Tihana Škrinjarić

Tihana Škrinjarić

Doc. dr. sc. Tihana Škrinjarić (Zagreb, 23. I. 1989. – ), docentica

Doc. dr. sc. Tihana Škrinjarić rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Ekonomski fakultet upisala je 2007./2008. godine, studij: Ekonomija. Po završetku diplomskog studija Ekonomije, upisala je i 2012./2013. godine završila poslijediplomski specijalistički studij „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je 12. prosinca 2013. stekla zvanje sveučilišnog specijalista obranivši rad pod nazivom „Modeli optimizacije portfelja uz više momente u burzovnom trgovanju“.

Poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2013. godine, te je 23. ožujka 2018. godine stekla akademski stupanj doktora znanosti obranom doktorske disertacije „Ekonometrijski modeli promjene režima u menadžmentu portfelja“. Na Ekonomskom fakultetu – Zagreb radila je na mjestu asistentice od 1.9.2013.-10.7.2018., kada postaje poslijedoktorandica, do 3.7.2019. Od 3.7.2019. do danas radi kao docentica na Katedri za matematiku. Na sjednici Matičnog odbora za područje društvene znanosti- polje ekonomija, održanoj 20.6.2018. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Dobitnica je više nagrada kroz svoj rad. 2020. dobila je JRFM Outstanding Reviewer Awards nagradu za recenzentski posao u časopisu Journal of Risk and Financial Management, Godišnju nagradu Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2019., polje ekonomija za članak „Stock market stability on selected CEE and SEE markets: a quantile regression approach“, 2019. godine dobila je Priznanje Ekonomskog fakulteta – Zagreb za znanstveno-istraživačku produktivnost u 2019. godini mjerenu ukupnim brojem objavljenih radova, nagradu Ljubomir Martić, Ekonomski fakultet - Zagreb, za doktorsku disertaciju iz područja kvantitativne ekonomije te nagradu Ljubomir Martić, Ekonomski fakultet - Zagreb, sveučilišni udžbenik “Odabrana poglavlja matematičkih metoda za upravljanje financijskom imovinom” (autori: Šego, B., Gardijan Kedžo, M., Škrinjarić, T.). 2018. godine dobila je Priznanje dr. Pero Jurković za doprinos u financijama, za članak prezentiran na konferenciji: Tihana Škrinjarić, Boško Šego: ”Exploring herding investment behaviour on Zagreb Stock Exchange”, The 2nd International Statistical Conference in CROatia, 10.-11. svibnja 2018., Opatija, Hrvatska; potom ISCCRO18 Special Recognition for Outstanding Presentation, za članak prezentiran na konferenciji: Tihana Škrinjarić, Boško Šego: ”Exploring herding investment behaviour on Zagreb Stock Exchange”, The 2nd International Statistical Conference in CROatia, 10.-11. svibnja 2018., Opatija, Hrvatska. Također, 2014. dobila je nagradu Mijo Mirković za suautorstvo na sveučilišnom udžbeniku "Odabrana poglavlja matematičke ekonomije" (autori: Šego, B., Škrinjarić, T., Kojić, V.) te CRORS Best Young Researcher Paper Award (Croatian Operational Research Society) za članak prezentiran na konferenciji "Testing for regime-switching CAPM on Zagreb Stock Exchange": Tihana Škrinjarić, KOI 2014, Osijek, Hrvatska. Kao studentica je dobila Dekanovu nagradu za prosjek 5.0. u akademskoj godini 2008./2009., te za diplomski rad 2011./2012. godine, i Rektorovu nagradu za studentski rad, u akademskoj godini 2009./2010.

Dr. sc. Tihana Škrinjarić usavršavala se na nekoliko radionica u organizaciji Ekonomskog fakulteta – Zagreb i MacroHuba, Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Matematičkog odsjeka Sveučilišta u Osijeku. Od veljače do srpnja 2015. godine bila je gost istraživač na Manchester Business School, University of Manchester and Centre for Analysis of Investment Risk and Division of Accounting and Finance; mentor Stuart Hyde, Professor of Finance, Deputy Head of School and Director of Postgraduate Research for MBS (od veljače do srpnja 2015.), te je u srpnju 2019. godine pohađala i ljetnu školu, gdje je odslušala Practical Introduction to Machine Learning and data analytics, na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, Ljubljana Doctoral Summer School.

Kao studentica je u lipnju-srpnju 2010. godine odradila studentsku praksu u Hrvatskoj narodnoj banci, u srpnju 2011. praksu u Državnom zavodu za statistiku, a od 2008. do 2012. godine bila je demonstratorica na Katedri za matematiku, Ekonomski fakultet – Zagreb, na nekoliko kolegija.

U svojstvu asistentice, poslijedoktorandice te docentice radi na sljedećim kolegijima: Matematika, Ekonometrija, Matematička ekonomija te Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom, od akademske godine 2013./2014. U akademskoj godini 2012./2013. radila je na navedenim kolegijima u svojstvu vanjske suradnice. Nositeljica je kolegija Ekonometrija, Matematička ekonomija te Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom.

Od 2021. godine zapošljava se na radnom mjestu savjetnice u Hrvatskoj narodnoj banci.

Dr. sc. Tihana Škrinjarić je članica sljedećih uredništva časopisa: recenzijsko uredništvo u Journal of Risk and Financial Management, International Journal of Applied Management Theory and Research. U uredništvu je časopisa: The University Without Borders Journal of Economics and Business, Izvestiya Journal of University of Economics Varna, The European Journal of Applied Economics, The international economic policy, Statistics of Ukraine, Econometric research in finance, Financial Studies, CEA Journal of Economics te Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics.

Članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, Hrvatskog statističkog društva, te Seminara za matematičko programiranje i teoriju igara.

DJELA:

Poglavlja u knjigama

Šego, B. i Škrinjarić, T. (2012) Modeliranje dnevne sezonalnosti prinosa na Zagrebačkoj burzi. U: Aljinović, Z. & Marasović, B. (ur.) Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta. Split, Ekonomski fakultet u Splitu, str. 159-172.

Knjige i zbirke

Šego, B.;, Gardijan Kedžo, M. i Škrinjarić, T. (2018) Odabrana poglavlja matematičkih metoda za upravljanje financijskom imovinom. / Gelo, Tomislav (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet - Zagreb.

Gardijan, M., Kojić, V., Kotarac, K., Škrinjarić, T. i Vlah Jerić, S. (2015). Zbirka zadataka iz Matematike. / Gelo, Tomislav (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb.

Šego, B., Škrinjarić, T. i Kojić, V. (2014) Odabrana poglavlja matematičke ekonomije. / Gelo, Tomislav (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb.

Gardijan, M., Kojić, V., Kotarac, K., Škrinjarić, T. i Vlah Jerić, S. (2014) Zbirka zadataka iz Matematike. / Gelo, Tomislav (ur.). Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb.

Salamon Padjen, Đ., Šego, B. i Škrinjarić, T. (2014) Matematika 2, Udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred strukovne škole. Zanimanje: ekonomistica/ekonomist i komercijalistica/komercijalist. / Šego, B. (ur.). Zagreb: Alka script.

Salamon Padjen, Đ., Šego, B. i Škrinjarić, T. (2014) Matematika 3, Udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred strukovne škole. Zanimanje: ekonomistica/ekonomist i komercijalistica/komercijalist. / Šego, B. (ur.). Zagreb: Alka script.

Salamon Padjen, Đ., Šego, B. i Škrinjarić, T. (2014) Matematika 4, Udžbenik sa zbirkom zadataka za 4. razred strukovne škole. Zanimanje: ekonomistica/ekonomist i komercijalistica/komercijalist. / Šego, B. (ur.). Zagreb: Alka script.

Salamon Padjen, Đ., Šego, B. i Škrinjarić, T. (2014) Matematika 1, Udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred strukovne škole. Zanimanje: ekonomistica/ekonomist i komercijalistica/komercijalist. / Šego, B. (ur.). Zagreb: Alka script.

Salamon Padjen, Đ., Šego, B., Škrinjarić, T. i Čolić, N. (2014) Matematika 2: Udžbenik sa zbirkom zadataka za 2. razred strukovne škole. Zanimanje: prodavačica/prodavač. / Šego, B. (ur.). Zagreb: Alka script.

Salamon Padjen, Đ., Šego, B., Škrinjarić, T. i Dubrović, G. (2014) Matematika 1: Udžbenik sa zbirkom zadataka za 1. razred strukovne škole. Zanimanje: prodavačica/prodavač. / Šego, B. (ur.). Zagreb: Alka script.

Salamon Padjen, Đ., Šego, B., Škrinjarić, T. i Krstonošić Lović, G. (2014) Matematika 3, Udžbenik sa zbirkom zadataka za 3. razred strukovne škole. Zanimanje: prodavačica/prodavač. / Šego, B. (ur.). Zagreb: Alka script.

Znanstveni i pregledni radovi

Škrinjarić, T., Orlović, Z.(2020) Economic policy uncertainty and stock market spillovers: case of selected CEE markets. Mathematics, 8(7), 1-33 doi: 10.3390/math8071077

Škrinjarić, T. (2020) Dynamic Portfolio Optimization Based On Grey Relational Analysis Approach. Expert systems with applications, 147, 1-15 doi:10.1016/j.eswa.2020.113207.

Škrinjarić, T. i Slišković, M. (2020) Revisiting CAPM model with quantile regression: creating investment strategies on the Zagreb Stock Exchange. International Journal of Economics and Business Research, 19 (3), 266-289 doi:10.1504/IJEBR.2020.106527.

Škrinjarić, T. (2020) R&D in Europe: sector decomposition of sources of (in)efficiency. Sustainability, 12 (4), 1432, 20 doi:10.3390/su12041432.

Škrinjarić, T. (2020) Empirical assessment of the circular economy of selected European countries. Journal of cleaner production, 255, 1-17 doi:10.1016/j.jclepro.2020.120246.

Škrinjarić, T. (2020) Re-examining sustainable development in Europe: A Data Envelopment Approach. International Journal of Environment and Sustainable Development, 19 (1), 72-108 doi:10.1504/IJESD.2020.105469.

Škrinjarić, T. & Barišić, P. (2019) Effects of football match results of Croatian national team on stock returns: evidence from Zagreb Stock Exchange. Zagreb international review of economics & business, 22 (1), 13-45.

Škrinjarić, T. (2019) Using Grey Relational Analysis with Fuzzy Logic in portfolio selection. CEA Journal of Economics, 14 (2), 39-56.

Kojić, V. i Škrinjarić, T. (2019) A note on the turning point for the quadratic trend. Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), 5 (2), 39-48 doi:10.2478/crebss-2019-0010.

Škrinjarić, T. i Šego, B. (2019) Risk connectedness of selected CESEE stock markets: spillover index approach. China Finance Review International, OnlineFirst, 7, 26 doi:10.1108/CFRI-07-2019-0124.

Škrinjarić, T. (2019) Time varying spillovers between the online search volume and stock returns: case of CESEE markets. International Journal of Financial Studies, 7 (4), 1-30 doi:10.3390/ijfs7040059.

Škrinjarić, T. (2019) Stock market stability on selected CEE and SEE markets: a quantile regression approach. Post-communist economies, 32 (3), 352-375 doi:10.1080/14631377.2019.1640994.

Škrinjarić, T. (2019) Performance gauging of portfolio: Luenberger distance function approach on Sarajevo stock exchange. South East European Journal of Economics and Business, 14 (1), 92-100 doi:10.2478/jeb-2019-0007.

Škrinjarić, T. i Šego, B. (2019) Using Grey Incidence Analysis Approach in Portfolio Selection. International Journal of Financial Studies, 7 (1), 1-16 doi:10.3390/ijfs7010001.

Škrinjarić, T. i Orlović, Z. (2019) Effects of economic and political events on stock returns: event study of Agrokor case in Croatia. Croatian economic survey, 21 (1), 47-86 doi:10.15179/ces.21.1.2.

Škrinjarić, T. (2019) Stock market reactions to Brexit: case of selected CEE and SEE stock markets. International journal of financial studies, 7 (1), 1-14 doi:10.3390/ijfs7010007.

Škrinjarić, T. (2019) Examining the causal relationship between tourism and economic growth: spillover index approach for selected CEE and SEE countries. Economies, 7 (1), 1-19 doi:10.3390/economies7010019.

Škrinjarić, T. (2019) Environmental Kuznets Curve in Croatia: panel data approach with Croatian counties. Journal of central European agriculture, 20 (2), 712-740.

Škrinjarić, T. (2019) Effects of changes in Stock Market Index composition on stock returns: event study methodology on Zagreb Stock Exchange. Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), 5 (1), 43-54 doi:10.2478/crebss-2019-0005.

Škrlec, A. i Škrinjarić, T. (2019) Dinamičko tempiranje tržišta investicijskih fondova u Hrvatskoj: pristup pomične regresije. Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku, 2019 (1), 127-155.

Škrinjarić, T. (2018) Rolling regression CAPM on the Zagreb Stock Exchange – can investors profit from it?. Ekonomska revija - Economic Review, XVI (2), 7-22.

Škrinjarić, T. (2018) The value of food sector on Croatian capital market if the Agrokor crisis did not happen: synthetic control method approach. CEA Journal of Economics, 13 (2), 53-65.

Škrinjarić, T., Zoričić, D. i Dolinar, D. (2018) Application of Luenberger shortage function on the Zagreb Stock Exchange: analysis of efficient market portfolio. Croatian operational research review, 9 (2), 183-197.

Škrinjarić, T. (2018) Testing for seasonal affective disorder on selected CEE and SEE stock markets. Risks, 6 (5), 1-26 doi:10.3390/risks6040140.

Škrinjarić, T. (2018) Evaluation of environmentally conscious tourism industry: case of Croatian counties. Tourism : an international interdisciplinary journal, 66 (3), 254-268.

Škrinjarić, T. (2018) Mogu li Google trend podaci poboljšati prognoziranje prinosa na Zagrebačkoj burzi?. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2018 (24), 58-76.

Šego, B. i Škrinjarić, T. (2018) Kvantitativna istraživanja Zagrebačke burze - pregled istraživanja od osnutka do 2018. godine. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 69 (6), 655-734.

Škrinjarić, T. (2018) Revisiting herding investment behaviour on Zagreb Stock Exchange: a quantile regression approach. Econometric research in Finance, 3 (1), 119-162.

Škrinjarić, T. i Orlović, Z. (2017) Nelinearan učinak javnog duga na rast BDP-a: slučaj Hrvatske. Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku, XXVII (2), 517-538.

Škrinjarić, T. (2016) Analiza relativne efikasnosti industrije osiguranja europskih zemalja korištenjem analize omeđivanja podataka. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 67 (1), 3-26.

Škrinjarić, T. (2016) Measuring dynamics of risk and performance of sector indices on Zagreb Stock Exchange. Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, 1 (1/2), 27-41 doi:10.1515/crebss-2016-0003.

Škrinjarić, T. i Šego, B. (2016) Dynamic Portfolio Selection on Croatian Financial Markets: MGARCH Approach. Business systems research journal : international journal of the Society for Advancing Business i Information Technology (BIT), 7 (2), 78-90 doi:10.1515/bsrj-2016-0014.

Škrinjarić, T. i Šego, B. (2016) Asset allocation and regime switching on Croatian financial market. Croatian operational research review, 7 (2), 201-215 doi:10.17535/crorr.2016.0014.

Škrinjarić, T. (2015) Timing abilities of Croatian mutual funds: A threshold regression approach. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 13 (2), 139-152.

Gardijan, M. i Škrinjarić, T. (2015) Estimating investor preferences towards portfolio return distribution in investment funds. Croatian Operational Research Reveiw, 6 (1), 1-16.

Gardijan, M. i Škrinjarić, T. (2015) Equity portfolio optimization: A DEA based methodology applied to the Zagreb Stock Exchange. Croatian Operational Research Review, 6 (2), 405-417 doi:10.17535/crorr.2015.0031.

Škrinjarić, T. i Kojić, V. (2014) Modeliranje prinosa dionica na Zagrebačkoj burzi pomoću Markovljevih lanaca. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 65 (3), 207-221.

Šego, B. i Škrinjarić, T. (2014) Svojstva konveksnosti obveznica. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 12 (2), 65-73.

Škrinjarić, T. (2014) Investment Strategy on the Zagreb Stock Exchange Based on Dynamic DEA. Croatian economic survey 16, 129-160 doi:10.15179/ces.16.1.5.

Škrinjarić, T. i Šostarić, N. (2014) Komplementarnost metodologije Markovljevih lanaca i Markowitzeva modela optimizacije portfelja. Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku, 1, 353-370.

Škrinjarić, T. i Besek, B. (2014) Pre and Post Crisis Performance Measurement of Croatian Stock Market. Zagreb international review of economics i business, 17 (2), 97-116.

Škrinjarić, T. (2014) Testing for regime-switching CAPM on Zagreb Stock Exchange. Croatian Operational Research Reveiw, 5 (2), 119-133.

Škrinjarić, T. i Šego, B. (2014) Estimating temporary and permanent stock price innovations on Croatian capital market. Croatian Operational Research Review, 5 (1), 25-33.

Škrinjarić, T. (2013) Market timing ability of mutual funds with tests applied on several Croatian funds. Croatian Operational Research Review, 4 (1), 176-186.

Škrinjarić, T. (2013) Ocjena učinkovitosti dioničkih fondova u Hrvatskoj primjenom analize omeđivanja podataka. Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, XXVI (1), 283-298.

Škrinjarić, T. (2013) Investicijske strategije prilagođene dnevnoj sezonalnosti u prinosima dionica. Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku, XXII (1), 97-120.

Bahovec, V. i Škrinjarić, T. (2013) Mogućnosti optimizacije portfelja na Zagrebačkoj burzi uz pomoć odabranih metoda multivarijatne analize. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 64 (1), 3-29.

Škrinjarić, T. (2013) Portfolio Selection with Higher Moments and Application on Zagreb Stock Exchange. Zagreb international review of economics i business, 16 (1), 65-78.

Škrinjarić, T. (2013) Mjerenje diversifikacije portfelja. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 11 (1), 67-79.

Škrinjarić, T. (2012) Kalendarski učinci u prinosima dionica. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 63 (11), 651-678.

Škrinjarić, T. (2011) Istraživanje inozemne turističke potražnje u Hrvatskoj primjenom analize panel podataka. Acta turistica, 23 (2), 145-173.

Stručni radovi

Škrinjarić, T. (2020) Prikaz knjige: Phoebus Dhrymes i John Guerard „Iintroductory econometrics 2nd edition“. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 71 (3), 301-304.

Škrinjarić, T. (2019) Prikaz knjige "Nonlinear time series analysis“. Ekonomski vjesnik, 32 (2), 505-506.

Škrinjarić, T. (2019) Prikaz knjige Marno Verbeek - A Guide to Modern Econometrics, 5th edition. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 70 (1), 133-141.

Škrinjarić, T. (2019) Prikaz knjige GARCH Models. Structure, Statistical Inference and Financial Applications, Second edition. Tranzicija, 21 (43), 112-115.

Škrinjarić, T. (2019) Prikaz knjige: Applied Economic Forecasting using Time Series Methods. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 17 (2), 115-118 doi:10.22598/zefzg.2019.2.115.

Škrinjarić, T. (2019) Prikaz knjige: Multivariate time series analysis and applications. Oeconomica Jadertina, 9 (2), 61-63.

Škrinjarić, T. (2019) Prikaz knjige Mills, T. C. (2019.) Applied Time Series Analysis - A Practical Guide to Modeling and Forecasting. Notitia - časopis za održivi razvoj, 2019 (5), 119-122 doi:10.0.127.164/n.1.1.

Škrinjarić, T. (2019) Prikaz knjige: James Davidson An Introduction uo Econometric Theory, John Wiley i Sons, Ltd. 2018. Zbornik Radova/Journal of Economy and Business, 25 (1), 235-238.

Škrinjarić, T. (2018) Prikaz Jussi Klemlä: Nonparametric finance. Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku, 2018 (2), 665-670.

Šego, B. i Škrinjarić, T. (2017) Rješavanje modela tržišne ravnoteže pomoću diferencijske jednadžbe. Matematičko fizički list, LXVIII (2), 97-101.

Šego, B. i Škrinjarić, T. (2015) Rješavanje modela tržišne ravnoteže pomoću diferencijalne jednadžbe. Matematičko fizički list, LXV (4), 240-244.

Šego, B., Lukač, Z. i Škrinjarić, T. (2011) Ugovorna štednja za stambene svrhe uz međufinanciranje. Računovodstvo i financije, LV (3), 95-104.

Jakšić, S. i Škrinjarić, T. (2010) Analiza učinaka odabranih makroekonomskih varijabli na inflaciju u Hrvatskoj za razdoblje 2000.-2009. godine. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8 (2), 97-109.

Škrinjarić, T. (2018) Enjoyable Econometrics, prikaz knjige. Privredna kretanja i ekonomska politika, 27 (1), 169-175 doi:10.15179/pkiep.27.1.6.

Škrinjarić, T. (2018) Prikaz knjige: Essentials of Time Series for Financial Applications. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 17 (2), 133-137 doi: 10.22598/zefzg.2018.2.133.

Radovi u postupku objavljivanja

Globan, T. i Škrinjarić, T. (2020) Penny Wise and Pound Foolish: Capital Gains Tax and Trading Volume on the Zagreb Stock Exchange. Prihvaćen za objavljivanje u Public sector economics.

Škrinjarić, T. i Čižmešija, M. (2020) Has the Accession of Croatia to the EU Affected Business Sentiment in Industry? Synthetic Control Method Approach. Prihvaćen za objavljivanje u Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja.

Čižmešija, M. i Škrinjarić, T. (2020) Economic Sentiment and Business Cycles: Spillover Methodology Approach. Prihvaćen za objavljivanje u Economic systems.

Škrinjarić, T. (2020) Međuovisnost prinosa, rizika i volumena online pretraživanja tržišnog indeksa: pristup prelijevanja šokova na Zagrebačkoj burzi. Prihvaćen za objavljivanje u Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb.

Znanstveni radovi u zbornicima skupova

Škrinjarić, T., Lovretin Golubić, Z. i Orlović, Z. (2020) Shock spillovers between exchange rate return, volatility and investor sentiment. U: Šimurina, J., Načinović Braje, I., Pavić, I. (ur.) Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business. Zagreb, Faculty of Economics and Business – Zagreb, str. 358-372.

Škrinjarić, T.(2020) GM-GARCH model: application on the Croatian stock market. U: Šimurina, J., Načinović Braje, I., Pavić, I. (ur.) Proceedings of FEB Zagreb 11th International Odyssey Conference on Economics and Business. Zagreb, Faculty of Economics and Business – Zagreb, str. 373-383.

Škrinjarić, T. (2020) Evaluating the Sustainable Development and Circular Economy Goals of Selected European Countries. U: Družić, G. i Gelo, T. (ur.) Conference Proceedings of the International Conference on the Economics of Decoupling (ICED). Zagreb, Croatian Academy of Sciences and Arts i Faculty of Economics and Business - Zagreb, str. 323-341.

Arčabić, V. i Škrinjarić, T. (2019) Synchronization and Spillovers of Business Cycles in the European Union. U: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.) Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business. Opatija, Faculty of Economics i Business, University of Zagreb, str. 113-127.

Škrinjarić, T. i Šego, B. (2019) Grey Systems Modeling as a Tool for Stock Price Prediction. U: Zadnik-Stirn, L., Kljajić-Borštnar, Mirjana, Žerovnik, Janez, Drobne, S. i Povh, J. (ur.) Proceedings of the The 15th International Symposium on Operational Research. Bled, str. 429-434.

Škrinjarić, T. i Čižmešija, M. (2019) Investor Attention and Risk Predictability: A Spillover Index Approach. U: Zadnik-Stirn, L., Kljajić-Borštnar, Mirjana, Žerovnik, Janez, Drobne, S. i Povh, J. (ur.) Proceedings of the The 15th International Symposium on Operational Research. Bled, str. 423-428.

Slišković, M. i Škrinjarić, T. (2019) Asset risk evaluation using shapley value. U: Šimurina, J., Načinović Braje, I. i Pavić, I. (ur.) Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business. Opatija, Faculty of Economics i Business, University of Zagreb, str. 509-518.

Škrinjarić, T. i Šego, B. (2018) Exploring Calendar Effects in Sector Indices on Zagreb Stock Exchange. U: Načinović Braje, I., Jaković, B. i Pavić, I. (ur.) 9th International Conference "An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality Development". Zagreb, str. 322-329.

Škrinjarić, T. i Šego, B. (2018) Exploring herding investment behaviour on Zagreb Stock Exchange. U: Dumičić, K., Erjavec, N., Pejić Bach, M. i Žmuk, B. (ur.) Proceedings of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia. Zagreb, str. 146-153.

Kojić, V., Škrinjarić, T. i Osmanagić Bedenik, N. (2017) The Relationship between Sustainable Profit and Sustainable Business in Companies in Croatia. U: Zadnik Stirn L., Kljajić Borštnar M., Žerovnik J., Drobne S. (ur.) Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research SOR'17. Ljubljana, Slovenian Society Informatika - Section for Operational Research, str. 326-331.

Škrinjarić, T. (2016) Building currency portfolios in Croatia: Multivariate GARCH approach. U: Dedi, L. i Orsag, S. (ur.) Proceedings of 1st International Conference on Financial Analysis. Zagreb, Croatian Association of Financial Analysts, str. 164-171.

Škrinjarić, T. i Šego, B. (2015) Dynamic modeling of stock and bond return correlation in Croatia. U: Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Kljajić Borštnar, M. i Drobne, S. (ur.) Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research. Ljubljana, Slovenian Society Informatika - Section for Operational Research, str. 419-424.

Škrinjarić, T. (2015) Time varying CAPM betas on Zagreb Stock Exchange. U: Zadnik Stirn, L., Žerovnik, J., Kljajić Borštnar, M. i Drobne, S. (ur.) Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research. Ljubljana, Slovenian Society Informatika - Section for Operational Research, str. 413-418.

Škrinjarić, T. (2012) Modeling Retail Sale in Croatia by Using Consumer Confidence Index. U: Maričić, B. i Ognjanov, G. (ur.) 3rd EMAC CEE Regional Conference Marketing Theory Challenges in Emerging Societies. Beograd, Srbija, Faculty of Economics, University of Belgrade - Publishing Centre, str. 210-216.

Arnerić, J., Pleli, N. i Škrinjarić, T. (2011) Impact of social security on fertility – a panel data analysis. U: L. Zadnik Stirn, J. Žerovnik, J. Povh, S. Drobne, A. Lisec (ur.) Proceedings of the 11th International Symposium on Operational Research SOR '11. Ljubljana, Slovenian Society Informatika Section for Operations Research, str. 309-314.

Stručni radovi u zbornicima skupova

Šego, B., Gardijan, M. i Škrinjarić, T. (2014) Izračun viših momenata distribucija pomoću VBA programskog jezika u Excelu. U: Biljanović, P. (ur.) Proceedings of the 37th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics: MIPRO 2014. Opatija, MIPRO - hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics), str. 1134-1139.

Doktorska disertacija

Škrinjarić, T. (2018) Ekonometrijski modeli promjene režima u menadžmentu portfelja, doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Zagreb.

Specijalistički poslijediplomski rad

Škrinjarić, T. (2013) Modeli optimizacije portfelja uz više momente u burzovnom trgovanju, postdiplomski specijalistički, Ekonomski fakultet, Zagreb.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/342930 [3.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Tihana Škrinjarić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/matematika/clanovi-31392/doc-dr-sc-tihana-skrinjaric/31395 [3.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Tihana Škrinjarić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1LizSZk3WnO5hdjM5D-c_1JlzLciDuDJa/edit [upisati datum pristupanja]