Boško Šego

Boško Šego

Prof. dr. sc. Boško Šego (Sinj, 23. XII. 1952. –), redoviti profesor u trajnom zvanju

Profesor Šego rodio se u Sinju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Maturirao je u Gimnaziji Dinko Šimunović 1971. godine. U osnovnoj školi i gimnaziji učestvovao je na općinskim i republičkim natjecanjima iz matematike, fizike, kemije i biologije sa zapaženim rezultatima. Nagrađivan je za literarne sastave. U gimnaziji je 3 godine bio glavni i odgovorni urednik školskog lista Kamičak (po mletačkoj tvrđavi iz početka 18. stoljeća izgrađenoj u staroj jezgri Sinja) u kojemu je objavljivao svoje uratke (pjesme, humoreske, vinjete, karikature, križaljke). 1971. upisao je u Zagrebu studij praktične matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u kojem je diplomirao 1975. obranivši rad pod nazivom Karakteristični operatori i time stekao diplomu inženjera matematike. Od 1. ožujka 1976. radio je kao profesor matematike u srednješkolskom centru u Vrbovcu, a od 1. rujna 1976. zaposlen je u svojstvu asistenta na Odjelu za kvantitativne metode Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završio je 1982. znanstveni poslijediplomski studij Politika ekonomskog razvoja i metoda analize, smjer Kvantitativne metode analize (voditelj prof. dr. sc. Ljubomir Martić), obranivši magistarski rad pod nazivom Primjena nelinearne regresije u ocjenjivanju parametara Paretove funkcije distribucije osobnih dohodaka (mentor prof. dr. sc. Ljubomir Martić), a 1990. stekao je doktorat iz područja društvenih znanosti, polje ekonomskih znanosti obranivši doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu - Zagreb pod nazivom Modeli otplate kredita u uvjetima inflacije (mentor prof. dr. sc. Ljubomir Martić). Vijeće Ekonomskog fakulteta-Zagreb 1991. godine izabralo ga je u zvanje docenta za znanstveno područje ekonomije, disciplinu financijska matematika, 1997. godine u zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomskih znanosti, predmete Matematika i Financijska matematika, 2003. godine u zvanje redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomskih znanosti, predmete Financijska matematika i Ekonometrija, a u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 2009. godine. Dužnost pročelnika Katedre za matematiku obnašao je u razdoblju 1992.-1994. i u razdoblju 2018.-2020.

Bio je član Organizacijskog odbora SYM-OP-IS-a, jedan je od utemeljitelja Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, član je uredništva Matematičko-fizičkog lista, kao član uredništava nekoliko izdavačkih kuća uložio je mnogo truda i znanja u pisanje srednješkolskih udžbenika iz matematike i statistike (autor/koautor je preko 40 udžbenika za srednje škole), a i za sve kolegije koje je predavao u dosadašnje 44 godine rada na Fakultetu napisao je udžbenik (u pravilu su doživjeti više izmijenjenih i dopunjenih izdanja). Veliki trud ulože i u edukaciju mlađih kolega. Svoje radove izlagao je i objavio u zbornicima uglavnom međunarodnih znanstvenih skupova. Profesor Šego aplicira matematiku u ekonomiju pri čemu je riječ pretežito o radovima iz financijske matematike, ekonometrije, matematičke ekonomije i matematičkih financija.

VAŽNIJA DJELA:

Izbor knjiga:

Šego, B., Lukač, Z. i Gardijan Kedžo, M. (2019) Financijska matematika. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Šego, B., Gardijan, M., Škrinjarić, T. (2018). Odabrana poglavlja matematičkih metoda za upravljanje

financijskom imovinom. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb.

Šego, B. i Lukač, Z. (2014) Financijska matematika. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb.

Šego, B., Škrinjarić, T., Kojić, V. (2014). Odabrana poglavlja matematičke ekonomije. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb.

Šego, B., Salamon Padjen, Ð., Škrinjarić, T. (2014). Matematika 4, udžbenik sa zbirkom zadataka za ekonomske i komercijalne škole, IV. razred. Zagreb: Alka script.

Šego, B., Pivac, S. (2014). Statistika, udžbenik i zbirka zadataka. Zagreb: Alka script.

Šego, B., Lukač, Z. (2011). Financijska matematika. Zagreb: RRiF Plus.

Aljinović, Z., Šego, B., Marasović, B. (2011). Financijsko modeliranje. Split: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Neralić, L., Šego, B. (2009). Matematika. Zagreb: Element.

Šego, B. (2008). Financijska matematika. Zagreb: Zgombić & Partneri.

Šego, B. (2005). Matematika za ekonomiste. Zagreb: Narodne novine.

Šego, B. (2000). Matematika za ekonomiste. Zagreb: Potecon.

Relić, B., Šego B., Vojvodić-Rosenzweig, V. (1996). Matematika za IV. razred ekonomskih škola (udžbenik i zbirka zadataka). Zagreb: Neodidacta.

Šego B. (1991). Modeli otplate kredita s revalorizacijom. Zagreb: Informator.

Relić, B., Šego B. (1989). Jedan model varijabilnog anuiteta amortizacije zajma. Zagreb: Institut za javne financije.

Relić, B., Šego, B.(1988). Financijska matematika 2. Zagreb: Birotehnika.

Šego, B. (1987) Primijenjena matematika 2. Zagreb: Birotehnika.

Dabčević, A., Dravinac, N., Franić I., Šego, B., Sekulić B. (1987). Matematika za ekonomiste (Zbirka zadataka sa teorijom i komentarom). Zagreb: Informator.

Značajniji znanstveni radovi:

Škrinjarić, T., Šego, B. (2019) Risk connectedness of selected CESEE stock markets: spillover index approach. China Finance Review International, 7, 26

Škrinjarić, T., Šego, B. (2019) Grey Systems Modeling as a Tool for Stock Price Prediction. Proceedings of the The 15th International Symposium on Operational Research. Bled: 429-434

Šego, B., Škrinjarić, T. (2018) Kvantitativna istraživanja Zagrebačke burze - pregled istraživanja od osnutka do 2018. godine. Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 69 (6): 655-734.

Škrinjarić, T., Šego, B. (2018) Exploring herding investment behaviour on Zagreb Stock Exchange. Proceedings of the ISCCRO - International Statistical Conference in Croatia. Zagreb: 146-153.

Škrinjarić, T., Šego, B. (2016) Asset allocation and regime switching on Croatian financial market. Croatian operational research review, 7, 2: 201-215.

Škrinjarić, T., Šego, B. (2016) Dynamic Portfolio Selection on Croatian Financial Markets: MGARCH Approach. Business systems research journal : international journal of the Society for Advancing Business & Information Technology (BIT), 7, 2; 78-90.

Škrinjarić, T., Šego, B. (2015) Dynamic modeling of stock and bond return correlation in Croatia. Proceedings of the 13th International Symposium on Operational: Slovenian Society Informatika - Section for Operational Research: 419-424.

Šego, B., Gardijan, M., Škrinjarić, T. (2014). Izračun viših momenata distribucije pomoću VBA programskog jezika u Excelu. Proceedings of the 37th International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics: MIPRO 2014, Opatija: 1134-1139.

Škrinjarić, T., Šego, B. (2014) Estimating temporary and permanent stock price innovations on Croatian capital market. Croatian Operational Research Review, Vol. 5, No. 1: 25-33.

Šego, B., Škrinjarić, T. (2012). Modeliranje dnevne sezonalnosti prinosa na Zagrebačkoj burzi. U zbirnoj znanstvenoj knjizi Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta. (Urednici: Aljinović, Z., Marasović, B.), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split

Šego, B., Gardijan, M., Kojić, V. (2012). Trajanje obveznica: pravila i primjene. U zbirnoj znanstvenoj knjizi Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split: 5-26.

Šego, B., Gardijan, M. (2012) Analiza strategije dugi straddle. U zbirnoj znanstvenoj knjizi Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog tržišta. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split: 61-76.

Marasović, B., B. Šego, I. Marasović (2011) Comparative Analysis of Lattice Based Option Pricing Models. The Business Review. Vol. 17, No. 1: 121-128.

Šego, B. (1995) Mjerenje elastičnosti na luku. Ekonomika. 10-12: 609-642

Značajniji stručni radovi:

Šego, B. (2017) Sjećanje na prof. dr. Ljubomira Martića (Knin, 4. travnja 1922. – Zagreb, 19. kolovoza 2017.) Ekonomski pregled, 68 (6) 715-718

Aljinović, Z., Marasović, B., Šego B. (2009). Vrednovanje opcija Black-Scholesovim modelom i binomnim modelom upotrebom Excela. Računovodstvo i financije. 12: 118-124.

Šego, B., Prga, I., Perčević, H. (2005) Matematička formulacija operativnog i financijskog modela leasinga i traženje optimalnih rješenja za korisnika leasinga, Znanstvena istraživanja: Ekonomski fakultet – Zagreb: 308-328.

Šego B. (2003). O jednoj konverziji zajma. Računovodstvo i financije, god. XLIX, 6, 37-45.

NAGRADE I PRIZNANJA:

Nagrada "Mijo Mirković" (1987) za znanstveni rad Jedno poopćenje neegzaktnih Newtonovih metoda za problem ocjene parametara nelinearnih funkcija regresije.

Sveučilište u Splitu - Ekonomski fakultet (2008): Priznanje za vrijedno znanstveno djelo za suautorstvo u knjizi (sveučilišnom udžbeniku) Financijsko modeliranje.

Sveučilište u Splitu - Ekonomski fakultet (2009): Priznanje za uspješnu suradnju s Fakultetom

Nagrada "Mijo Mirković" (2014) za sveučilišni udžbenik Odabrana poglavlja matematičke ekonomije. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb (suautori Škrinjarić, T., Kojić, V.)

Nagrada "Ljubomir Martić" (2019) za sveučilišni udžbenik Odabrana poglavlja matematičkih metoda za upravljanje financijskom imovinom. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb (suautorice Margareta Gardijan Kedžo, M. i Škrinjarić, T.)

OSTALI IZVORI:

IRB (2020) Hrvatska znanstvena bibliografija. [online] Zagreb: Institut Ruđer

Bošković. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/46286 [21.7.2020.]

Knjižnice IRB (2003) Tko je tko u hrvatskoj znanosti: Boško Šego [online]. Zagreb: Knjižnice Instituta R. Bošković. Dostupno na: http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=1469 [21.7.2020.]

ORCID (2020) Boško Šego [online]. Dostupno na: https://orcid.org/0000-0003-0127-3572 [21.7.2020.]

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Boško Šego [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/bsego [21.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Boško Šego [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1cKPh4g_mywCJV_VFrSIYaRmotfjFSpuf/edit [upisati datum pristupanja]