Irena Šimek Klarić

Irena Šimek Klarić

Irena Šimek Klarić, mag. oec. (Zagreb, 12. I. 1985. -), koordinator dolazne mobilnosti

Irena Šimek Klarić rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i VII. gimnaziju. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski naziv magistar ekonomije.

Svoje prvo radno iskustvo stječe kao promotor jedne marketinške agencije, nastavlja sa administrativno komercijalističkim poslovima u više poslovnih tvrtki, te radi kao instruktor plesa. Tijekom studija radila je kao demonstrator na Katedri za trgovinu. Godine 2011. zapošljava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u studentskoj referadi kao referent za preddiplomski i diplomski studij.

2012. godine prelazi na novo radno mjesto stručnog suradnika u Uredu za međunarodnu suradnju kao koordinator dolazne mobilnosti, te nastavlja s radom do danas na poslovima odlazne i dolazne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Od 2018. godine sudjeluje u poslovima nacionalnih i međunarodnih akreditacijskih procesa za vrednovanje kvalitete sveučilišta i sastavnica u postupku akreditacije i reakreditacije visokih učilišta.

Sudjelovala je u programu Erasmus+ mobilnosti osoblja u svrhu stručnog osposobljavanja na University of Huelva, Španjolska, pohađala je više stručnih seminara i edukacija tijekom rada.

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Irena Šimek Klarić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1YU2FFX6-xAoOos3Vo01S-jkFHu0hiTfP/edit [upisati datum pristupanja]