Marija Šimunović

Marija Šimunović

Marija Šimunović, prof., viši knjižničar (Vukovar, 26. III. 1979. -), viša knjižničarka

Završila osnovnu školu u Fažani te opću gimnaziju u Puli. Diplomirala na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu kroatologiju i sociologiju 2006. godine, a nakon toga završila studij bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Stručni ispit pri Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci Hrvatskog knjižničnog vijeća položila 2011. godine, a stručno zvanje višeg knjižničara stekla 2019. godine.

Prvo stručno radno iskustvo stekla kao profesor hrvatskog jezika i sociologije u Gimnaziji i ekonomskoj školi Benedikta Kotruljevića s pravom javnosti u Zagrebu, a prvo iskustvo rada u knjižnici stekla u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici gdje je od početka 2008. do početka 2016. bila zaposlena na radnom mjestu diplomiranog knjižničara - predmetnog specijaliste za područje sociologije i službenih publikacija u Zbirci službenih publikacija. Početkom 2016. godine zaposlena na novom radnom mjestu diplomiranog knjižničara u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te iste godine postala i koordinator u Europskom dokumentacijskom centru. Od 2020. godine zaposlena na radnom mjestu višeg knjižničara u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Pohađala više stručnih osposobljavanja tijekom rada. Preko Projekta Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu: "Implementacija europskog znanja u temeljenim poslovima nacionalnog knjižničarstva", koji je financiran uz pomoć Programa za cjeloživotno učenje Europske unije - potprogram Leonardo da Vinci, sudjelovala na trotjednom stručnom usavršavanju u Britanskoj knjižnici u Londonu, Ujedinjeno kraljevstvo. Sudjelovala na Erasmus+ programu Europske unije na "6th Erasmus+ Staff Week for Librarians na Sveučilištu Fernando Pessoa u Portu (Portugal) 2018. godine. Također sudjelovala na stručnom osposobljavanju za knjižničare preko projekata s knjižničarskim udruženjima na Radionici projektne prijave Erasmus+ KA2 – Zagreb u Agenciji za mobilnost i programe EU (Hrvatska) 2018. godine. Trenutno drži webinare u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara – CSSU na temu Canva – internetski alat za grafički dizajn i radionicu EU izvori podataka.

Volonterskim radom pri knjižničarskim udruženjima bavi se aktivno od učlanjenja u Zagrebačko/Hrvatsko knjižničarsko društvo i to na raznim funkcijama unutar društava. Jedan mandat obnašala funkciju stručne tajnice Zagrebačkog knjižničarskog društva - ZKD (2014.-2016.), potom stručne tajnice Hrvatskog knjižničarskog društva – HKD (2016.-2018.). Aktivno je uključena u rad međunarodnog knjižničnog udruženja (IFLA), gdje je prvi puta volontirala 2017. godine na Svjetskom knjižničarskom i informacijskom kongresu Međunarodnog saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) i 83. generalnom skupštinom IFLA-e u Wroclawu, Poljska. Tokom volontiranja (2017.) postala članica IFLA New Professionals Special Interest Group (NPSIG) najprije kao pridruženi član, a od 2019. godine i kao redovni član. Osobno područje interesa vezano je za društvene mreže i informiranje pa je obnašala dužnost urednice mrežnih stranica Hrvatskog knjižničarskog društva (dva mandata(, bila je dugogodišnja urednica Facebook profila Zagrebačkog knjižničarskog društva (od 2014. godine) te je trenutno glavna urednica novoosnovanog uredništva Društvenih mreža ZKD-a i društvenih mreža Hrvatskog knjižničarskog društva. U međuvremenu uređuje mrežne stranice Europskog dokumentacijskog centra Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (EFZG) i članica je uredništva mrežne stranice Facebooka (knjižnice i EDC-a) te urednica Instagram profila Knjižnično-dokumentacijskog centra EFZG-a. Članica je i uredništva društvenih mreža i weba IFLA New Professionals Special Interest Group (NPSIG). Trenutno je predsjednica Komisije za javno zagovaranje pri Hrvatskom knjižničarskom društvu, članica Radne grupe za društvene medije i zamjenica predsjednice Stručnog odbora HKD-a u mandatu 2018.-2020. te ponosna članica ZKD Biciklista.

Važan dio privatnog i poslovnog iskustva stekla je sudjelovanjem na međunarodnim (ne)konferencijama Cycling for Libaries. Sudjelovala je na Cycling for libraries 2013. od Amsterdama (Nizozemska) do Brusselsa - Europski parlament (Belgija) te Cycling for libraries 2015. od Osla (Švedska), Goeteburga (Norveška) do Aarhusa (Danska). Zbog velike ljubavi prema bicikliranju i knjižnicama (su)inicirala je osnivanje Radne grupe pri Zagrebačkom knjižničarskom društvu – ZKD Biciklisti, kojoj je primarni cilj zagovarati važnu ulogu knjižnica u društvu i mijenjati ustaljenu sliku knjižničara u našem društvu.

DJELA:

Knjige:

Šimunović M. i Vukasović Rogač S., ur., (2018.) Uloga stručnog knjižničarskog društva danas: u povodu 40. obljetnice osnutka Zagrebačkog knjižničarskog društva: zbornik radova / [organizator] Zagrebačko knjižničarsko društvo; [uredile Marija Šimunović i Sanja Vukasović Rogač]. Zagreb: Zagrebačko knjižničarsko društvo.

Bračanov A, Golubović V., Šimunović M. (2016.) Introduction into the world of information: manual. Zagreb: National and University Library in Zagreb.

Članci:

Udiljak Bugarinovski Z. i Šimunović M. (2019.) Informacijska mreža Europske unije: EUROPEDirect U: Mašina d., i Kalanj K. ur., (2019.) U: 15. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Knjižnice: kamo i kako dalje?: zbornik radova [Lovran, 17-20. svibnja 2017.]. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, str. 125-144.

Jukica, D. i Šimunović, M. (2019) Korištenje društvenih mreža u visokoškolskim i specijalnim knjižnicama u Hrvatskoj s osvrtom na knjižnice u Sloveniji i Austriji. U: Mašina, D. i Kalanj, K., ur. 15. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica. Knjižnice: kamo i kako dalje?: zbornik radova [Lovran, 17.-20. svibnja 2017.]. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, str. 245-255

Torrens A., Šimunovic M., (2019.) NPSIG IFLA CAMP – a place for collaboration and the exchange of ideas. Zagreb, IFLA CPDWL Satelite Meeting. Dostupno na: http://library.ifla.org/ [30.6.2020.]

Šimunović, M. (2015.) Cycling for Libraries 2015: New Nordic. U: Novi Uvez, 13 (24), str. 22-23. Dostupno na: https://zkd.hr/wp-content/uploads/2020/02/novi_uvez_24.pdf [30.06.2020.]

Šimunović, M. (2016.) Svečano otvorenje Europskog dokumentacijskog centra u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. U: Novi Uvez, 14 (26/1) str. 30-33. Dostupno na: https://zkd.hr/wp-content/uploads/2020/02/novi_uvez_26-1.pdf [30.06.2020.]

Šimunović M. (2017.) IFLA World Library and Information Congress 2017. U: Novi Uvez, 15 (28). str. 2-3 Dostupno na: https://zkd.hr/wp-content/uploads/2020/02/novi_uvez_28.pdf [30.06.2020.]

Antonac, S. i Šimunović, M. (2013.) Najava za 2014.: Bibliobic: Knjigom u središte svijeta U: Novi Uvez 11 (18), str. 21. Dostupno na: https://zkd.hr/wp-content/uploads/2020/02/novi_uvez_18.pdf [30.06.2020.]

Marasović, N., Pavec, M. i Šimunović, M. (2014.) Stručno usavršavanje djelatnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kroz potprogram EU Leonardo da Vinci. U: Novi Uvez 12 (19), str. 5-7. Dostupno na: https://zkd.hr/wp-content/uploads/2020/02/novi_uvez_19.pdf

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marija Šimunović [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/s/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1SprfK8nxlNo6Qi_yrIeotcI_9nJ3juDE/edit [upisati datum pristupanja]