Ferdo Čulinović

Ferdo Čulinović

Dr. Ferdo Čulinović (Karlovac, 17. V. 1897. – Zagreb, 15. IX. 1971.), honorarni nastavnik

Ferdo Čulinović rođen je 1897. godine u Karlovcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Senju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1922. godine.

OD 1919. do 1924. godine radio je u carinskoj službi u Splitu Nakon toga počinje raditi u pravosuđu, najprije kao državni tužilac u Subotici od 1924. do 1928. godine, a nakon toga u sudstvu do 1942. godine. Bio je predsjednik okružnih sudova u Gospiću, Varaždinu, Pančevu, Požarevcu i Beloj Crkvi. Pristupa partizanskom odredu 1943. godine te postaje vijećnik Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, pa predstojnik Odjela za pravosuđe, sekretar Zakonodavne komisije te sekretar Komisije za ratne zločine.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu radio je od 1945. do umirovljenja 1967. godine. Akademske godine 1956/57. bio je honorarni nastavnik na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu iz predmeta „Uvod u nauku o društvu, o državi i o pravu“ koji je bio sadržan u prijelaznom nastavnom planu po kojem se nastava odvijala od 1954. godine, a do uvođenja novog nastavnog plana. Navedeni je predmet prethodio uvođenju predmeta „Sociologija“.

Od 1955. godine bio je dopisni, a od 1962. godine redovni član JAZU-a.

Odlikovan je Ordenom bratstva i jedinstva i Ordenom zasluga za narod, a Nagradu za životno djelo „Božidar Adžija“ dobio je 1967. godine.

VAŽNIJA DJELA:

Čulinović, F. (1930.), O slobodi volje, (s. l.).(s.n.).

Čulinović, F. (1931.), Dušanov zakonik, Beograd: (s. n.).

Čulinović, F. (1931.), Pravo "naglavice" i osnivanje zemlj. knjiga,  Beograd: (s. n.).

Čulinović, F. (1932.), Baštinsko pravo tapijskog sistema, Zagreb, (s. n.).

Čulinović, F. (1934.), Žena u našem krivičnom pravu, Beograd, (s. n).

Čulinović, F. (1938.), Narodno pravo: zbornik pravnih misli naših narodnih umotvorina, Beograd: (s. n.)

Čulinović, F. (1946.), Pravosuđe u Jugoslaviji, Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske.

Čulinović F. (1949.), Izgradnja novog jugoslavenskog sudstva u tečaju oslobodilačkog rata, Sarajevo: Pravni fakultet.

Čulinović, F. (1951.), 1918 na Jadranu, Zagreb: Glas rada.

Čulinović, F. (1952.), Razvitak jugoslavenskog federalizma, Zagreb: Školska knjiga.

Čulinović, F. (1959.), Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja XIX. i XX. vijeka, Zagreb: Školska knjiga.

Čulinović, F. (1961.), Jugoslavija između dva rata, Zagreb: JAZU.

Čulinović, F. (1963.), Državnopravni razvitak Jugoslavije, Zagreb: Školska knjiga.

Čulinović, F. (1969.), Državnopravni razvitak Vojne Krajine s naročitim osvrtom na Slavoniju, Zagreb: JAZU.

Čulinović, F. (1970.), Okupatorska podjela Jugoslavije, Beograd: Vojnoizdavački zavod.

 (Pripremila: Z. U. B.)

 

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet (1980.), 60 godina Ekonomskog fakultet u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 332.

Čulinović, F. (2021.), Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, preuzeto 23. ožujka 2023. s http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13525  

 

FOTOGRAFIJA:

Wikipedia (2022.), Ferdo Čulinović, preuzeto 23. ožujka 2023. s https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B

CITIRANJE:

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Ferdo Čulinović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/ferdo-%C4%8Dulinovi%C4%87