Ivana Štulec

Ivana Štulec

Izv. prof. dr. sc. Ivana Štulec r. Županić (Brežice, Slovenija, 18. III. 1985. -), izvanredna profesorica

Dr. sc. Ivana Štulec (r. Županić) rođena je 18. ožujka 1985. godine u Brežicama u Sloveniji. Osnovnu školu završila je u Klanjcu, opću gimnaziju u Zaboku. Maturirala je 2003. godine s odličnim uspjehom. Godine 2007. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Trgovina. Godine 2009. završila je specijalistički poslijediplomski studij Menadžment trgovine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranivši specijalistički poslijediplomski rad pod nazivom „Vremenske izvedenice kao instrumenti terminskog tržišta“ (mentor: prof. dr. sc. Tonći Lazibat). Godine 2010. upisala je Poslijediplomski doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Učinkovitost vremenskih izvedenica kao instrumenata zaštite od utjecaja temperaturnih odstupanja u trgovini na malo“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Tonćija Lazibata, 11. rujna 2013. godine stječe stupanj doktorice znanosti iz polja ekonomija, grane opća ekonomija.

Od 26. studenog 2007. godine radi kao znanstvena novakinja na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Uloga terminskih tržišta u razvoju hrvatskog gospodarstva“ (067-0000000-2495) i asistentica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za trgovinu. U rujnu 2013. godine izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za trgovinu. U svibnju 2014. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a u travnju 2016. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za trgovinu. U lipnju 2018. izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. U svibnju 2021. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvarednog profesora. Izvodi predavanja i seminarsku nastavu iz kolegija Međunarodno poslovanje i Robne burze na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije, kolegij Commodity Exchanges na Diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije na engleskom jeziku, kolegij Poslovanje na robnim burzama na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Ekonomika poduzetništva i kolegij Internacionalizacija maloprodaje na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment i marketing maloprodaje. Sudjelovala je u izvođenju seminarske nastave na kolegijima Poslovno upravljanje u trgovini i Upravljanje odnosima s dobavljačima na Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije. Sunositeljica je kolegija Internacionalizacija maloprodaje na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment i marketing maloprodaje. Tijekom godina angažmana na Fakultetu, mentorirala je nekoliko desetaka studenata u izradi seminarskih, završnih i diplomskih radova. U registru znanstvenih istraživača pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa pristupnica je upisana pod matičnim brojem 300126.

Pohađala je brojne statističke i znanstveno-istraživačke radionice i tečajeve u zemlji i inozemstvu: statistički tečaj „Panel Data Econometrics“, održan u Madridu, Španjolska u organizaciji Centro de Estudios Monetarios y Financieros pod vodstvom Steve Bonda, University of Oxford (rujan 2012.); statističku radionicu „Applied Econometrics Course“ u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom Craig A. Depkena, The University of North Carolina at Charlotte (lipanj 2013.); radionicu „Category Management“ održanu u Zagrebu u organizaciji poslovne konzultantske grupacije Nielsen Europe pod vodstvom Parisa Galanisa, Nielsen (svibanj 2015.); znanstveno-istraživačku radionicu 2nd EurOMA DANUBE Journal Publishing Workshop “Getting it published in OM/SCM” održanu u Zagrebu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Europskog udruženja za upravljanje opskrbnim lancem (EurOMA) i Emerald Publishing grupe (rujan 2018.); statističku radionicu „ Partial Least Squares Structural Equation Modelling“ održanu u Zagrebu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom prof. Josepha Haira sa University of South Alabama, SAD (lipanj 2019.); online radionicu o metodama istraživačkog rada u polju ekonomije na temu „Uvod u meta analizu“ održanu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Anamarije Jazbec sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (lipanj 2020.); znanstvo-istraživačku radionicu CEE Workshop series: „On Research Excellence in OM/SCM“ održanu u Grabovcu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom Dr. Geralda Reinera, WU (Vienna University of Economics and Business), Austrija i Dr. Stefana Seuringa, University of Kassel, Njemačka (srpanj 2020.); edukaciju „Usavršavanje nastavničkih kompetencija za visokoškolske nastavnike“ (online) održanu u organizaciji Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja Filozofskog fakulteta u Splitu pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Morane Koludrović (siječanj 2022.); edukaciju „How do I get my journal indexed in the Scopus database? An introduction for Croatian journal editors“ (online) održanu u organizaciji Elsevier Researcher Academy pod vodstvom Paule Milewske, Customer Consultant for CE Europe (svibanj 2022.); statističku radionicu "The Causal Revolution in Applied Econometrics: A Brief Introduction" (online) održanu u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom Craig A. Depkena sa The University of North Carolina at Charlotte, SAD (lipanj 2022.) i edukaciju „Web of Science Journal Evaluation Process and Selection Criteria“ (online) održanu u organizaciji Web of Science Open House Sessions pod vodstvom Mireie Guardungo, Head of Editorial Outreach, Web of Science (lipanj 2022.).

Sudjelovala je kao istraživač na projektima: „Uloga terminskih tržišta u razvoju hrvatskog gospodarstva” financiranom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, voditelj: prof. dr. sc. Tonći Lazibat (2007.-2013.); „Proaktivnost u poticanju ekološke održivosti između trgovine i turizma“ financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Sanda Renko (2015.-2017.); „Ocjena društvene odgovornosti poduzeća na prodajnom mjestu: perspektiva mladih roditelja“ financiranom od strane Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije, voditelji: prof.dr.sc. Sanda Renko i prof.dr.sc. Eva Lienbacher (2016.-2017.); „Implikacije promjena starosne strukture na kreiranje strategije maloprodaje“ financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Sanda Renko (2017.-2018.); „Utjecaj razvoja maloprodajnog formata na mlade potrošače u Republici Hrvatskoj“ financiranom od strane Sveučilišta u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Sanda Renko (2018.-2019.); „#znano #neznano o pravima potrošača u eri #digitalne platformizacije“ financiranom od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (2020); „Reducing food waste by retail chain supply and store management“ financiranom od strane Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije, voditelji: izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić i prof. dr. sc. Gerald Reiner (2020.-2021.). Član je radne skupine iz područja međunarodnog poslovanja u okviru EU projekta „Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije – E“ (2019.-2022.).

Sudjelovala je na tridesetak znanstvenih konferencija i stručnih skupova iz područja trgovine i poslovne ekonomije u zemlji i inozemstvu. Koautorica je dva sveučilišna udžbenika i šest poglavlja u knjigama, te je samostalno i u koautorstvu napisala 47 znanstvenih i 12 stručnih članaka, a u svojstvu suradnika sudjelovala u izradi dva sveučilišna udžbenika. Istraživački interesi pokrivaju područje međunarodnog poslovanja i internacionalizacije maloprodaje, upravljanje robnim rizikom i robna terminska tržišta, vremenske izvedenice i upravljanje vremenskim rizikom, elektroničku trgovinu, društveno odgovorno poslovanje maloprodavača, analizu prodaje u trgovini na malo i upravljanje lancem opskrbe.

Pomoćna je urednica znanstvenog časopisa „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“. Recenzirala je sveučilišni priručnik autora Buntak, K., Baković, T., Mišević, P., Damić, M. i Buntić, L. (2021) Kvaliteta i sustavi upravljanja kvalitetom: vodič za uspješnu implementaciju i održavanje sustava kvalitetnog upravljanja u poduzećima, Zagreb: Hrvatska gospodarska komora (klasa 032-01/21-02/11, ur. broj 380-061/36-21-5). Recenzirala je radove za znanstvene konferencije EMAC Annual Conference 2016, 2017 i 2018 u organizaciji European Marketing Academy; Trade Perspectives 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 u organizaciji Katedre za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Colloquium on European Research in Retailing 2022 u organizaciji Association for Retail Research & Education (ARRE), te članke za znanstvene časopise „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“, „Journal of Eastern European and Central Asia Research“ (JEECAR), „Journal Economics of Agriculture“ (JEA), „InterEULawEast“, „Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu“, „Asian Journal of Economics, Business and Accounting“ (AJEBA), „International Journal of Retail and Distribution Management“, „Revija za sociologiju / Croatian Sociological Review“, „Sustainability“, „Review of Marketing Science“. Članica je organizacijskog odbora znanstveno-istraživačkih radionica 2nd EurOMA DANUBE Journal Publishing Workshop “Getting it published in OM/SCM”, Ekonomski fakultet u Zagrebu (rujan 2018., Zagreb) i 1st CEE research workshop „On Research Excellence in OM/SCM“, Ekonomski fakultet u Zagrebu (srpanj 2020., Grabovac), te međunarodnih znanstvenih konferencija „Perspektive trgovine 2017: Specijalizacija i prilagodba potrošačima u maloprodaji”, Ekonomski fakultet u Zagrebu (studeni 2017., Zagreb); „Trade Perspectives 2018: Contemporary Aspects And Role Of International Trade“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, (studeni 2018., Zagreb); „Trade Perspectives 2019: Business model innovations in domestic and international trade“, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (studeni 2019., Zagreb); “Trade Perspectives 2020: The interdependence of COVID-19 pandemic and international trade”, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (studeni 2020., Zagreb) i “Trade Perspectives 2021: International trade in a post-COVID 19 world”, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (studeni 2021., Zagreb). Sadržajno je recenzirala ispite iz Politike i gospodarstva i popratnih materijala za državnu maturu u školskim godinama 2017./2018. i 2018./2019.

Dobitnica je nagrade „2019 Emerald Literati Award: Outstanding Paper“ za rad: Petljak, K., Zulauf, K., Štulec, I., Seuring, S., Wagner, R. (2018) Green supply chain management in food retailing: survey-based evidence in Croatia, Supply chain management - an international journal. 23(1, str. 1-15. koju dodjeljuje ugledni međunarodni izdavač znanstvenih publikacija Emerald Publishing. Za istaknute samostalne znanstvene radove dobitnica je dviju nagrada. Dobitnica je nagrade „Mijo Mirković“ Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini u kategoriji (A2) Samostalni znanstveni članci s istaknutim znanstvenim doprinosom u polju ekonomije referirani u jednoj od bibliografskih baza podataka koje se vrednuju prilikom izbora u znanstvena zvanja iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija za rad: Štulec, I. (2017) Effectiveness of Weather Derivatives as a Risk Managment Tool in Food Retail: The Case of Croatia, International Journal of Financial Studies, 5(1., str. 1-15. Također je dobitnica Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2010. godini za članak: Štulec, I. (2010) Ispitivanje utjecaja vremenskih prilika na poslovanje poduzeća u Republici Hrvatskoj, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 8(2, str. 163-178.

Članica je Hrvatske udruge za zaštitu potrošača i Hrvatske udruge alumnija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvrsno poznaje engleski jezik u govoru i pismu, te se dobro služi njemačkim jezikom.

DJELA:

Renko, S., Županić, I. i Petljak, K. (2010.), Trgovačke marke - imperativ svakog trgovca, u: Renko, S., Knežević, B. i Vouk, R. (ur.), Izazovi trgovine u recesiji, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 129-143.

Petljak, K., Štulec, I. i Renko, S. (2012.), Trgovačke marke u zemljama Jugoistočne Europe, u: Knego, N., Renko, S.i Knežević, B. (ur.), Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 57-77.

Marković, M., Guszak, I., Štulec, I.i Petljak, K. (2012.), Specifični oblici trgovanja, u: Knego, N., Renko, S., Knežević, B. (ur.), Mijo Mirković: Trgovina i unutrašnja trgovinska politika – pretisak s komentarima, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 309-315.

Lazibat, T. i Štulec, I. (2012.), Burze, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B. (ur.), Mijo Mirković: Trgovina i unutrašnja trgovinska politika – pretisak s komentarima, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 303-307.

Renko, S., Petljak i K. i Štulec, I. (2017.), The Basic Postulates of the Green Image of a Country: The Case of Croatia, u: Renko, S., Pestek, A. (ur.), Green Economy in The Western Balcans: Towards a Sustainable Future, United Kingdom: Emerald Publishing Limited, str. 1-39.

Lazibat, T., Baković, T. i Štulec, I. (2017.), Terminska trgovina na robnim burzama, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Renko, S., Štulec, I. i Petljak, K. (2020.), The Importance of Retail Atmosphere in Online and Offline Environments. u: Musso, F. i Druica, E. (ur.), Handbook of research on retailing techniques for optimal consumer engagement and experiences, Hershey, PA: Business Science Reference - IGI Global, str. 87-109.

Lazibat, T., Baković, T., Štulec, I., Damić, M., Dužević, I. i Buntić, L. (2020.), Međunarodno poslovanje, Zagreb, Ekonomski fakultet – Zagreb.

Županić, I. (2009.), Prikaz knjige „Weather Risk Management: Markets, products and applications“, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 7(2), str. 187-191.

Vouk, R. i Županić, I. (2009.), Suvremene tehnike kontrole korištene u povećavanju organizacijske učinkovitosti, u: Bačić, K., Jurčić. Lj., Jurišić, S., Mlinarević, M., Perić, J., Teodorović, I. i Vojnić, D. (ur.), Zbornik radova 17. tradicionalnog savjetovanja Hrvatskog društva ekonomista „Ekonomska politika Hrvatske u 2010“, 11.-13. studenoga 2009., Opatija: Hrvatsko društvo ekonomista, Samobor, str. 283-302.

Lazibat, T., Županić, I. i Baković, T. (2009.), Vremenske izvedenice kao instrumenti terminskog tržišta, Ekonomska misao i praksa, 18(1), str. 59-78.

Županić, I., Petljak, K. i Renko, S. (2009.), The analysis of Croatian newspaper industry, International Journal of Management Cases, Special Issue: 6th CIRCLE Conference, 11(2), str. 337-346.

Lazibat, T. i Županić, I. (2010.), Vremenske izvedenice kao instrument upravljanja vremenskim rizikom, Poslovna izvrsnost – Business Excellence, 4(2), str. 93-106.

Petljak, K., Županić, I. i Renko, S. (2010.), Adoption of online distribution channel among newspaper readers in Croatia, International Journal of Management Cases, Special Issue: 7th CIRCLE Conference, 12(2), str. 548-556.

Lazibat, T. i Županić, I. (2010.), Vremenske izvedenice - inovativni proizvod terminskog tržišta. u: Katalinić, B. (ur.), Proceedings of 2nd International Conference „Vallis Aurea - focus on: Regional Development“, 3. rujna, Požega, Hrvatska. Polytechnic of Požega, Croatia; DAAM International Vienna, Austria, str. 729-735.

Štulec, I. i Petljak, K. (2010.), Moć grupne kupovine, Suvremena trgovina, 35(6), str. 22-25.

Petljak, K. i Štulec, I. (2011.), Trgovačke marke: Po principu uloženo-dobiveno, Ja trgovac, 2(14), str. 26-28.

Štulec, I., Petljak, K. i Vouk, R. (2011.), The role of Internet in empowering consumers: the case of group buying, u: Tome, E. (ur.), Proceedings of MSKE International Conference 2011 - Managing Services in the Knowledge Economy, 13-15. srpnja, Famalicao, Portugal. Universidade Lusíada de Villa Nova de Famalicão, str. 730-741.

Lazibat, T. i Štulec, I. (2011.), Research on weather risk management among large Croatian companies. u: Afrić Rakitovac, K., Šugar, V. i Bevanda, V. (ur.), Proceedings of the 5th International Scientific Conference „Entrepreneurship and Macroeconomic Management: Reflections on the World in Turmoil“, 2, 24-26. ožujka, Pula, Hrvatska. Juraj Dobrila University of Pula, Department of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirković", str. 1473-1498.

Lazibat, T., Štulec, I. i Baković, T. (2011.), Specifičnosti trgovanja vremenskim izvedenicama ovisno o organiziranosti terminskog tržišta, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 9(1), str. 1-16.

Štulec, I., Baković, T. i Hruška, D. (2012.), Weather Risk Management in Energy Sector, u: Katalinic, B. (ur.), Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium, 23(1), 22-28.

Baković, T., Štulec, I. i Mirković, J. (2012.), Primjena terminske trgovine među hrvatskim poduzećima, u: Katalinić, B. (ur.), Proceedings of 3rd International Conference "Vallis Aurea" focus on: Regional Development, 5. listopad 2012., Požega, Hrvatska. Polytechnic of Požega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria, str. 41-49.

Rudawska, E., Petljak i K., Štulec, I. (2012.), Development of group buying in Poland. u: Vranešević, T., Peručić, D., Mandić, M. i Hudina, B. (ur.), Book of Proceedings of 1st International M-Sphere Conference For Multidisciplinarity in Business and Science, Part 2, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, 4-6. listopada 2012., Dubrovnik, Hrvatska, str. 487-493.

Štulec, I. i Petljak, K. (2012.), Development of group buying in Croatia, u: Grupa Naukowa Pro Futuro (ur.), Streszczenia materiałów VII. Krakowskiej konferencji młodych uczonych, 27-29. rujna 2012., Krakow, Poljska. Akademia Górniczno-Hutnicza, str. 947-957.

Petljak, K., Štulec, I. i Vukmanov Šimokov, I. (2013.), Pravedna trgovina za pravedniji svijet, Ja trgovac, 3(31), str. 40-42.

Štulec, I. i Petljak, K. (2013.), Primjena alata kvalitete u ocjenjivanju i odabiru dobavljača, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B. (ur.), Zbornik međunarodne znanstvene konferencije „Perspektive trgovine 2013: Odnosi u lancima opskrbe“, 20.-21. studeni 2013., Zagreb, Hrvatska. Ekonomski fakultet – Zagreb, str. 179-189.

Štulec, I. (2013.), Teorije utjecaja vremenskih prilika na potrošnju i prodaju u trgovini na malo, Market-Tržište, 25(2), str. 199-211.

Stulec, I., Petljak, K. (2013.), The research on buying behaviour among group buyers: the case of Croatia, International Journal of Knowledge-Based Development, 4(4), str. 382-401.

Štulec, I., Baković, T., Dužević, I. (2013.), The Impact of Company Characteristics on Derivatives Usage: Survey Study of Large Croatian Companies, Mediterranean. Journal of Social Sciences, 4(10), str. 59-67.

Štulec, I., Vučković, V., Baković, T. (2014.), Impact of Croatian EU accession on its foreign trade and customs system, Ekonomski vjesnik, 27(2), str. 381-392.

Dužević, I., Baković, T. i Štulec, I. (2014.), Exploring the Possibilities for Quality Improvement: An Internal Customer Perspective, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(13), str. 29-35.

Štulec, I. (2014.), Utjecaj temperature na prodaju osvježavajućih pića: Razumijevanjem utjecaja vremena do uspješne prodaje, InStore,(31), str. 63-64.

Štulec, I. (2014.), Utjecaj vremenskih prilika na prodaju: Ako je vrijeme novac, što u slučaju lošeg vremena?, InStore, (30), str. 24-25.

Štulec, I. i Petljak, K. (2015.), Blagdanska potrošnja bezalkoholnih pića, Progressive magazin, 12(155), str. 42-45.

Petljak, K., Štulec, I. i Zrnčević, J. (2015.), Delighting customers and beating the competition: Insights into mainstreaming fair trade, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B. (ur.), Proceedings of the International Scientific Conference „Trade Perspectives 2015: Innovations in Food Retailing“, 18.-19. studeni 2015., Zagreb, Hrvatska, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 192-201.

Rudawska, E., Petljak, K.,Stulec, I. (2015.), Hedonic or utilitarian buying behaviours – what values do young adult customers seek in online group buying?, International Journal of Business Performance Management, 16(2/3), str. 182–197.

Petljak, K. i Štulec, I. (2015.), Explorative analysis of corporate social responsibility reporting: case of leading European food retailers, InterEuLawEast - Journal of the International and European Law, Economics and Market Integrations, 2(1), str. 45-58.

Stulec, I., Petljak,K. i Bakovic, T. (2016.), Effectiveness of weather derivatives as a hedge against weather risk in agriculture, Agricultural Economics, 62(8), str. 356-362.

Štulec, I., Petljak, K. i Kukor, A. (2016.), The Role of Store Layout and Visual Merchandising in Food Retailing, European Journal of Economics and Business Studies, 4(1), str. 139-152.

Rašić Jelavić, S., Renko, S i Štulec, I. (2016.), Supply chain collaboration: the basis for corporate social responsibility in the Croatian tourism, u: 8th International Scientific Conference Management of Technology: Step to Sustainable Production, Poreč, Hrvatska, 1-3. lipanj 2016., Book of Abstracts, , str. 54.

Petljak, K., Štulec, I. i Bunjan, J. (2016.), Drivers of customer loyalty in footwear retail, u: Knego, N., Renko, S. i Knežević, B. (ur.), Proceedings of The International Scientific Conference "Trade Perspectives 2016: Safety, security, privacy and loyalty", 23-24. studeni 2016., Zagreb, Hrvatska, Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, str. 172-184.

Petljak, K., Štulec, I. i Gorički, Ž. (2016.), Insights into behaviour and preferences of young parents as buyers of organic products for babies. u: Mašek Tonković, A. (ur.), Proceedings of the 5th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia – Vision and Growth, 2-4. lipanj 2016., Osijek, Hrvatska, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku, str. 788-798.

Petljak, K. i Štulec, I. (2016.), U iščekivanju Božića: Što, kako, kome kupujemo i koliko trošimo?, Progressive magazin, 14(165), str. 30-34.

Petljak, K., Štulec, I. (2017.), Crni petak, Progressive magazin, 14(175), str. 42-44.

Petljak, K., Štulec, I. i Renko, S. (2017.), Consumers' willingness to pay more for organic food in Croatia, Ekonomski vjesnik, 30(2), str. 441-455.

Štulec, I. (2017.), Effectiveness of Weather Derivatives as a Risk Management Tool in Food Retail: The Case of Croatia, International Journal of Financial Studies, 5(2), str. 1-15.

Štulec, I., Petljak, K. i Rakarić, J. (2017.), Utjecaj demografskih karakteristika potrošača na proces donošenja odluke o kupovini, Ekonomska misao i praksa, 12(1), str. 381-404.

Naletina, D., Ačkar, I., Vuletić, A., Petljak, K. i Štulec, I. (2018.), Development Opportunities of Liner Maritime Passenger Traffic in the Republic of Croatia, Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 11(5), str. 182-197.

Štulec, I., Petljak, K., Naletina, D. (2018.), S-commerce: How to turn # into $, InterEULawEast: Journal for the international and european law, economics and market integrations, 5(1), str. 1-14.

Damić, M., Štulec, I. i Baković, T. (2018.), Changes in national culture and its influence on innovation: the case of Croatia, u: Baković, T., Naletina, D. i Knežević, B. (ur.), Proceedings of the International Scientific Conference “Trade Perspectives 2018: Contemporary aspects and role of international trade”, 28-29. studeni 2018., Zagreb, Hrvatska, Ekonomski fakultet – Zagreb & Hrvatska gospodarska komora, str. 107-124.

Štulec, I., Damić, M. i Ćuruvija, M. (2019.), Contingency of Business Model and Retail Internationalization the Evidence from Croatian Drugstore Market, u: Baković, T., Naletina, D. i Petljak, K. (ur.), Proceedings of the International Scientific Conference “Trade Perspectives 2019: Business model innovations in domestic and international trade“, 28-29. studeni 2019., Zagreb, Hrvatska, Ekonomski fakultet – Zagreb & Hrvatska gospodarska komora, str. 59-79.

Damić, M., Štulec, I. i Naletina, D. (2019.), Study on national culture and innovation in Eastern Europe. U: Beker, V., Lackovic, A., Pavelin, G. (ur.), Book of Proceedings of 40th International Scientific Conference on Economic and Social Development, 10.-11. svibnja 2019., Buenos Aires, Argentina, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Facultad de Ciencias Economicas, Universidad de Buenos Aires, University North, Faculty of Management University of Warsaw and Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, str. 260-269.

Štulec, I. (2019.), Pojam i vrste baznog rizika na tržištu vremenskih izvedenica, Ekonomski pregled, 70(4), str. 650-673.

Matić, K., Petljak, K. i Štulec, I. (2019.), Prihvaćenost samoposlužnih blagajni prilikom kupovine robe široke potrošnje među mladim potrošačima u Hrvatskoj, Ekonomski pregled, 70(2), str. 301-339.

Štulec, I., Petljak, K. i Naletina, D. (2019.), Weather impact on retail sales: How can weather derivatives help with adverse weather deviations?, Journal of Retailing and Consumer Services, (49), str. 1-10.

Štulec, I., Naletina, D. i Petljak, K. (2020.), Blagdanska kupovina: Smanjujemo potrošnju i kupujemo poklone samo uskom krugu obitelji i prijatelja, Progressive magazin, 18(2914), str. 66-68.

Dumbović, D., Štulec, I. (2020.), Ekološka osviještenost mladih potrošača u RH, Suvremena trgovina, 45(4), str. 76-78.

Štulec, I. (2020.), Covid-19 and commodity futures market. u: Baković, T., Naletina, D. i Petljak, K. (ur.), Proceedings of the International Scientific Conference “Trade Perspectives 2020: The interdependence of COVID-19 pandemic and international trade“, 26-27. studeni 2020., Zagreb, Hrvatska. Ekonomski fakultet – Zagreb & Hrvatska gospodarska komora, str. 55-72.

Naletina, D., Petljak, K., i Štulec, I. (2020.), The Interdependence of Institutional Framework and Business Success of Internationally Oriented Croatian Road Freight Transporters, Tehnički vjesnik: znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, 27(4), str. 1293-1300.

OSTALI IZVORI:

IRB (2020.), Hrvatska znanstvena bibliografija, preuzeto 21. srpnja 2020. s https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/300126

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Ekonomski fakultet: Ivana Štulec, preuzeto 21. srpnja 2020. s https://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-ivana-stulec-31125/31125

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2022), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ivana Štulec, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C5%A1/ivana-%C5%A1tulec