Valentina Šuster

Valentina Šuster

Valentina Šuster, bacc. oec. (Zagreb, 31. VII. 1981. - ), knjižničarka

Rođena je 31. 7. 1981. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu te preddiplomski stručni studij poslovne ekonomije, smjer turizam na Visokoj školi Utilus (Libertas).

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od ožujka 2004. godine, najprije na radnom mjestu stručni referent u Studentskoj referadi, a od travnja 2018. godine u Knjižnično-dokumentacijskom centru na radnom mjestu knjižničara.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Valentina Šuster [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1-qx3MdgVMeC73tXg435TSK3Sx-FUU37Z/edit [upisati datum pristupanja]