poslijediplomski studij "Teorija i politika marketinga" na Ekonomskom fakultetu. Obranom magistarskog rada 2006. godine stječe naziv magistra društvenih znanosti, polje ekonomije, a doktorat znanosti stječe 2011. godine, također na Ekonomskom fakultetu. Nakon stjecanja doktorata znanosti, usavršavao se na poslovnoj školi IESE Business School (University of Navarra) u Barceloni u sklopu „International Faculty Program (IFP)”. Usavršavao se i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je uspješno završio dva programa iz područja pedagoških vještina za sveučilišne nastavnike. Od rujna 2003. godine, Vatroslav Škare bio je zaposlen kao asistent i viši asistent, od 2013. godine kao docent te od 2018. godine kao izvanredni profesor na Katedri za marketing.

Nositelj je kolegija „Digitalni marketing“ te sudjeluje u nastavi iz kolegija „Upravljanje proizvodom“, „Marketing usluga“ i „Osnove marketinga“ na integriranom sveučilišnom studiju poslovne ekonomije. Jedan je od pokretača i voditelja specijalističkog diplomskog stručnog studija „Digitalni marketing“ na kojem je nositelj kolegija „Upravljanje digitalnim sadržajima“ i „Marketing na internetskim pretraživačima“ te sunositelj kolegija „Oblikovanje korisničkog iskustva“. Tajnik je specijalističkog poslijediplomskog studija “Marketinški menadžment” na kojemu je i nositelj kolegija “Elektronički marketing” i “Simulacije u marketingu”. Na doktorskom studiju “Ekonomija i poslovna ekonomija” sunositelj je kolegija “Izabrane teme poslovnog upravljanja” te je jedan od tajnika studija. Kao gost predavač, redovito održava nastavu iz područja digitalnog marketinga na Sveučilištu u Ljubljani, Sveučilištu u Vilniusu, Sveučilištu ISM u Vilniusu te Corvinus Sveučilištu u Budimpešti. Direktor je in-house edukacijskog programa V-Executive kojeg je pokrenulo poduzeće Valamar Riviera d.d. zajedno s pet sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Pored akademskog rada, Vatroslav Škare je kao konzultant proveo više od 40 marketinških projekata u velikim, srednjim i malim poduzećima.

U fokusu njegovog znanstvenog i nastavnog interesa, osim digitalnog marketinga i upravljanje proizvodom, također je i osnaživanje potrošača (consumer empowerment) kao i imidž zemlje. Kao istraživač radio je na znanstveno-istraživačkom projektima „Strategija izgradnje imidža Republike Hrvatske“ te „Istraživanje tržišta u funkciji razvoja specifičnih oblika turizma Hrvatske“ financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. U radoblju od 2014. do 2017. godine bio je suradnik u znanstveno-istraživačkom projektu „Extended model of online Privacy Concern (PRICON)“ Ekonomskog instituta u Zagrebu, u sklopu kojeg je istraživao problematiku privatnosti potrošača u digitalnom okruženju. Trenutno je član istraživačkog tima na projektu „Factors influencing the willingness to disclose personal data, and its impact on the choice of a purchasing channel“ kojeg financira Istraživačko vijeće Litve.

Član je European Marketing Academy (EMAC) i Hrvatske udruge za marketing (CROMAR). U periodu od 2014. do 2019. godine obnašao je dužnost Nacionalnog predstavnika za Republiku Hrvatsku pri European Marketing Academy (EMAC). Član je uređivačkog odbora znanstvenih časopisa Market-Tržište, Central European Business Review (CEBR) i Forum on Economics and Business (Közgazdász Fórum). Sudjelovao je i izlagao na brojnim znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim konferencijama. Sudjelovao je u organizacijskim odborima jedne domaće (XIX. Kongres CROMAR-a) i tri međunarodne znanstvene konferencije (2nd & 3rd Marketing Theory Challenges in Transitional Societies Conference, 11th EMAC Regional Conference 2020).

Autor je i koautor preko 50 znanstvenih radova te poglavlja u knjigama iz područja marketinga. Dobitnik je dvije nagrade “Dr. Mijo Mirković” za znanstvene radove objavljene u znanstvenom časopisu "Journal of Business Research" 2007. i 2017. godine.

VAŽNIJA DJELA:

Poglavlja u knjigama:

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., Krupka, Z. (2017). Researching Country Image Construct in the Context of Emerging Economies. In: Marinov, M. (Ed.) Research Handbook of Marketing in Emerging Economies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 163-196.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., Krupka, Z., (2011). Celebrity Endorsement in Brand Management in Croatia, In: Marinov, M., Marinova S. (Eds.) The Changing Nature of Doing Business in Transition Economies. London: Palgrave Macmillan, 214-224.

Krupka, Z., Previšić, J., Škare, V., (2008). The Influence Of Ownership And Management Function Relations On The Autonomy Of The Subsidiaries In Croatian Group Of Companies. In: Grbac, B., Meler, M. (Eds.) Marketing u društvu znanja-Marketing in a knowledge based society. Rijeka: Ekonomski fakultet & CROMAR, 179-191.

Previšić, J., Škare, V. (2004). Proizvod. In: Previšić, J., Ozretić Došen, Đ., (ur.): Marketing, Adverta, Zagreb, 169-199.

Škare, V. (2004). Internet marketing. In: Previšić, J., Ozretić Došen, Đ., (ur.): Marketing, Adverta, Zagreb, 487-517.

Radovi u časopisima:

Rydén, P., Kottika, E., Hossain, M., Škare, V., Morrison, A. M. (2019). Threat or treat for tourism organizations? The Copenhagen Zoo social media storm. International Journal of Tourism Research, 1-12., DOI: 10.1002/jtr.2322

Šerić, M., Ozretić Došen, Đ., Škare, V. (2019). How can perceived consistency in marketing communications influence customer-brand relationship outcomes?. European Management Journal, DOI: 10.1016/j.emj.2019.08.011

Ozretić Došen, Đ., Malešević, K., Komarac, T., Škare, V. (2019). Marketing Perceptions of National and Nature Parks Managers – The Case of Croatia. European Journal of Тourism Research, 23, 191-207.

Komarac, T., Ozretić Došen, Đ., Škare, V. (2019). Managing edutainment and perceived authenticity of museum visitor experience: Insights from qualitative study. Museum management and curatorship, DOI: 10.1080/09647775.2019.1630850

Anić, I. D., Škare, V., Kursan Milaković, I. (2019). The determinants and effects of online privacy concerns in the context of e-commerce. Electronic commerce research and applications, 36, DOI: 10.1016/j.elerap.2019.100868

Komarac, T., Ozretić Došen, Đ., Škare, V. (2019). The Role of the Museum Shop: Eliciting the Opinions of Museum Professionals. International Journal of Arts Management, 21(3); 28-41.

Anić, I.D., Budak, J., Rajh, E., Recher, V., Škare, V., Škrinjaric, B. (2018). Extended model of online privacy concern: what drives consumers’ decisions? Online Information Review, https://doi.org/10.1108/OIR-10-2017-0281

Komarac, T., Ozretić Došen, Đ., Škare, V. (2017). Understanding competition and service offer in museum marketing. Academia-Revista Latinoamericana de Administracion, 30(2), 215-230.

Anić, I. D., Škare, V., Kursan Milaković, I. (2016). Determinants and behavioural consequences of online privacy concerns among young consumers in Croatia. Economic Review, 67(5), 377-398.

Rašković, M., Ding, Z., Škare, V., Ozretić Došen, Đ., Žabkar, V. (2016). Comparing consumer innovativeness and ethnocentrism of young-adult consumers. Journal of Business Research, 69(9), 3682–3686.

Škare, V., Gospić, D. (2015). Dynamic pricing and customers’ perceptions of price fairness in the airline industry. Tourism, 63(4), 515-528.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., Škare, T. (2010). Measuring Health Care Service Quality by Using SERVQUAL. Revija za socijalnu politiku, 17(1), 27-44.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., Krupka, Z. (2008). The Overall Image of Slovenia Among Croatian Students of Business and Economics. Our Economy, 54(5/6), 95-102.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., Krupka, Z. (2007). Assessments of country of origin and brand cues in evaluating a Croatian, western and eastern European food product. Journal of Business Research; 60(2), 130-136.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V., Krupka, Z. (2007). Odrednice imidža zemlje: Imidž Kanade u Republici Hrvatskoj. Market-Tržište, 19(2), 173-188.

Škare, V. (2006). Internet kao novi kanal komunikacije, prodaje i distribucije za segment mladih potrošača. Market-Tržište, 18(1-2), 29-40.

Škare, V. (2005). Primjena internetskog marketinga kod izdavača dnevnih novina. Market-Tržište, 17(1-2), 53-64.

Ozretić Došen, Đ., Škare, V. (2004). Delivering Services via Internet: New Distribution Channel for traditional services. Zagreb International Review of Economics & Business, Special Conference Issue. 141-148.

Ozretić Došen, Đ., Previšić, J., Škare, V. (2003). Komunikacija imagea zemlje putem web stranica. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 1 (1), 149-162.

Radovi na konferencijama:

Anić, I. D., Budak, J., Rajh, E., Recher, V., Škare, V., Škrinjarić B. (2017). How Online Privacy Concern Affects Decision-Making of Internet Users // 7th GIKA Conference proceedings "Innovation, Knowledge, Judgment and Decision-Making as Virtuous Cycles" / da Conceicao Goncavles, V., Augusto Felicio, J., Martins Goncalves, H. (Eds.). Pamplona : Thomson Reuters, 113-114.

Šerić, M., Ozretić Došen, Đ., Škare, V. (2017). New Challenges in Customer-Brand Relationships: The Role of Integrated Marketing Communications // Proceedings of 8th EMAC Regional Conference "Bridging the Marketing Theory/Practice Gap and the Competitiveness of New Europe" / Foltean, F., Wagner, U., Veghes, C.(Eds.). Timisoara : West University Press, 32.

Anić, I. D., Škare, V. (2017). Online Privacy Concern in Croatia: the Effect of Consumer- and Regulatory Control Factors. Proceedings of 14th International CIRCLE Conference "Creating and Delivering Value". (Urednici: Ryding, D., Krzyzanowska, M.), Access Press, Lancashire, 88-89.

Škare, V., Ozretić Došen, Đ., Komarac, T., Mikulić, J. (2016). Towards Understanding Consumers’ Acceptance of Location-Based Services in Mobile Applications: The Role of Perceived Value and Attitude. Proceedings of 7th EMAC Regional Conference "Where the East kisses the West: Marketing Convergence and Divergence in the New Europe". (Urednice: Arslanagić-Kalajdžić, M., Kadić-Maglajlić, S.), Sarajevo, 76.

Zhonghui, D., Vuchkovski, D., Žabkar, V., Hirose, M., Škare, V., Ozretić Došen, Đ., Rašković, M. (2016). Consumer Innovativeness Among Young-Adult Consumers Across Two Regions: Acculturation, Regionalism, Glocality? // Proceedings of Global Marketing Conference "Bridging Asia and the World: Global Platform for Interface between Marketing and Management" / Kim, J. (Ed.). Hong Kong, 68.

Ryden, P., Kottika, E., Škare, V., Hossain, M. I. (2016). Don’t blame it on the customers! An investigation of the strategy implications of companies’ response to shitstorms // Proceedings of 45th EMAC Annual Conference "Marketing in the age of big data" / Knoeferle, K. (Ed.). Oslo : BI, 235.

Škare, V., Ozretić Došen, Đ., Komarac, T., Mikulić, J. (2015). Towards understanding consumers' acceptance of location-based services in mobile applications // 6th EMAC Regional Conference Marketing Theory Challenges in Emerging Markets: Convergence and Divergence in the New Europe: / Vienna University of Economics and Business (WU Vienna), September 16-18, 2015

Komarac, T., Ozretić Došen, Đ., Škare, V. (2015). The role of museum shop in museum's marketing activities. Proceedings of 24th CROMAR Congress "Marketing theory and practice - building bridges and foresting collaboration". (Urednica: Mihić, M.), Split, 41.

Komarac, T., Ozretić Došen, Đ., Škare, V. (2014). Museum marketing and virtual museums in 21st century: Can museums survive without it? // 5th EMAC Regional Conference - Marketing Theory Challenges in Emerging Markets / Maja Szymura-Tyc (Ed.). Katowice : University of Economics Katowice, 105-112

Škare, V., Ozretić Došen, Đ. (2012). How innovative are electronic services? An empirically-based typology // 3rd EMAC CEE Regional Conference Marketing Theory Challenges in Emerging Societies / Maričić, B., Ognjanov, G. (Eds). Beograd : Faculty of Economics, University of Belgrade - Publishing Centre, 203-209.

Ozretić Došen, Đ., Pleli, N., Škare, V. (2011). The influence of economic and political environment on print advertising investments in Croatia // 2nd EMAC Regional Conference Marketing Theory Challanges in Emerging Societies : Conference Proceedings / Munteanu, C., (Ed). Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, 191-197.

Pleli, N., Ozretić Došen, Đ., Škare, V. (2010). Econometric approach to marketing communication in print media. Proceedings of GFA 2010 Conference "New Directions New Insights". Beč.

OSTALI IZVORI:

IRB (2021) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/257542 [12.1.2021.]

Pejić-Bach, M. (2021) Ekonomski fakultet: Vatroslav Škare [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/marketing-29782/clanovi-30878/doc-dr-sc-vatroslav-skare-30892/30892 [12.1.2021.]

Škare, V. (2021) Vatroslav Škare [online]. Dostupno na: http://vatro.com/about-vatroslav-skare/ [12.1.2021.]


CITIRANJE:

EFZG (2021) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Vatroslav Škare [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1h_dEw4dLj78PCMKhqdbfNrfBL2TWhFzi/edit [upisati datum pristupanja]