Aleksandar Đurašević

Dr. Aleksandar Đurašević (Osijek, 12. XII. 1922. – Zagreb, 25. III. 1974.), honorarni redoviti profesor

Aleksandar Đurašević rođen je 1922. godine u Osijeku. Diplomirao je 1949. godine na Tehničkom fakultetu u Zagrebu i stekao stručni naziv diplomiranog inženjera. Znanstveni stupanj doktora tehničkih znanosti iz područja organizacije i ekonomike proizvodnje strojeva i postrojenja postigao je 1964. godine obranivši disertaciju pod nazivom „Prilog teoriji dozvoljenih odstupanja dimenzija strojnih dijelova“.

 

Od 1952. do 1954. godine radio je kao voditelj pripreme rada i tehnolog u Tvornici motora Zagreb, pa  kao referent za pripremu rada i voditelj grupe za organizaciju u Centru za proizvodnost u Zagrebu od 1954. do 1957. godine. Za redovitog profesora Fakulteta strojarstva i brodogradnje izabran je 1968. godine i u tom zvanju predavao do 1974. godine. Đurašević je bio vrlo aktivan u visokoškolskoj nastavi od 1957. godine, a jedan je od stvaralaca Visoke tehničke škole u Zagrebu, gdje je kao nastavnik uveo niz novih predmeta afirmirajući znanstveno područje organizacije rada („Projektiranje tehnoloških procesa“, „Unutrašnje uređenje tvornica“, „Uvod u organizaciju rada“ itd.). Bio je dekan Visoke tehničke škole (1961.-1964.), te u istoj školi predsjednik Savjeta (1964.-1965.), starješina Zavoda za organizaciju  (1966.-1967.), te starješina strojarsko-proizvodnog odjela Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (1967.-1970.), predstojnik Katedre za organizaciju poduzeća (1967.-1970.) i predstojnik Matice za organizaciju rada (1971.-1972.). Aktivno je sudjelovao na poslijediplomskim studijima na Fakultetu ekonomskih nauka gdje je predavao predmete „Metoda naučnog rada“ (1966., 1972/73.), „Ekonomika i organizacija proizvodnje (sa automatizacijom i kibernetkom“ (1968.-1972.) i „Teorija proizvodnje“ (1973.). Predavao je i na Elektrotehničkom, Šumarskom, Građevinskom i Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, kao i na fakultetima u Splitu, Sarajevu, Moskvi, Aachenu, Dresdenu itd. Između ostalog, bio je honorarni nastavnik na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu za predmete „Tehnika kontrole“ i „Priprema rada“ (1957.-1959.), te za predmet „Operativno istraživanje i linearno programiranje“ (1964/65.). Kao honorarni redovni profesor predavao je na Fakultetu ekonomskih nauka predmet „Automatizacija proizvodnih procesa“ (1972/73.).

 

Za svoj rad dobio je više društvenih priznanja, između ostalog Zlatnu plaketu Visoke privredne škole u Zagrebu (1966.), Orden rada sa zlatnim vijencem (1971.) te nagradu „Nikola Tesla“ temeljem odluke Odbora Sabora SRH za dodjelu nagrada znanstvenim radnicima (1973.). Posmrtno mu je dodijeljena Velika medalja Fakulteta strojarstva i brodogradnje za posebne zasluge na unaprjeđivanju rada i razvoja fakulteta (1974.).

 

VAŽNIJA DJELA:

Đurašević, A. (1958.), Priprema rada i kontrola, Zagreb: Visoka privredna škola.

Đurašević, A. (1961.), Projektiranje tehnološkog procesa“, Zagreb: Visoka tehnička škola.

Đurašević, A. (1963.), Planiranje i povećanje proizvodnje, Zagreb: Zavod za unapređivanje produktivnosti rada. (koautor)

Đurašević, A. (1978.), Unapređivanje proizvodnje“, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet – Zagreb (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 334-335.

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet – Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Aleksandar Đurašević, Zagreb: Ekonomski fakultet, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%91/aleksandar-%C4%91ura%C5%A1evi%C4%87