Anja Špoljarić

Anja Špoljarić

Anja Špoljarić, mag. oec. (Sisak, Hrvatska, 15.VII.1994. -), asistent

Anja Špoljarić, magistra ekonomije, rođena je u Sisku 1994. godine. Ubrzo seli u Zagreb gdje pohađa osnovnu školu koju završava kao odlična učenica nakon čega upisuje XV. gimnaziju Zagreb, smjer informatičko-matematički. Maturira 2013. nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Poslovna ekonomija. Kolegij Marketing ju tokom druge godine studiranja usmjerava ka izbornim kolegijima Odnosi s javnošću i Oglašavanje na kojima 2015. postaje demonstratorica. Demonstrature proširuje i na kolegije Integrirana marketinška komunikacija i Upravljanje marketingom. Tokom studija radi nekoliko različitih studentskih poslova koji joj daju uvid u direktnu komunikaciju s potrošačima čime dodatno potvrđuje želju za radom u području komunikacija i upisivanjem smjera marketing. S poslom demonstratora nastavlja sve do 2018. kada diplomira magna cum laude na Ekonomskom fakultetu Zagreb, smjer marketing. Rad na Fakultetu nastavlja i nakon demonstratura zapošljavanjem na poziciji doktorandice na projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali, mjerenje i odnos s povezanim konceptima. Svoj rad vrši kao asistentica na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a istraživačke interese usmjerava problematici projekta na kojem radi – internoj komunikaciji te dodatno povezanost interne komunikacije i eksterne percepcije organizacije.

DJELA:

Tkalac Verčič, A. & Špoljarić, A. (2020) Managing internal communication: How the choice of channels affects internal communication satisfaction. Prihvaćen za objavljivanje u Public relations review. [Preprint] doi:10.1016/j.pubrev.2020.101926.

OSTALI IZVORI:

Pejić-Bach, M. (2020) Ekonomski fakultet: Anja Špoljarić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/marketing-29782/clanovi/anja-spoljaric-mag-oec/41444 [17.7.2020.]

ResearchGate GmbH (2008-2020) Anja Špoljarić [online]. Dostupno na: https://www.researchgate.net/profile/Anja_Spoljaric [17.7.2020.]

CITIRANJE:

EFZG (2020) Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Anja Špoljarić [online]. Zagreb: Ekonomski fakultet. Dostupno na: https://sites.google.com/d/1rL4oiNC38DU51zrio8Ic48i4mF1eZ2yN/p/1pnTQXdDhw2VPrRhlhjC5SdQjpjdERNY8/edit [upisati datum pristupanja]