Eugen Čehović

Eugen Čehović, prof. (?, 1894. - Zagreb, 18. VI. 1975.), honorarni nastavnik

Eugen Čehović rođen je 1894. godine. Na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu radio je kao honorarni nastavnik ruskog jezika do 1948. godine.

OSTALI IZVORI:

Ekonomski fakultet u Zagrebu (1980.), 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb: Ekonomski fakultet, 331.

CITIRANJE: 

Ekonomski fakultet - Zagreb (2023.), Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb: Eugen Čehović, preuzeto [upisati datum preuzimanja] s https://sites.google.com/net.efzg.hr/lef/po%C4%8Detna/abecedarij/%C4%8D/eugen-%C4%8Dehovi%C4%87