Stjepan Češljaš

Stjepan Češljaš

Dr. Stjepan Češljaš (Šćepanje kod Novog Marofa, 30. III. 1923. – Zagreb, 24. I. 2023.), izvanredni profesor

Stjepan Češljaš rođen je 1923. godine u Šćepanju kod Novog Marofa. Diplomirao je 1960. godine na Odjelu geografije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1964. godine obranivši rad pod naslovom "Analiza i koncepcija turističkog razvoja zagorskih toplica", a doktorirao je 1988. godine obranivši disertaciju pod naslovom „Model razvojnog prostornog planiranja u turizmu”.

 

Od 1963. do 1965. godine bio je stručni suradnik Zavoda za ekonomiku turizma u Zagrebu, od 1966. do 1968. godine pomoćnik glavnog tajnika za poslove analize Turističkog saveza Zagreba, od 1968. do 1970. godine savjetnik Centra za ekonomski razvoj grada Zagreba, Zavoda za planiranje i biroa Planturist, poduzeća za ekonomske usluge Interagent od 1970. do 1973. godine.

Na Fakultetu za vanjsku trgovinu zapošljava se 1973. godine, a nakon integracije od 1985. godine radio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na Katedri za turizam Ekonomskog fakulteta u Zagrebu radio je od njenog osnutka 1997. godine, te je bio jedan od prvih nastavnika nakon službene prve verifikacije sastava katedre 1999. godine. Uz redovnu nastavu predavao je na poslijediplomskom studiju iz Ekonomike turizma. Od 1991. godine bio je nositelj kolegija „Turistička geografija“, a od 1997. godine, s dr. Miljenkom Bilenom, i kolegija „Ekonomika resursa i ekološki aspekti međunarodnog turizma“. Na Fakultetu je radio do odlaska u mirovinu 1999. godine.

 

VAŽNIJA DJELA:

Pirjavec, B. i Češljaš, S. (1984.), Studija razvoja naturističkog kampa „Ulika“ kod Poreča, Zagreb: Zavod za istraživanje turizma.

Pirjavec, B. i Češljaš, S. (1984.), Studija razvoja hotelskog kompleksa „Materada“ kod Poreča, Zagreb: Zavod za istraživanje turizma.

Pirjavec, B. i Češljaš, S. (1984.), Dugoročni razvoj turizma općine Biograd na moru: (materijal za raspravu), Zagreb: Zavod za istraživanje turizma.

Češljaš, S. (1989.), Planovi i program turističkog razvoja, Acta turistica, 1(1), 33-40.

Pirjavec, B. i Češljaš, S. et al (1990.), Objektivizacija razvojnih mogućnosti i utvrđivanje realne koncepcije razvoja turizma u Jugoslaviji, Zagreb: Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Češljaš, S. (1993.), Prostorni aspekti razvoja turizma u hrvatskome pomorskome gospodarstvu, Zbornik radova Pomorskog fakulteta, (2), 201-208.

Češljaš, S. et al (2001.), Riječni turizma, Zagreb: Masmedia.

 (Pripremila: Z. U. B.)

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), 100 godina Ekonomskog fakulteta Sveučili'šta u Zagrebu: 1920-2020, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet.

Golden marketing (1996.), Tko je tko u hrvatskom gospodarstvu, Zagreb: Golden marketing, 86-87.


FOTOGRAFIJA:

Večernji list (2023.), preuzeto 22. ožujka 2023. s https://sjecanje.vecernji.hr/prof-dr-stjepan-cesljas/  

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Stjepan Češljaš, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/stjepan-%C4%8De%C5%A1lja%C5%A1