Franc Černe

Franc Černe

Dr. Franc Černe (Zgornji Kašelj, Slovenija, 30. III. 1923. – Ljubljana, Slovenija, 24. VIII. 2012.), honorarni nastavnik

Franc Černe rođen je 1923. godine u radničkoj obitelji u Zgornji Kašelji kod Ljubljane. Učiteljski tečaj završio je u Ljubljani, ali je 1944. godine uhapšen i zatvoren u Dachauu. Nakon rata završio je gimnaziju, a 1946. godine upisao Ekonomski fakultet u Ljubljani te diplomirao 1950. godine. Od 1946. do 1948. godine studirao je na Zavodu za planiranje u Ljubljani. Doktorirao je 1958. godine obranivši disertaciju pod naslovom „Planski i tržišni mehanizam u ekonomskoj teoriji socijalizma“, za koju je 1960. godine nagrađen Cankarovom nagradom. Od 1951. godine radio je kao asistent na političkoj ekonomiji na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. U akademskoj godini 1954/55. bio je doktorand na London School of Economics, a 1961/62. bio je gostujući profesor na Sveučilištu Berkeley u SAD-u. Za docenta je izabran 1960. godine, za izvanrednog profesora 1966. godine i 1971. godine za redovnog profesora iz područja komparativne analize ekonomskih sustava. Na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani radio je do odlaska u mirovinu 1993. godine. Predavao je i na Višoj upravnoj školi u Ljubljani, Pomorskoj školi u Portorožu, Ekonomskom fakultetu u Osijeku i Političkoj školi Centralnog komiteta (CK) Saveza komunista Jugoslavije (ZKJ) u Kumrovcu. Na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu predavao je kao honorarni nastavnik.

Smatra se jednim od ključnih profesora u oblikovanju studija ekonomije na Sveučilištu u Ljubljani, a postavio je temelje sveučilišnog studija komparativne analize ekonomskih sustava koji je ukazao na snage i slabosti kapitalizma i socijalizma. Nakon 1990-te bavio se pitanjima tranzicije jugoslavenskog i slovenskog gospodarstva. Postavio je temelje socioekonomske analize, koja spaja stajališta institucionalne i neoklasične ekonomske teorije. 

Nagradu u povodu 50-te obljetnice Sveučilišta u Ljubljani dobio je 1970. godine, 1976. godine dobio je Kidričevu nagradu za djelo Teorijski problemi našeg društvenog i gospodarskog sustava, a 1991. nagradu Saveza ekonomista za djelo Jugoslavenski samosvoj -Upravljanje gospodarstvom: u teoriji i praksi. Bio je počasni član Saveza slovenskih ekonomista, a 1993. postao je profesor emeritus na Sveučilištu u Ljubljani.

VAŽNIJA DJELA:

Černe, F. (1957.), Osnove savremene teorije cijena, Zagreb: Visoka privredna škola.

Černe, F. (1959.), Ekonomija FLRJ, Ljubljana: Uradni list LRS.

Černe, F. (1960.), Planiranje i tržišni mehanizam u ekonomskoj teoriji socijalizma , Ljubljana: Cankarjeva založba.

Černe, F. (1961.), Uvod v analizo trga in cen, Maribor: Obzorja.

Černe, F. (1963.), Politična ekonomija: priročnik za študij, Ljubljana: Uradni list.

Černe, F. (1966.), Ekonomija iz novego zornego kota, Ljubljana: Cankarjeva založba.

Černe, F. (1968.), Ekonomski sistemi in ekonomski problemi: uvod v primerjalno analizo, Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Černe, F. (1969.), Abeceda ekonomije, Ljubljana: Mladinska knjiga.

Černe, F. (1979.), Shvaćanje ekonomskog (privrednog) sistema u razvoju naše ekonomske misli, Zagreb: Informator.

Černe, F. (1979.), Manifest neosocializma: (prolegomena), Ljubljana: Anthropos.

Černe, F. (1983.), Primerjalna analiza ekonomskih sistemov: razvoj kapitalističnega sistema, Ljubljana: Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča.

Černe, F. (1989.), Jugoslavensko samoupravno gospodarstvo: v teoriji i praksi, Ljubljana: Gospodarski vestnik.

Černe, F. (1990.), Primerjalna analiza ekonomskih sistemov: vodič za instrukcije in vaje, Ljubljana: Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča.


(Pripremila: Z. U. B.)

OSTALI IZVORI:

Grgič, M. (2018.), Slovenska biografija, preuzeto 21. ožujka 2023. s https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020960/


FOTOGRAFIJA:

Ekonomska fakulteta (2012.), V spomin prof. dr. Franc Černe, preuzeto 30. ožujka 2023. s http://www.ef.uni-lj.si/content/other/zalna_knjiga/franc_cerne/default.asp?Nav=2

 

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Franc Černe, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/franc-%C4%8Derne