Ankica Švob

Ankica Švob

Ankica Švob, prof. (Split, 8. VI. 1958. -), predavač

Ankica Švob rođena je 1958. godine u Splitu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zagrebu. Nakon završene gimnazije upisuje studij Njemačkog jezika i Filozofije na Zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Znanje njemačkog jezika usavršava na tečajevima Bečkog univerziteta. Tijekom četvrte godine studija vodi tečajeve njemačkog jezika u Školi za strane jezike, Varšavska 14. Diplomirala je 1984. godine i zaposlila se u Školi za strane jezike, Varšavska 14. Tijekom rada u Školi za strane jezike pohađala je seminare za stručno usavršavanje u Crikvenici te seminar u Augsburgu.

Neposredno nakon zapošljavanja 1984. počinje se baviti prevođenjem te polaže ispit za stalnog sudskog tumača na Zagrebačkom Županijskom sudu.

U razdoblju od 1989. do 1991. započinje i dovršava svoj autorski rad na projektu Deutsch für kleine Leute koji je rezultirao publiciranjem udžbenika, kazeta, transkripta auditivnog zapisa, dijafilmova i priručnika za nastavnike. Goethe institut joj je nakon završenog rada na ovom projektu dodijelio stipendiju za stručno usavršavanje autora udžbenika u Bukureštu.

U razdoblju od 2001. do 2002. bila je mentor studentima Filozofskog fakulteta. Tijekom tog perioda u nekoliko navrata je nagrađivana za svoj rad zbog velikog postotka reupisa svojih polaznika.

Godine 2003. započinje njezina suradnja s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu na poslovima prevođenja i predavanjima izvanrednim studentima u Zadru. Godine 2004.održala je nastupno predavanje na temu „Zur Sicherheit im Verkehrswesen“ temeljem kojeg ju je fakultetsko Vijeće Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu izabralo u zvanje predavača. Iduće 2005. godine Fakultet prometnih znanosti je zapošljava na određeno vrijeme kao predavača njemačkog jezika za studente prve i druge godine studija.

Te iste 2005.godine radila je i kao vanjski suradnik na Visokoj poslovnoj školi za hotelski i turistički menadžment „Utilus“ u Zagrebu. Iduće 2006. godine zapošljava se kao predavač poslovnog njemačkog jezika na Visokoj poslovnoj školi „Utilus“ gdje izrađuje i provodi petogodišnji program poslovnog njemačkog jezika na prijediplomskom i specijalističkom diplomskom studiju hotelskog i turističkog menadžmenta.

Godine 2013. zapošljava se kao predavač poslovnog njemačkog jezika na Visokoj poslovnoj školi „Libertas“ na studiju hotelskog i turističkog menadžmenta.

Godine 2014. radi kao vanjski suradnik Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sudjeluje u Programu stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika, Modul: Kvalitetno obrazovanje na Sveučilištu DIU LIBERTAS u provedbi Centra „Stjepan Matičević“ Svučilišta u Zadru.

Godine 2015. postaje član Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama na čijim skupovima i radionicama redovito učestvuje. Na III stručno-znanstvenom skupu“ 2015. bila je izlagač na temu „ Igrani film kao okvir za razvoj komunikacijskih vještina“.

Godine 2015. zapošljava se nakon održanog nastupnog predavanja na temu „Strategien und linguistische Richtlinien bem Vorstellungsgespräch“ kao predavač poslovnog njemačkog jezika na katedri za Poslovne strane jezike Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje radi i djeluje do danas.

DJELA:

Domović, A. (1991) Deutsch für kleine Leute 1. Zagreb:Škola za strane jezike, Varšavska 14.

Domović-Švob, A. (1933) Deutsch für kleine Leute 1: Tonbandtranskription. Zagreb: Škola za strane jezike, Varšavska 14. ISBN 86-7805-008-X

Domović-Švob, A. (1994) Deutsch für kleine Leute 1: Lehrerhandbuch – vorläufige Fassung. Zagreb: Škola za strane jezike AG, Varšavska 14

Švob, A. (2010) Poslovni njemački jezik u studiju turističkog i hotelskog menadžmenta. Zagreb: Acta Turistica Nova (4)-No.1-pp.1-120, Zagreb, svibanj 2010.: „Utilus“ Visoka poslovna škola, Ul. Grada Mainza 21, str.43-53. ISSN 1846-4394

Švob, A. (2013) Prijevod dijelova gramatike „Deutsch Express“ H.J. Heringera. Zagreb: Internetske stranicama Visoke poslovne škole „Utilus“.

Švob, A. (2013) Vježbe za kolokvij(1) iz kolegija Poslovni njemački jezik 1, 2, 3, gramatičke vježbe za trogodišnji prijediplomski studij turističkog i hotelskog menadžmenta. Zagreb: Internetske stranicama Visoke poslovne škole „Utilus“.

Švob, A. (2015) Igrani film kao okvir za razvoj komunikacijskih vještina. Zagreb: Zbornik radova III. stručno-znanstvenog skupa Od teorije do prakse u jeziku struke Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, Zagreb, 20. i 21.veljače 2015.: Udruga nastavnika jezika struke na str.159-166: ISSN 1849-9279

Petanjek, M, Švob, A. (2020) Deutsch im Geschäftsalltag 1für Anfänger, Handbuch und Übungsbuch mit dem Lösungsteil. Zagreb: Ekonomski fakultet - Zagrebu. ISBN 978-953-346-086-4 (elektronsko izdanje)

OSTALI IZVORI:

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Ankica Švob [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/poslovni-strani-jezici/clanovi-30472/ankica-svob-30578/30578 [21.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ankica Švob [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1DDr6t483eE0hRAJpp4RIBfFm6vS8KlLZ/edit [upisati datum pristupanja]