Marijana Čulina

Marijana Čulina

Marijana Čulina (Mostar, 21. travnja 1987.), koordinatorica za mobilnost

Marijana Čulina rođena je u Mostaru. Završila je Osnovnu školu Antuna Branka i Stanislava Šimića u Drinovcima, a srednju Ekonomsku školu završila je u Imotskom.

Od 2017. god zaposlena je u Uredu za međunarodnu suradnju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu koordinatorice za mobilnost.

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2020.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Marijana Čulina, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://lef.net.efzg.hr/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/marijana-%C4%8Dulina